Ku-Klux-Klan (KKK)

25. duben 2012 | 20.46 |

ku_klux_klan_mdZakladatelé: kapitán John C. Lester, major James R. Crowe, John D. Kennedy, Calvin Jones, Richard R. Reed, Frank O. McCord
Založeno: 1866
Sídlo: Každá frakce má vlastní.
Zázemí: KKK je rozdělen na kolem 40 samostatných frakcí různých velikostí, neexistuje "jeden" KKK.
Odhadovaná velikost: V rámci jednotlivých KKK organizací exsituje přes 100 poboček s různě početným členstvím. Dohromady je to asi kolem 5 000 členů a příznivců. KKK je nejsilnější na Jihu a Středozápadě (USA).
Kriminální činnost: Relativně široká od zločinů z nenávisti po vnitrostátní terorismus.
Média: hromadná pošta, letáky, internet
Strategie: veřejná shromáždění a protesty, program "adopt a highway" (funguje v USA, dobrovolníci se starají o čistotu silnic a za to se jim na úsecích o které pečují vyvěsí cedule s jménem jejich organizace), internet
Ideologie: nadřazenost bílé rasy (v podstatě neonacismus, ačkoli některé frakce mohou být křesťansky orientované), důraz na národ
Spřízněné organizace: Národně socialistické hnutí (National Socialist Movement), Árijské národy (Aryan Nations), Křesťanská identita (Christian Identity)
Finanční podpora: Malá. Většina peněz je od členů nebo z prodeje vybavení.
Symbol: kapka krve-značí krev prolitou Ježíšem za árijskou rasu, křížové kolo-má symbolizovat křesťanský kříž, kolo tvorstva, kruh spojení, pohyb, ale také starobylý symbol Árijců pro slunce a světlo
  

KKK je souhrnný název pro některá militantní až teroristická uskupení prosazující nadvládu bílé rasy, rasovou segregaci a antisemitismus. Název je odvozen z řeckého slova kyklos (kruh) a skotského názvu pro těsnou kmenovou pospolitost svázanou pokrevními svazky (klan). Původní KKK vznikl v roce 1866 ve městě Pulaski v americkém státě Tennessee kolem místního advokáta, několika válečných veteránů a mužů z vyšší bílé vrstvy. Důvodem vzniku byla porážka amerického Jihu (Konfederace) v občanské válce (1861-1865) po které bylo mj.zrušeno otroctví černošských obyvatel a rasistické "black codes" a mělo se jim dostat rovnocenných občanských práv. První zakladatelé KKK proto začali násilím zastrašovat Afroameričany v okolí. Když se k nim přidal charismatický bývalý generál Konfederace Nathan Bedford Forrest, podařilo se mu z KKK vybudovat vlivnou teroristickou organizaci. Od roku 1867 se k původním členům přidávali další extrémisté, kteří brutálně bili, mučili a vraždili Afroameričany i republikánské politiky zavádějící rasovou rovnoprávnost. Lynčovali je, kastrovali, čtvrtili koňmi, upalovali, rozparovali těhotné ženy.

..v letech 1865-75 bylo členy a přívrženci KKK, kterých tehdy bylo kolem půl milionu členů, zavražděno asi 3500 černochů.
V roce 1869 Forrest organizaci oficiálně rozpustil, ale její činnost pokračovala. Na začátku 70.let 19.stol. vláda přijala zvláštní právní normy proti KKK a v 80.letech přijala nové zákony, které ve svých důsledcích černé obyvatelstvo znevýhodňovaly a činnost uskupení se utlumila. 
K jejímu znovuobnovení došlo během 1.světové války, kdy se metodistický kazatel William Joseph Simmons, okouzlený filmem The Bitrh of a Nation (Zrození národa-americký němý velkofilm z roku 1915, silně propagandistický, popisující celé spektrum novodobých amerických dějin), prohlásil za nového Velkého čaroděje a založil organizaci Rytíři KKK. Jde o tzv.druhou éru KKK. Znovuobnovení činnosti bylo zároveň odpovědí na změnu ve společnosti-zejména afroameričtí vojáci, kteří v 1.světové války bojovali za USA už nechtěli snášet své nerovnocenné postavení a hledali si práci ve velkých městech. Tehdejší KKK však nebyl zaměřen už jen proti černochům. Také z důvodu masové imigrace lidí z války zbídačených zemí, začal bojovat proti Židům, katolíkům, ale i proti alkoholikům a "nemravným" ženám (to souviselo s odporem KKK-mimochodem, v této fázi ho podporovala i řada vlivných jižanských politiků-k požadavkům žen na větší rovnoprávnost). Opět docházelo k lynčování, mučení a vraždám ze strany KKK, tentokrát nejen na Jihu. 
V roce 1925, poté, co ve fuknci Velkého čaroděje nahradil Simmonse zubař Hiram Wesley Evans, dosáhla organizace svého historického vrcholu. Měla 4 miliony členů ve 46 státech USA a masové demonstrace ve Washingtonu se účastnilo 40 000 "klansmenů". O pár let později, kvůli narůstajícímu násilí, ale i finančním problémům a bojům jednotlivých frakcí, naopak počet příznivců značně klesl. Do roku 1928 jej opustilo přes milion členů a to pokračovalo i během hospodářské krize ve 30.letech. V roce 1944 byl KKK tehdejším Velkým čarodějem (jinak veterinářem) Colescottem oficiálně rozpuštěn. 
Tzv.třetí éra KKK trvala v 50. a 60.letech v souvislosti s novým zákonem zakazujícím rasovou segregaci ve veřejném školství (z roku 1954) a další vlnou černošské emancipace. Ze strany KKK opět docházelo k násilnostem (napadli i slavného zpěváka Nat King Colea, ale brojili i proti bílým bojovníkům za občanská práva)-vraždám, mučení, vypalování kostelů, kde se scházeli Afroameričané, pumovým útokům...Organizace však nebyla jednotná a existovaly různé samostatné frakce v jednotlivých státech. V polovině 60.let měly tyto různé části KKK asi 40 000 členů, od 70.let však docházelo k masivnímu úpadku a odchodu přívrženců-činnost KKK vzdmula v USA i jinde ve světě vlnu odporu, ztratila podporu veřejnosti a mnozí "klansmeni" byli trestně stíháni. Podle FBI byl celkový počet členů Klanu v roce 1974 asi 1500.
Někteří členové navázali kontakty s německými neonacistickými organizacemi a na přelomu 80. a 90.let došlo k dalším vlnám násilí, tentokrát kvůli imigraci lidí z Latinské Ameriky, hlavně Mexika. Bylo však spojeno nejen s KKK, ale i dalšími extremistickými organizacemi.
Momentálně je v USA asi 5 000 nebo 6 000 "klansmenů" a kolem 40 frakcí, jednotné však nejsou. Některé z nich už nejsou antikatolické, ale naopak.
KKK se vnímal a vnímá jako tajná organizace a již na prvním velkém shromáždění v roce 1867 zavedl různé vlastní rituály a symboly, často vycházející z řecké mytologie. KKK se označuje jako "Invisible Empire" ("neviditelná říše") – v tomto pojmu bylo nejprve obsaženo území USA a později i další části světa, kde KKK působí. Platí zde vlastní zákony a pravidla. Klan zavedl i vlastní kalendář s názvy měsíců, týdnů a dnů. Velmi "mysteriózní" a formalizované jsou procesy příjímání nových členů i další rituály. Uniformou Klanu je bílá róba a kápě. Tyto součásti oděvu údajně nejsou nošeny za účelem skrývání se při provádění činnosti organizace, ale mají znázorňovat v kontextu křesťanské tradice pokoru a anonymitu při realizaci božího díla, resp. odevzdání se bohu, národu, víře a Klanu. Současně však kápě umožňuje i to, aby "klansman" zůstal nepoznán a nebyla napadána jeho rodina. Podle jiných zdrojů nosili taková roucha španělští kněží při provádění pohřebních rituálů.

Zdroje a více:
Česky: 
www.cepsr.com/clanek.php a cs.wikipedia.org/wiki/Ku-klux-klan

Anglicky: tinyurl.com/2fyfv8www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAkkk.htmwww.pbs.org/wnet/jimcrow/stories_events_kkk.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Ku-Klux-Klan (KKK) kesikik 10. 06. 2012 - 19:42