Electronic Voice Phenomena

8. únor 2012 | 22.59 |

EVP jsou šumy zachycené nahrávacími zařízeními, které zachycují hlasy údajně patřící duchům (popř.jiným civilizacím nebo astrálním bytostem).  EVP je způsob komunikace mrtvých (nebo jiných bytostí) pomocí kterého usilují o kontakt s naším světem. Bývají často útržkovité, náhodně se objevující. Poprvé s touto myšlenkou, že je možné zachytit hlasy duchů a že s námi chtějí komunikovat, přišel Thomas Alva Edison. 
Z nahrávek se údajně můžeme spojit nejen s mrtvými ale celkově s bytostmi z jiného světa. Jako příklady jsou uváděny tzv. vesmírné hlasy, které znějí poměrně roboticky ale zato prý hlasitě a jasně. Jejich nositelé údajně často používají nám neznámá slova a jsou považováni za jinou inteligenci (mimozemšťané?). 
Dále třeba neinteligentní astrální bytosti, které se oproti robotickým hlasům vyznačují spíše neohrabaností. Projevují se kvílením, voláním a šramocením a prý dokáží být i nebezpečné.
Mezi prvními kdo se pokusil zaznamenat hlasy mrtvých byl roku 1941 fotograf Attila von Szalay. Pořádal několik sezení na objednávku, které zaznamenával přístrojem skládajícím se z mikrofonu a nahrávajícího zařízení. Szalay ohlásil objevení mnoha zvuků, které nebyly slyšet během rozhovoru. Některé byly natočeny za nepřítomnosti osob a věřil že tyto zvuky patří duchům. Se svým spolupracovníkem Raymondem Baylesem publikovali roku 1959 své výsledky v časopisu American Society.
V témže roce švédský malíř Friedrich Jürgenson, který si s oblibou nahrával ptačí zpěv (podle jiných zdrojů symfonické orchestry) uslyšel uprostřed nahrávky hlasy svého zesnulého otce a manželky volající jeho jméno. Zachvátil ho strach, ale přehrání pásky potvrdilo, že neblouznil. Švéd se svým přítelem aparát zkontroloval, ale magnetofon fungoval bezchybně. Rozhodli se, že spolu nahrají rozhovor. Byli však šokování, že v opakovaném záznamu jde slyšet i třetí hlas! Jürgenson pokračoval v nahrávání a později se mu podařilo také nahrát zprávu od své matky.
Jeden z nejznámějších psychologů proslavených v oblasti EVP byl Konstantin Raudive z Lotyšska, který vyučoval spolu s Jürgensonem na švédské univerzitě v Uppsale. Raudive zhotovil přes 100 000 nahrávek, které popsal jako spojení s lidmi bez těla. Po přezkoumání v laboratoři bylo potvrzeno že některé z těchto nahrávek obsahují identifikovatelná a zřetelná slova. Při pokusu potvrdit obsah této sbírky si Raudive pozval posluchače, kterým tyto nahrávky interpretoval. Věřil, že srozumitelnost nahraných hlasů naznačuje že nemohli být vytvořeny obyčejnými prostředky.
V 80.letech se EVP zabývali např.William O'Neill, který sestrojil přístroj zvaný The Spiricom a Sarah Estep, zakladatelka nevýdělečné organizace The American Association of Electronic Voice Phenomena, která zkoumala  stovky nahrávek se zprávami od zesnulých přátel, příbuzných a dalších lidí, včetně Konstantina Raudiveho, Beethovena, lidí z 18. století z Filadelfie, Pensylvánie a mimozemských bytostí.


V roce 1990 na univerzitě v Taškentu pracovalo pět psychologů na projektu s názvem Kontakty s druhým světem. Pod vedením prof. Suslova se 37 dobrovolníků, kteří trpěli nevyléčitelnou nemocí, naučilo speciálně vyvinutému počítačovému jazyku. Po své smrti se měli ozvat z onoho světa. Každý z nich obdržel osobní šifru, kterou se měl identifikovat. Od srpna 1990 se na obrazovkách nahrávacích počítačů skutečně objevily první vzkazy! Mrtvý muž se identifikoval svou šifrou, která byla známa pouze Suslovovi. Podle ní bylo jasné že se jedná o muže, který zemřel na rakovinu. Sděloval, že smrt je podivný zážitek, který vede ke stavu, v němž není bolest, strach, smutek ani jiný podobný pocit. Že je teď naplněný světlem, teplem a všeobjímající láskou.
CCa o 10 let později vyvrátil teorii existence EVP Imants Barušs z univerzity v Ontariu, který zkoumal Raudiveho experimenty. Rádio bylo naladěno na prázdnou frekvenci přes 81 sezení a bylo vytvořeno celkem 60 hodin a 11 minut nahrávek. Během nahrávání osoba buď mlčky seděla a nebo se pokoušela o slovní kontakt s potencionálním zdrojem. Barušs uvedl, že udělal záznam několika událostí, které zněly jako hlasy, ale byly příliš slabé, náhodné a nedali se definitivně určit jako EVP. Jeho závěr zněl: "Žádný z důkazů nacházejících se na magnetofonových páskách nebyl neobvyklý a přesvědčivě nepoukazoval na komunikaci s duchy. Z těchto důkazů předpokládáme že EVP není objektivní a při studii selhalo". O 4 roky později naopak jeho názor vyvrátil vyšetřovatel paranormálních jevů Alexander MacRae.

Možná vysvětlení a příčiny:
Přirozená-Existuje množství jednoduchých vědeckých vysvětlení, která uvádějí, proč někteří posluchači považují statickou elektřinu (resp.atmosférické poruchy rušící signál) na audio nahrávkách považují za hlasy. Některé nahrávky mohou být vtípky vytvořené podvodníky nebo šprýmaři.
Psychologie a vnímání-Sluchová pareidolie (sluchový klam) znamená, že lidský mozek nesprávně interpretuje nahodilé prvky jako známé. V případě EVP by to mohlo znamenat, že posluchač si vykládá náhodné zvuky na audio nahrávce jako jemu povědomé-lidské hlasy. Skeptici tvrdí, že EVP obvykle znamená nahraný šum způsobený elektronickými přístroji, který pak vytváří tzv.bílý šum (náhodný šum s rovnoměrnou spektrální hustotou, tzn., že signál má stejný výkon v jakémkoli pásmu stejné šířky a je využívaný např.v oblasti architektonické akustiky). Když je šum přefiltrován, může znít jako lidská řeč. To společně s jevy jako příčné změny frekvencí vysílaných kmitů nebo vadná zemní smyčka (ground loop), která způsobuje rušení signálu, může vzbudit dojem, že slyšíte paranormální hlasy.
Dalším vysvětlením je apofenie (hledání nesmyslných vztahů mezi věcmi, které přímý vztah mezi sebou nemají). 
Fyzika-Interference (vzájemné ovlivňování, prolínání nebo střetání jevů či hmoty se objevuje na některých EVP nahrávkách, hlavně těch, které se nahrávaly na zařízení s RLC obvodem. Interference z tzv."občanského pásma" (Citizen Band-skupina radiofonních frekvencí, které při dodržování pravidel může použít každý občan k hovoru se svoji rodinou, známými, ale i neznámými lidmi) a bezdrátových "chůviček" nebo anomálie způsobené příčnou změnou frekvence kmitů z jiných elektronických zařízení jsou také zdokumentovaným jevem. 
Pokusy zlepšit srozumitelnost již existujících nahrávek také mohou vysvětlovat některé EVP. Metody jako re-sampling, odizolování frekvence, redukce zvuku nebo jeho zlepšení může vést k tomu, že vylepšená nahrávka je úplně jiná než původní.
Sporadické meteory a meteoritické deště-U všech rádiových přenosů nad 30 MHz (nejsou odráženy ionosférou) je možnost odrazu meteorů na rádiový signál. Meteory se odchylují z pásma ionizovaných částic a elektronů, když putují horní atmosférou, což se odráží v přenosu rádiových vln.

Zdroje a více:
cs.wikipedia.org/wiki/EVP

en.wikipedia.org/wiki/Electronic_voice_phenomenon (část Možná vysvětlení a příčiny)

www.horror.cz/clanky/clanek_evp---electronic-voice-phenomenon_938/

www.evp.profitux.cz/evp.html

evpcz.mysteria.cz/cojetoevp.htm

darkprincess.blog.cz/1101/electronic-voice-phenomena

romik.infoblog.cz/clanek/evp-1820/ (více zaměřeno na příčiny)

Anglicky: paranormal.about.com/od/ghostaudiovideo/a/aa101507.htm


 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře