Hermes Trismegistos

27. říjen 2011 | 23.37 |

Je vskutku tajemnou osobností, protože dodnes se neví, jestli ve skutečnosti žil a díla, která jsou mu připisována, nepocházejí od různých jiných lidí.  Na jeho učení vznikl také hermetismus, esotericko-filozofický směr.
Hermes je považován za autora mnoha převážně filozofických a alchymistických děl, která vznikala na začátku letopočtu. Shrnuta jsou ve spisu Corpus Hermeticum. 
Je považován za zakladatele alchymie a astrologie.
O jeho životě, který sám není prokázaný, existuje mnoho legend. Podle jedné byl synem Adama, narodil se v Číně, pak odcestoval do Indie a usadil se na Cejlonu, kde objevil jeskyni plnou pokladů, včetně tzv.Smaragdové desky, jejíž text tvoří základ hermetismu a alchymie.
Nejčastěji však bývá ztotožňován s egyptským bohem Thovtem (ten je ztělesněním moudrosti, bohem kouzel, ale i písma a písařů, matematiků a času), což vzniklo z identifikace Thovta s řeckým bohem Hermem (toto pojetí s řeckým bohem poslů je však problematické) anebo s biblickým Henochem.
Jeho přízvisko znamená Třikrát veliký nebo Třikrát mocný.
Bývá zobrazován různě, např.s bohyní pravdy a spravedlnosti Maat-více o tajemných zobrazení údajného Herma zde 
gnosis9.net/view.php, nejčastěji však mezi jeho atributy patří kadecus, magická okřídlená hůlka obtočená dvěma hady - symbol mystického osvícení, a nesmrtelný smaragd, na kterém je sepsána veškerá moudrost světa. Bývá také často zobrazován s ibisem, který představuje léčitelské umění, a se psem zastupujicího věrnost a inteligenci. Jeho vitězstvi nad hmotným světem vyjadřuje skolený drak Tyfón, drak nevědomosti a zvrácenosti. 
Hermetismus - Toto učení obsahuje trojici posvátných věd: magii, alchymii a astrologii. Jeho hebrejskou verzí je kabala a křestanskou rosekruciánství (viz 
marieke.pise.cz/127932-rosenkruciani.html). Hlavní principy hermetismu jsou zpravidla shrnovány do několika premis, jejichž výčet ovšem ani zdaleka nemusí být úplný a které v rámci hermetismu podléhají neustálé reinterpretaci: To, co jest nahoře, jest také to, co jest dole. (Jod He Vau He)-s tímto tvrzením mj.operuje kniha Ztracený symbol od Dana Browna, kterou právě čtu. Z tohoto základu vyplývají další-že existuje jednota všech věcí a Bůh je vše a Bůh je uvnitř všeho. 
Pozoruhodným znakem hermetismu je jeho náboženská neutralita – v západní kulturě může být rozvíjen v rámci křesťanství, judaismu i nenábožensky pojímaného panteismu, stejně tak může být přítomen i v novopohanských proudech. Jak shrnuje egyptolog Erik Hornung, je veškerý hermetismus svou povahou tolerantní a prostý jakýchkoli strnulých dogmat.
Smaragdová deska - O jejím objevení v novější době existují různé legendy, mj.že ji objevila Abrahamova žena Sára v jeskyni u Hebronu v rukou Hermovy mrtvoly, Alexandr Veliký v Hermově hrobě nebo že byla objevena v Cheopsově pyramidě.
Je považována za základ egyptské alchymie, ale i dalších oborů, shrnutý ve 13 tezích. 
Latinský text pochází z 12.a 13.stol. a zakládá se zřejmě na starších řeckých a arabských textech ze 7.až 9.stol., je velmi složitý a mystický. 
V horní polovině desky je graficky znázorněno sedm symbolů planet. Popisováno od Slunce po směru hodinových ručiček: Slunce, Měsíc, Venuše, Jupiter, Merkur, Saturn a Mars, přičemž na Merkuru stojí pohár, do kterého vlévají současně své síly Měsíc a Slunce.

Zdroje a více:
cs.wikipedia.org/wiki/Hermes_Trismegistos

cs.wikipedia.org/wiki/Hermetismus

cs.wikipedia.org/wiki/Smaragdov%C3%A1_deska

civilizace.mysteria.cz/view.php

zanoni.vzahrade.net/osobnosti/osob/hermes/index.html

www.fysis.cz/hnauky/hfil.htm


Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře