Cagliostro

30. říjen 2012 | 21.39 |

Hrabě Alessandro di Cagliostro patří k nejznámějším a nejtajemnějším osobnostem zabývajících se okultismem a alchymií. Podle některých patřil k nejvyšším zasvěcencům tajných řádů, podle jiných byl akorát šikovným podvodníkem a šarlatánem.
Už jeho samotný původ byl dlouho záhadou. Říkalo se, že jeho otcem byl portugalský Žid, který získal velké jmění jako ředitel dolu v Brazílii, že byl potomkem parukáře z Neapole, že byl vychováván knězem v chodbách egyptské pyramidy nebo že byl dokonce nemanželským synem francouzského krále Ludvíka XV. Cagliostro sám tvrdil, že nepochází z žádné doby a odnikud.
Ve skutečnosti se však narodil roku 1793 v sicilském městě Palermo v rodině chudého řemeslníka jako Giuseppe (Joseph) Balsamo. Stopy jeho rodiny hledal v 19. stol. slavný spisovatel Goethe, který byl Cagliostrovou osobou velmi fascinován a popsal je jako prosté, ale dobrosrdečné venkovany.
Rodina ho chtěla vzdělávat v klášterech, aby se pak stal duchovním, ale ačkoli byl Giuseppe velmi inteligentní a nadaný, zajímal se jen o botaniku, léčitelství a chemii a z kláštera byl za porušování disciplíny vyloučen. Když se vrátil do Palerma, přivydělával si jako podvodníček-prodával vlastnoručně malované padělky slavných děl. Začal tam tak mít problémy se zákonem a rozhodl se odcestovat. 
Nejprve pobýval v jiném sicilském městě-Messině, kde ho učil alchymii řecký mág a hermetik Althotas. Společně pak alchymii předváděli v Egyptě a na Maltě, kde zaujali i maltézského krále a kde se v místním špitále učil lékařské alchymii. Později Cagliostro cestoval do různých zemí světa i sám nebo s přáteli, domluvil se pěti jazyky a provozoval lékařství a spiritistické seance.
Roku 1768 se oženil s krásnou, nevzdělanou, ale inteligentní šestnáctiletou Lorenzou Feliciano a společně procestovali celou Evropu. Bohatým šlechticům a lidem od královských dvorů Cagliostro předváděl alchymistické postupy, prodával elixíry mládí nebo na zvýšení potence, zázračné pudry apod., ale po čase ho odevšad vyhnali jako šarlatána, podvodníka a dokonce i špiona.
Uchytil se až u dvora tehdejšího fr. krále Ludvíka XV. a sponzoroval jej tam vlivný kardinál Rohan. Roku 1776 e odstěhoval do Londýna a i tam začal být známý-předpovídal třeba výherní čísla loterie a byl oblíbeným lékařem. Téhož roku je přijat do londýnské pobočky Zednářské lóže a o rok později získají s manželkou titul hraběte a hraběnky. Cagliostro se pak dokonce prohlašoval za představitele Velkého Kopta a chtěl založit vlastní Egyptskou lóži svobodných zednářů, jejíž ženské sekci by jeho manželka přdsedala jako královna ze Sáby. Roku 1777 je však obviněn z krádeže cenností a po krátkém pobytu ve vězení s manželkou prchá. Po několika zastávkách v Evropě, se usadí ve Štrasburku, kde se opět stane velmi populárním. Všechny velké osobnosti té doby se chtějí s úspěšným léčitelem a alchymistou setkat. To však bylo řadě jiných vlivných lidí trnem oku a manželé byli obviněni z krádeže diamantového náhrdelníku a vyhoštěni z Francie.

 
Roku 1789 se usadili v Římě, ale to byla chyba. Cagliostrova pověst mága, okultisty a svobodného zednáře začala zajímat tamní papežskou Svatou inkvizici. Půl roku jej věznili, pak propustili, ale v roce 1791 byl Cagliostro znovu zatčen (prý na písemné udání své manželky), postaven před inkviziční soud a obviněn z čarodějnictví, kacířství a zednářství (a možná i za příslušnost k řádu iluminátů). Nakonec byl odsouzen k doživotnímu trestu ve věznici v pevnosti San Leo, kde roku 1795 umírá. 
Jeho smrt je záhadou stejně jako jeho život. Prý byl nalezen mrtev 26. srpna, ale oficiální zpráva říká, že zemřel o 2 dny později (na následky mrtvice). Jiní tvrdí, že ho uškrtil (nebo oběsil) jeho žalářník, zemřel na syfilis nebo že dokonce utekl. A po otevření jeho hrobu se prý nenašly žádné ostatky. Možná, že měl Cagliostro opravdu elixír dlouhého života a dodnes někde žije-stejně jako jeho přítel, stejně slavný hrabě Saint-Germain.
Cagliostrova manželka prý byla roku 1791 inkvizicí také odsouzena k doživotnímu vězení a zemřela v klášteře, kde byla ženská věznice o 3 roky později.

Cagliostrův dobrodružný život se stal námětem mnoha knižních, hudebních i filmových děl, psali o něm mj. Alexander Dumas, Friedrich Schiller nebo již zmiňovaný J. W. Goethe. 
Ačkoli byl tento svérázný muž často potohlašován za šarlatána a podporovali ho bohatí a vlivní lidé, nedá se mu upřít, že s úspěchem léčil i chudé lidi bez nároku na honorář a jistě byl velmi vzdělaný v botanice, léčivých kamenech apod.

Zdroj a více:
druidova.mysteria.cz/TAJEMNO/BALSAMO.htm

Další články:
tinyurl.com/94z445y

mystickacesta.blog.cz/0801/hrabe-cagliostro-zasvecenec-nebo-sarlatan

en.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Cagliostro

le-alchimie-di-cagliostro_larg 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Cagliostro ryegrass* 30. 10. 2012 - 22:09
RE(2x): Cagliostro marieke 30. 10. 2012 - 23:00