Ilumináti

13. září 2011 | 20.22 |

okoMnoho lidí i dnes naprosto vážně věří, že Ilumináti ovládají celý svět, ovlivňují vlády a centrální banky i nejmocnějších států a prostřednictvím teroristických útoků (např.11.září), hudebního a filmového průmyslu apod.vysílají mezi obyčejné lidi okultní a satanistické symboly, kterými si celé lidstvo chtějí podmanit jako otroky. Kdo vlastně jsou Ilumináti, co patří do jejich učení a proč jsou tak obávaní? (Čerpám hlavně z wikipedie, protože téměř žádné nezaujaté stránky jsem nenašla).
Pojem Ilumináti nebo iluminátství (z lat.illuminatio-osvícení) je používán pro mnoho tajných skupin, současných i historických, skutečných i fiktivních. Patří sem hlavně bavorští Ilumináti, rosikruciáni (viz 
marieke.pise.cz/127932-rosenkruciani.html) a martinisté.
Pojem Ilumináti byl používán od 14.stol. Bratry Svobodného ducha. V 15.stol. byl přejat dalšími, kteří tvrdili, že prozření nepřichází skrz nějakou autoritu, ale člověkem samotným jako výsledek povzneseného vědomí, tj.osvícení.
Nejvýznamnější z těchto skupin byli tzv.bavorští Ilumináti založení roku 1776 jezuitským učedníkem Adamem Weishauptem (1748-1830). Narodil se jako syn židovského rabína, v mládí, po smrti otce, byl konvertován ke katolicismu a dán do učení k jezuitům. Bylo to však proti jeho vůli a proto pak z tohoto řádu odešel a stal se ateistou. Začal se zajímat o  práce francouzských filozofů, studoval právo, ekonomii, politiku a historii. Panuje názor, že Weishaupt získal své myšlenky ohledně zničení křesťanství z Voltairových spisů. V roce 1768 promoval na bavorské univerzitě v Ingolstadtu. Sloužil čtyři roky jako učitel, poté byl povýšen na pomocného instruktora. V roce 1770 byl vybrán Mayerem Amschelem Rothschildem (jeden z nejvlivnějších podnikatelů všech dob, významný bankéř), aby založil organizaci, která by mu sloužila. V roce 1772 se Weishaupt stal profesorem občanského práva. V roce 1773 byl jmenován profesorem církevního práva, což byl post, který jezuité drželi 90 let. O dva roky později, ve věku 27 let, byl jmenován děkanem Právnické fakulty.
Jezuité měli z jeho rychlého postupu obavy, a proto se pokusili omezit jeho vliv tajnými pletichami proti němu a jeho liberálnímu smýšlení. Protože se nechtěl stát mučedníkem pro své volnomyšlenkářské ideje, zaměřil se na založení své vlastní organizace. Aby zmátl své pomlouvače, založil organizační strukturu podle vzoru jezuitů, avšak jeho záměrem bylo mít tajnou liberální koalici.
Studoval protikřesťanské doktríny, magii, astrologii, egyptské okultní praktiky, učení filozofa Pythagora a zednářské spisy (viz 
marieke.pise.cz/37835-zednarska-loze.html), ale zednářské učení pro něj bylo příliš otevřené.

Rodinou Rothschildových byl prý instruován, aby sjednotil rozdílné okultní skupiny. 
Weishaupt strávil pět let vypracováváním plánu, jehož prostřednictvím mohly být všechny jeho myšlenky redukovány na jednoduchý systém, který by se dal použít k potlačování náboženství, čímž by se uvolnily společenské vazby. Křesťanství chtěl nahradit náboženstvím rozumu. Původně zamýšlel vytvořit organizaci, zahrnující "školy vědění", jejichž cílem by bylo "z lidské rasy udělat jednu dobrou a šťastnou rodinu." 
Začali s pěti členy a v roce 1778 byli Ilumináti již plně funkční. Členové řádu Iluminátů přísahali poslušnost svým představeným a byli rozděleni do tří úrovní: Novic, Minerval, Osvícený Minerval. Byl organizován podobným způsobem jako svobodní zednáři a jezuité. Přestože Weishaupt obdivoval strukturu jezuitské hierarchie, napsal, že nesmí být přijat žádný bývalý jezuita, s výjimkou zvláštních případů. Napsal, že se jim Řád "musí vyhýbat jako moru." Jejich rituály a ceremonie se podobaly zednářským rituálům. Jejich cílem, řekl, bylo vytvořit celosvětovou vládu, aby bylo umožněno elitě vládnout světu a tím zabránit budoucím válkám.
Jedním z jejich raných programů bylo distribuovat protináboženské materiály, kritizující náboženské vůdce, kteří podle něho byli překážkami společenského pokroku a "nepřáteli lidské rasy a společnosti."
Zasvěceným bylo řečeno, že Řád reprezentuje ideály církve, že Kristus byl prvním obhájcem iluminismu a jeho tajná mise měla za cíl navrátit člověku původní svobodu a rovnost, kterou měl, než musel opustit Rajskou Zahradu. Weishaupt řekl, že Kristus nabádal své učedníky, aby pohrdali bohatstvím, za účelem přípravy světa na společenství dobra, které skoncuje se soukromým vlastnictvím.
Řád měl své odnože ve většině evropských zemí; podle zpráv se během 10 let rozrostl o 2000 členů. Tento projekt přitahoval spisovatele jako Goethe a Herder, či dokonce vládnoucí vévody kraje Gotha a Výmar. Vnitřní roztržka předcházela pádu, který byl způsoben ediktem bavorské vlády z roku 1785, který bavorské Ilumináty postavil mimo zákon a zakázal členům katolické církve vstupovat do Zednářské lóže.
Už od počátku existence bavorského řádu (od konce 18.stol.) se objevila obvinění ze spiknutí a touze získat celosvětovou moc, zejména to šířili jejich odpůrci, hlavě evropští panovníci a církev.
Konspirační teoretici zdůrazňují spojitost mezi Ilumináty a Svobodnými zednáři. Proto se předpokládá, že někteří otcové-zakladatelé Spojených států (někteří byli Svobodnými zednáři) byli Ilumináty zkorumpováni. Symbol vševidoucího oka a nedokončené pyramidy na Velké pečeti Spojených států (vyobrazena na rubu jednodolarové bankovky) jsou často citovanými příklady vždy přítomného pozorného dohledu Iluminátů nad Američany. 
Zatímco Weishauptova skupina se nedožila 19. století, několik jiných skupin se svými vlastními rituály od té doby používalo označení Ilumináti. Tyto skupiny prohlašující se za Ilumináty tvrdí, že mají své členy a lóže po celém světě.

Konspirační teorie o světovládě Iluminátů jsou velmi oblíbené dodnes, hlavně mezi odpůrci tzv.Nového světového řádu (NWO-New World Order). Takoví lidé vidí symboly iluminátské nadvlády úplně všude-v reklamách, videoklipech (hlavně prostřednictvím MTV), filmech. Za Ilumináty jsou kvůli svým klipům a image považováni třeba Lady Gaga, 50Cent, Rihanna nebo Bono Vox z U2. Hlavním symbolem iluminátství je tzv.Vševidoucí oko, ale někteří vidí jejich symboly ve všem možném, nevyjímaje motýlky, panenky nebo Hello Kitty (což jsem se dočetla v zábavném článku jedenacteho-zari.7x.cz/iluminati-a-hudebni-prumysl, kde je takových šíleností víc, včetně tvrzení, že i slavný mírový symbol hippies je ve skutečnosti satanistický :-DDD). Iluminátské symboly prý byly protlačeny i do loga letních olympijských her, které se budou příští rok konat v Londýně.
Já pochopitelně tyto konspirace považuju za směšné a bláznivé, ale ať si každý věří čemu chce-problémem je však, že u duševně slabších jedinců to může vést k nenávisti vůči Židům (iluminátství se často zaměňuje za tzv."židozednářství") a k popírání demokracie ve jménu získaní větší svobody, kterou nám Ilumináti "berou".


 

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře

RE: Ilumináti feferonka 21. 12. 2011 - 15:44
RE: Ilumináti marek* 29. 10. 2012 - 18:23
RE(2x): Ilumináti marieke 30. 10. 2012 - 20:03
RE: Ilumináti kat 16. 03. 2013 - 13:50
RE: Ilumináti wundar 27. 04. 2016 - 08:51
RE(2x): Ilumináti marieke 03. 10. 2016 - 22:54