Severní Indie-moje prezentace III.část

19. srpen 2012 | 00.14 |
› 

flag_of_the_mughal_empire-copyStručná historie-středověk a novověk (11. - 19. stol. a Mughalská říše)

Středověké období Indie začalo s příchodem muslimů na severozápad. Poprvé dobyl Indii Mahmud z Ghazni, známý také jako Ghaznavi v roce 1000. V indické historii je dobře známý vypleněním a zničením majestátního chrámu Somnathu pojmenovaném po Somovi, bohovi Měsíce. 
Poté na zemi zaútočili další nájezdníci ze střední Asie, ale jejich nájezdy nebyly příliš významné. Další významnou událostí byl roku 1192 vpád Mohameda z Ghoru (v dnešním centrálním Afghánistánu) neboli Mohameda Ghoriho, který dobyl severozápadní část Indie, pokračoval dál do vnitrozemí a dobyl i město Adžmer.
O rok později Qutb-ud-din Aibak, bývalý Ghoriho otrok, který se stal generálem, dobyl významná města Váránasí (česky známé také jako Benáres) a Dillí. Po smrti Mohameda Ghoriho v roce 1206 se stal jeho nástupce a ovládal jím dobyté oblasti. Ačkoli byl Aibak dříve sám otrokem, měl na svém dvoře také otroky a jeho dynastii se přezdívalo Otrocká. Po jeho náhlé demisi roku 1210 se stal sultánem jeho turecký otrok Iltutmish, který si vzal za ženu Aibakovu dceru. Nejvíce jejich vládu proslavila stavba minaretu Kutub Minar, nejvyššího v Indii, který se nachází v Dillí. Po Otrocké dynastii vládlo několik dalších, ale pro historii nepříliš významných. Nový rozkvět přišel až s Mughalskou (Mogulskou) říší.
Jejím zakladatelem byl Bábur (jeho jméno znamená v překladu levhart nebo přesněji irbis), vládce Kábulu (dnešní hlavní město Afghánistánu) a potomek dvou legendárních asijských dobyvatelů-Timura Lenka a Čingischána po kterém měl i mongolskou krev. V Indii roku 1526 porazil posledního vládce tzv.dillíiské dynastie, čímž se mu otevřela cesta do Dillí a Ágry, pozdějších hlavních měst mughalského impéria. Jeho syn Humájún mezitím nadále ovládal další oblasti severní Indie.
Po Humájúnově smrti v roce 1556 nastoupil na trůn třetí mughalský císař Bajram Khán (známý jako Akbar-Veliký), největší a nejslavnější z mughalských panovníků. Ovládl prakticky celý sever Indie i některé jižní regiony. Za jeho vlády nastal rozkvět vědy, literatury, výtvarného umění i hudby.
Jeho syn Džahángír a později vnuk Šáhdžahán pokračovali v jeho stopách. Džahángír nechal postavit dvě světově známé zahrady-Šalimar a Nišat v dnešním Kašmíru a Šáhdžahán se proslavil hlavně výstavbou nejvýznamnější indické památky a jednoho ze sedmi novodobých divů světa-
Tádž Mahalu.
Šáhdžahán však dopadl špatně. Ještě než zemřel, moc si násilím uzurpoval jeho syn Aurangzéb a až do smrti držel svého otce v domácím vězení v Ágře. S jeho vládou došlo k destabilizaci mughalské říše, ničil hinduistické chrámy a na rozdíl od svých předchůdců, kteří byli k hinduistům víceméně tolerantní, se snažil v celé zemi násilně zavést islám.

Uvnitř říše se začala formovat silně protimughalská lidová hnutí. Jejich významnými představiteli byli zejména rody Džátů, Maráthů a náboženské hnutí sikhů. V 2. pol. 18. stol. ztratila Mughalská říše postavení nejmocnějšího impéria Indickéko poloostrova a na začátku 19. stol. se Mughalové stali jen loutkovou vládou Britského impéria. Posledním mughalským císařem byl Bahádur Šáh II., jehož čistě formální postavení bylo v roce 1858 ukončeno potlačením tzv. velkého indického povstání. 
Více než 300letá vláda muslimských Mughalů však hluboce ovlivnila myšlení, víru, kulturní tradice, ale i jazyky (široce rozšířená urdština, která je vlastně mixem perštiny, arabštiny, turečtiny a hindštiny), styl oblékání, kuchyni, architekturu a společenské zvyklosti Indie.  
Nejlepším příkladem syntézy hinduismu a islámu během vlády Mogulů je rozvoj a rozkvět filozofických směrů založených dvěma významnými proroky, Kábira a Guru Nánaky, který založil sikhské náboženství, dodnes velmi silné (co do počtu stoupenců 5. největší na světě).

Zdroje:
indiaheritage.org/history/history_medieval_north.htm (překlad vybraných částí je můj)

cs.wikipedia.org/wiki/Mughalsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e

indiaexplored.wordpress.com/invasions/the-mughals/ (zdroj obrázku-znak mughalské říše + další info v angličtině)

Příště: Stručná historie (19.-20. stol.)
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře