Lucrezia Borgia

23. srpen 2011 | 12.26 |

220px-Bartolomeo_Veneto_001Lucrezia Borgia byla podobně jako třeba Elizabeth Bathory prohlášena historickými soudy za symbol neřesti a travičství. Žila v době, kdy i papežové se věnovali světským radovánkám a milenkám a kdy významné italské rody (Borgiové byli jedním z nich) bojovaly o moc pomocí vražd a korupce. V souvislosti s Lucrezií se zmiňuje i její údajný incestní vztah s bratrem nebo účasti na divokých orgiích.
Narodila se 18.dubna 1480 v Římě kardinálovi Rodrigu de Borjovi (Borgiovi) a jeho dlouholeté milence Vanozze Catanei, vychovávala ji však otcova sestřenice Adriana de Mila, kde se jí dostalo vynikajícího vzdělání (ovládala např.několik jazyků).
Když bylo Lucrezii 12 let, její otec se stal papežem a přijal jméno Alexandr VI. Co se týče jeho pontifikátu, patří k nejspornějším církevním představitelům v dějinách. Na jednu stranu byl výborně diplomaticky a organizačně zdatný, na druhou příliš nedbal zásad papežského celibátu (ale to někteří jeho předchůdci také), navíc zvolení papežem si zřejmě podplatil. Měl ale i dobré stránky-snažil se potlačit vliv inkvizice a byl významným mecenášem umění.
Prvním manželem Lucrezie byl hrabě Giovanni Sforza. Po několika letech jejich manželství prohlásil Alexandr za nenaplněné z důvodu Giovanniho impotence. Ten se samozřejmě bránil a byl zřejmě prvním, kdo Lucrezii nařkl z incestního vztahu s jejími bratry. Lucrezia mezitím otěhotněla se svým milencem (?-hovoří se ale i o tom, že otcem byl její bratr Cesare), to se ale zas nelíbilo jejímu bratru Cesaremu. Dal jejího milého uvěznit a hodit do řeky Tibery.
Po narození dítěte (syna jménem Giovanni) byla Lucrezia provdána za synovce neapolského krále, Alfonse Aragonského, do kterého se nakonec vášnivě zamilovala. Ani to se však nelíbilo žárlivému Cesaremu. Jelikož byl vůdcem armády žoldnéřů tajně se spojil s francouzským králem, aby napadli neapolského krále. Alfonso se o jejich spiknutní dozvěděl a stal se nepohodlným. V létě roku 1500 byl napaden nájemnými vrahy a těžce zraněn. Lucrezia jej ošetřovala, ale o měsíc později do jejich komnat vnikl kapitám Cesarových stráží a Alfonsa před jejími zraky zardousil. Zoufalá princezna byla poté poslána do Nepi v etruských horách. 
Papež Alexandr mezitím pro svou dceru vyhlédl nového manžela-ferrarského prince Alfonsa d'Este. Svatba se konala roku 1501 ve Ferraře, ale oslavy probíhaly i v Římě a Vatikánu, kde se hovoří o tzv."plesu kurtizán", které zde tančily nahé a následných orgií se údajně účastnili všichni přítomní. Právě z této doby se zřejmě táhne s Lucrezií legenda o její morální zhýralosti.
Papež také zabezpečil obě Lucreziiny děti-Giovanniho a Rodriga, jehož otcem byl Alfonso Aragonský.
Po svatbě s Alfonsem d'Este se Lucrezia uklidnila, žila v klidu ve Ferraře a na svém dvoře shromažďovala umělce, hlavně básníky a literáty. Začala se také věnovat sbírání knih a zbožnému životu (pod drahými šaty prý nosila žíněnou košili) a založila klášter klarisek San Bernandino.
Její první dvě děti s posledním manželem krátce po porodu zemřely. Až v roce 1508 porodila dědice trůnu-syna Ercoleho. V letech 1514-16 porodila další 3 děti, roku 1519 byla opět těhotná, ale toto těhotenství bylo velmi komplikované a pár hodin po porodu holčička zemřela. Lucrezii také schvátily horečky a slabost, v dopise poprosila nového papeže Lva o požehnání a 24.června 1519 v přítomnosti manžela zemřela.
Důkazy o travičství se nikdy nepotvrdily, Lucrezia byla spíše obětí své rodiny věčně bojující o moc. Pokud někdy žila "zhýrale" tak ke konci života se uklidnila a jak už bylo zmíněno, začala se věnovat umění a duchovnímu rozjímání. Zvěsti, které o ní kolují mohly být také způsobeny závistí a strachem, protože byla velmi krásná a také vzdělaná, tím pádem pro mnoho lidí té doby nebezpečná.
Každopádně však měla dramatický život a jejím osudem se inspirovaly mnohé knihy, filmy, divadelní hry i muzikály.

Zdroje:
cs.wikipedia.org/wiki/Lucrezia_Borgia (také zdroj obrázku)

cs.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_de_Borja

www.lucrezia.cz/lucrezia.htm

Podrobný článek (anglicky): royalwomen.tripod.com/id30.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Lucrezia Borgia soninka 24. 08. 2011 - 10:15