Rozhovor s majitelem nezávislé ostrovní FVE

27. srpen 2012 | 21.38 |

Rozhovor s Filipem Procházkou, majitelem domu bez přípojky elektrické energie.

Ahoj Filipe. Doslechla jsem se, že tvůj dům nemá přípojku k elektřině. 
Jak to zvládáš a jak k tomu vlastně došlo?


Ahoj, zvládám to naprosto normálně. Úplně bez elektřiny ale nejsem. Obec 
mi z kdo ví jakého důvodu (patrně chyběla patřičná obálečka, protože 
žádné - ani racionální, ani iracionální zdůvodnění jsem nedostal) 
nepovolila přípojku el.en., a musel jsem tedy uskutečnit plán B, což 
znamenalo zajistit si elektrickou energii sám. Rozhodl jsem se tedy po 
konzultaci s původním dodavatelem, který měl realizovat přípojku k 
distribuční síti, pro ostrovní fotovoltaický systém, který mi vyrábí 
elektrickou energii pro domácnost už více než dva roky. Už prakticky 
nevím, jak vypadá faktura za elektřinu.

To znamená, že zdražování cen elektrické energie se tě netýká?

Pokud se zdraží cena elektrické energie tak, jako se tomu děje už dosti 
dlouhou dobu, je mi maximálně líto lidí, kteří mají už tak našponované 
rodinné rozpočty, že každé, byť i malé zdražení čehokoliv může být 
velkým problémem a přesáhnout hranici únosnosti. Nikomu to neříkejte: 
mám tajnou dohodu se sluncem, že mi doživotně bude dodávat energii 
naprosto bezplatně a nevystaví mi za to ani jednu fakturu za podmínky, 
že si dokážu jeho svit na elektrickou energii převést ;). Tuto dohodu 
jsem přijal a z úspor a příjmů z vlastní práce pořídil ostrovní 
fotovoltaický systém, jehož pořizovací náklady se mi na úsporách za 
elektrickou energii vrací čím dál rychleji, úměrně se zdražováním cen 
elektrické energie.

Pokud nemáš přípojku, pak vlastně není ani cesta pro prodej elektrické 
energie do sítě, je tomu tak?


Ano, u mě ta možnost není, systém je úplně ostrovní. I kdybych přípojku 
měl, nikdy bych do výkupu elektrické energie nešel za stávajících 
podmínek nastavených vládou. Připadal bych si jako parazit či spekulant. 
Pokud bych prodával elektrickou energii, nemyslím si že by mi energii 
měli všichni v okolí platit. Byl bych raději, kdyby všichni v okolí měli 
na střeše také svou vlastní elektrárnu a nebyli závislí na mě jako na 
nějaké "šlechtě", která měla tu příležitost si pořídit fotovoltaický 
systém a nyní bude nějakou dobu bezpracně žít na úkor ostatních. Toto by 
mi příjemné vůbec nepřišlo. Proto jsem nepořídil megalomanský systém 
který by vyrobil tolik energie, kterou nejsem schopen nikdy v domácnosti 
spotřebovat, ale zvolil jsem malý systém (800Wp - watt peak - výkon ve 
špičce při plném osvitu panelů), který i v zimě relativně dostačuje pro 
mé celkem skromné potřeby.

Jaké jsou tvé energetické nároky?

Jsem programátor a designér na volné noze. V domácnosti tedy prakticky 
nepřetržitě běží notebook, dva PC monitory a audio pro celodenní 
podkres, wifi, síťový switch. Mám tu i další úspornou miniPC sestavu - 
plnohodnotné stolní PC. Dále tu mám osvětlení úspornými žárovkami, led 
osvětlení v pracovně (běží nejdéle). Ledničku ani mrazák nemám potřebu 
mít v provozu, vzhledem k tomu, že suterén budovy je částečně v zemi, 
kde je celkem rozumná teplota pro skladování potravin. V zimě 
pochopitelně ani lednici ani mrazák nepotřebuji už vůbec. Dalšími 
spotřebiči, které zapínám jen občas jsou dvě čerpadla, jedno 225W 
vibrační ve studni s výtlakem 50M, další ponorné 300W pro přečerpávání a 
pro využití na zahradě. Pak tu je 600W domácí vodárna.

Máš tedy klasických 230V jako v běžné zásuvce?

Ano. Systém interně pracuje s nízkým stejnosměrným napětím, které 
vzhledem k efektivitě využívám přednostně například pro napájení 
notebooku, switche, wifi i audiosestavy, dokonce i miniPC a jednoho z PC 
monitorů. U mě to bylo donedávna 12 voltů, přešel jsem však z 
technických důvodů na 24V (pro odborněji zaměřené - pracuje se s 2x 
menšími proudy). Toto stejnosměrné napětí je pomocí měniče 
přetransformováno na 230V o takovém maximálním možném výkonu, jaký 
odpovídá konstrukci daného měniče. Pro výše uvedené spotřebiče (kromě 
600W vodárny) stačí 600W měnič, který je k dispozici v každém hobby 
marketu a běžně se používá v karavanech, na lodích a v automobilech. 
Tyto levné měniče však nejsou příliš kvalitní i když pro nenáročné 
použití dostačující. Je však vhodné se poohlédnout po něčem kvalitnějším 
a výkonnějším, pokud má být z měniče napájena celá domácnost, či její část.

Máš televizi, pračku, myčku?

TV se vzhledem k obsahu vysílání změnila ze spotřebiče plného informací 
na topné těleso, takže zhruba před čtyřmi až pěti lety jsem se televize 
úplně zbavil a vystačím si s informacemi a obsahem dostupným na 
internetu. Jelikož nemám ani přípojku k distribuční síti, což byl kdysi 
jeden z důvodů proč platit koncesionářské poplatky, tak vzhledem k tomu, 
že nejsem ani vlastníkem žádného přijímače schopného příjmu (na to si 
dávám pozor a proto například nemám ani chytrý telefon s rádiem), 
odhlásil jsem koncesionářské poplatky. Snad tomu tak ještě je a jsem od 
těchto poplatků osvobozen, neboť vysílání státních stanic mě naprosto 
nezajímá a ani je nemám čím přijímat. Pračku mám a brzy ji připojím. 
Chyběla mi jedna velmi důležitá komponenta systému a tou je měnič napětí 
o dostatečném výkonu, který převádí stejnosměrné napětí fotovoltaického 
systému na střídavý proud o potřebném výkonu. Už je na cestě od výrobce. 
Problémem pračky je především provoz při rozjezdu motoru zároveň v 
momentě kdy hřeje topná spirála a ohřívá vodu v pračce na potřebnou 
teplotu. Proto je potřeba konkrétně v mém případě měnič alespoň s 
trvalým výkonem 2.5kW, který tyto nároky zvládne (prakticky ověřeno). 
Jako myčka slouží mé dvě ruce, které nádobí dokáží umýt stejně tak jako 
ta myčka.

Jak systém funguje v noci když slunce nesvítí?

Součástí každého takového systému musí být akumulace energie, jinak by 
pochopitelně systém přestal pracovat se západem slunce, nebo při 
nedostatečném osvitu pokud je například zataženo. Proto mám v suterénu u 
fotovoltaického rozvaděče sadu trakčních baterií s celkovou tovární 
kapacitou 600Ah, která je dnes již díky stáří baterií o něco nižší, 
avšak s tím se počítá. Zvolil jsem tehdy olověné baterie vzhledem k ceně 
a vzhledem k dostupnosti v době pořízení fotovoltaického systému. Dnes 
bych velmi silně uvažoval o technologii LifeYPO4, což je technologie 
baterií, která netrpí hlubokým vybíjením, snese daleko více vybíjecích a 
nabíjecích cyklů, což u fotovoltaického systému probíhá každý den. 
Kvalita těchto baterií je však vykoupena zatím stále vysokou cenou 
(alespoň dle mých měřítek), i když vzhledem k jejich stále masovějšímu 
nasazení v elektromobilech jsem přesvědčen, že jejich cena jednou klesne 
na takovou úroveň, že je i já pořídím. Prozatím tedy akumuluji energii 
do olověných trakčních baterií.

Zvládá sytém napájet tvou domácnost po celý rok?

V zimě, pokud je hodně dlouho zataženo, je energie skutečně nedostatek. 
Pro tyto případy mám připravenu elektrocentrálu, kterou dobiji baterie 
alespoň na úroveň, která nebude zásadně krátit jejich životnost díky 
hlubokému vybití. Elektrocentrálu zapínám ale skutečně vyjímečně a 
nerad. I zimní slunce totiž při hezkém počasí dokáže vyrobit energie na 
několik dnů úspornějšího chodu mé domácnosti. Od jara do podzimu však 
mám takové přebytky, že uvažuji, že v případě kdy budou baterie dobity, 
což při slunečném dni nastává už dopoledne, přebytečnou energii navedu 
do spirály topného tělesa v lázeňských kamnech, které jsem pořídil a 
které kromě klasického ohřevu tuhými palivy mají i elektrický dohřev, 
což je jejich velmi užitečná vlastnost (dva způsoby ohřevu). Večer se mi 
tedy klidně může stát, že bez zatopení budu mít krásně teplou vodu, 
vyhřátou energií ze slunce. Zde se samozřejmě odborník pozastaví nad 
efektivitou. Výroba elektrické energie z fotovoltaiky na vyhřívání vody 
je daleko méně efektivnější, než vyhřívání pomocí fototermiky. 
Fototermický panel je poněkud jiný druh panelu. Místo elektrické energie 
ohřívá sluncem přímo vodu, nebo jiné médium, které jím protéká a toto 
teplo odvádí tam, kde je ho třeba. Tedy například na vyhřívání vody v 
boileru, přitápění apod. Princip klasické solární sprchy, která při 
slunečném počasí umí vyrobit velmi horkou vodu. Jakmile mi to finance 
umožní ihned pořídím i fototermiku.

To co mi tu říkáš zní jako cesta k nezávislosti. Co když mám přípojku 
elektrické energie. Pomůže mi to nějak?


Ano. Pokud majitel přípojky pořídí na svou střechu fotovoltaický systém 
o libovolném výkonu (i malém, například kolem 1kWp), dojde přes léto k 
výrazným úsporám za elektrickou energii. U mě je situace naprosto 
stejná, pouze s tím rozdílem, že při doplnění energie mě místo 
distribuční sítě tuto úlohu plní elektrocentrála jako záložní zdroj. 
Přepnutí mezi spotřebou z vlastní elektrárny a elektřinou z distribuční 
sítě či jiného zdroje lze plně zautomatizovat a logicky samozřejmě 
nastavit s prioritou vlastní energie zdarma, než té placené z 
distribuční sítě, nebo té drahé z centrály. Elektrocentrála jako zroj 
energie spalující fosilní paliva je samozřejmě na provoz drahá, proto ji 
zapínám jen v nezbytných případech a znovu podotýkám, že velmi nerad. V 
České Republice (a nejen v té) však existuje už celá řada domácností, 
která tímto způsobem výrazně snížila svou závislost na odběru čím dál 
dražší elektrické energie z distribuční sítě. V momentě, kdy je energie 
dostatek z vlastní střechy, odběr ze sítě se sníží, či úplně vypne. 
Takový dům pak přes den a i část noci (podle energetických nároků, které 
jsou velmi individuální a podle kapacity úložiště energie - baterií) 
nemá žádný odběr z rozvodné sítě a elektroměr stojí. Ekonomicky založení 
lidé jistě budou uvažovat nad návratností. Na toto téma bych podotknul, 
že ceny komponent pro stavbu fotovoltaických systému se velmi markantně 
snižují. Systém, který mám na své střeše dnes lze pořídit za 1/3 ceny, 
než za kterou jsem ho koupil před více než dvěma lety já, tudíž tato 
forma soběstačnosti je stále dostupnější a návratnost stále kratší. 
Rozhodně není třeba pokrýt hned celou spotřebu domácnosti, stačí začít s 
malým levným systémem, avšak je dobré myslet na jeho budoucí rozšíření, 
které (a tím jsem si jist) příjde okamžitě v momentě, kdy člověk zjistí, 
že ono to skutečně vyrábí elektřinu zdarma. Tím samozřejmě netvrdím, že 
cena systému je nulová avšak za energii, kterou systém vyrobí, již dále 
není třeba platit, neboť slunce faktury skutečně neposílá.

Realizuješ na toto téma nějakou osvětu, nebo propaguješ tento způsob 
nezávislosti nějakým způsobem?


Ano. Prakticky hned po realizaci systému mě to tak nadchlo, že jsem 
vytvořil web 
http://mypower.cz, který slouží jako komunitní diskuzní 
fórum, kde lidé sdílejí své poznatky ze svých ostrovních, či 
poloostrovních systémů. Je zde možné najít spoustu fotografií, 
zkušeností a popisů funkčních systémů, které si jejich majitelé sami 
instalovali ať už jako instalaci na chatu, chalupu, rodinný dům, nebo 
dokonce i jako markýzu či zábradlí balkónu v panelákovém domě a dnes je 
ke své spokojenosti provozují. Je zde patrná lidská ochota si vzájemně 
pomoci, poradit, předcházet potenciálním problémům a přiznám se, že 
kdyby nebylo tohoto fóra a lidí, kteří se na něm pohybují, asi by mi 
pomoc velmi chyběla. V době kdy jsem s fotovoltaikou ve své domácnosti 
začínal, jsem byl naprostý laik. Před rokem mě postihl problém s 
bateriemi, který bych těžko vyřešil bez odborné rady jistého člověka, 
který se na fóru vyskytuje. Dnes už vím co je dobré dělat a co nikoliv, 
avšak stále se mám co učit a co zkoumat. Stále je možnost jít dopředu a 
systém ještě více zdokonalovat.

Díky za rozhovor. Ráda bych se po čase zeptala jak to jde dál. Souhlasil 
bys s dalším rozhovorem?


Určitě ano, bude mi potěšením.

Více o zmiňovaném fóru MyPower zde

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Rozhovor s majitelem nezávislé ostrovní FVE vs 12. 11. 2012 - 23:18