Pochopení vědomí Kršny-II.část

2. listopad 2012 | 19.57 |

Pokračování předchozího článku v této rubrice.

Sahádžíni jsou pseudo-oddaní, kteří chápu vědomí Kršny jako něco laciného. Bez toho, aby následovali pravidla a nařízení oddané služby se falešně považují za vysoce pokročilé a nepravdivě zobrazují sílu oddanosti.
Bezskrupulózní profesionální řečníci, zpěváci bhadžánů (indické písně oddaných – pozn. marieke), vydavatelé komiksů a falešní guruové zkomercionalizovali vědomí Kršny mezi spousty lidí. Ačkoli mohou mluvit nebo zpívat o Kršnovi velmi pěkně, jejich motivem je prostě vydělat peníze nebo být lacině obdivováni.
Někteří z těchto tzv. sádhuů získávají mnoho následovníků díky svému osobnímu charismatu. Nicméně, nemají co zásadního nabídnout. Tito podvodníci si libují v tom být populární a slavní. Baví své následovníky vyprávěním mnoha příběhů, ale málo se starají o to, aby je naučili filozofii. Nedodržují přísnou disciplínu a víceméně konají tak, aby se zalíbili. Tito zkušení šoumeni lákají lidi na povídání o pokročilé oddanosti.
Takoví tzv. sádhuové obvykle nabízejí materiální požehnání, slibují zlepšení zdraví, získání posperity, vyřešení problémů atd. Ale skutečný sádhu nemarní svůj čas tím, aby se snažil zlepšit něčí materiální situaci. Spíš káže, že materialistický život je v podstatě utrpení a namísto toho, abychom se snažili užívat si materiálního světa, měli bychom se od toho oprostit praktikováním vědomí Kršny. Sádhuové jsou určeni k tomu, aby lidem pomohli povznést se nad materialistický život.
Proto tzv. sádhuové, kteří jsou zaměstnáni tím, že rozdávají hmotná požehnání, podvádějí své následovníky. Neupřímní lidé, kteří chtějí být podváděni, mohou být snadno zmateni těmito obratnými sádhuy. Jak tzv. guruové, tak tzv. stoupenci si o sobě myslí, že jsou zbožní a svatí, ale ve skutečnosti jsou motivováni materialisticky. Jsou také všichni plní chtíče, chamtivosti, závisti a iluze a plně připoutáni k materialistickému životu.
Tito podvodníci někdy předstírají, že jsou vaišnavové. Nosí tilak, odříkávají jména Kršny a Rámy a mluví o jejich zábavách (lílách). Jejich motivem však není sloužit Kršnovi a Rámovi, ale zneužívat city ostatních. Ti, kteří chtějí vážně pokročit v čisté oddané službě by měli tyto osoby odmítat a vyhýbat se jim. Inteligentní a upřímní lidé by měli hledat společnost ve které se doopravdy očistí a osvobodí od hmotných pout tím, že budou vykonávat usměrňující oddanou službu.
Stejně tak nešťastní a pomýlení jsou oddaní, kteří se, navzdory autorizovaným vaišnavským tradicím, zpronevěřili své víře a praktikování a ztratili tak zásadní pochopení pro odevzdání se Višnuovi.
Také bychom se měli vyhýbat falešným inkarnacím Boha. Kvůli zvrácené atmosféře v tomto věku Kálí, některé z těchto pseudo-inkarnací upoutali mysl bláznů v takové míře, že jejich uctívání je často oblíbenější než uctívání skutečného Boha. A nesmyslná prohlášení těchto "bohů" jsou jejich zmatenými stoupenci chápána jako posvátná filozofie.
Všichni tito neoddaní, napůl oddaní a pseudo-oddaní mohou vypadat, že praktikují bhakti, ale protože mají špatné informace, špatné usměrňování a jsou materiálně motivovaní nebo potají Kršnovi závidí, nejsou skutečnými oddanými, kteří patří do linie (posloupnosti) duchovních mistrů (parampará) žádné z jejich modliteb, manter a obřadů uznávány jako skutečná bhakti.

Pokračování příště

rk

 Zdroj obrázku: FB stránka Srimati Radharani

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře