Střídavá péče-řešení pro děti rozvedených rodičů

8. leden 2013 | 23.13 |

Žel, i 23 po revoluci, jsou rozhodování a přístupy vyšších orgánů (soudy, odbory sociální péče) k těm nejbezbrannějším v lidské společnosti – dětem, v Česku kritizovány z různých stran i cizích zemí. Velký počet dětí v kojeneckých a jiných ústavech, pozdní odhalení případů týrání nebo právě rozhodování o budoucím uspořádání rodiny po rozvodu, patří mezi hlavní problémy.
Primární důvod, proč tolik dětí vyrůstá jen s jedním z rodičů, tedy rozpad každého druhého manželství, by vydal na další článek. V tomto si však povíme něco o alternativních možnostech uspořádání rozvedené rodiny, nikoli tudíž typické řešení, že dítě bude žít jen s jedním rodičem, nejčastěji matkou. Děti potřebují péči obou.
A to právě umožňuje střídavá nebo společná péče. Střídavá péče (zkráceně střídavka) znamená, že dítě střídavě žije u obou rodičů. U obou by mělo strávit stejně dlouhý čas, většinou se jedná o období do několika týdnů nebo i více. Společná péče znamená, že intervaly střídaní nejsou pevně stanovené, záleží tedy na domluvě rodičů. Ti nemusí mít společnou domácnost.
Bohužel, tyto přístupy, byť v zahraničí běžně využívané, jsou u nás soudy a odbory péče o dítě často odmítány. Proto byla pro rodiče, kteří o této možnosti uvažují, hledají informace a zajímají je zkušenosti jiných, vytvořena stránka
stridavka.cz. Není určena jen pro bývalé páry v situaci po rozvodu, ale i pro širší veřejnost, která tak může získat o možnostech střídavé nebo společné péče větší podvědomí.
Na webu
stridavka.cz naleznete mj. právní poradnu, studie a průzkumy dokazující příznivý vliv tohoto uspořádání na děti, zajímavé informace ze zahraničí, rozhodnutí soudů a samozřejmě i zkušenosti ostatních rodičů. Součástí je diskuzní fórum, kde se můžete zdarma poradit nebo přidat své názory.

Nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby všechna manželství s dětmi vydržela šťastná, ale pokud je rozvod nevyhnutelný, je třeba, aby jím dítě utrpělo co nejméně. A řešením je právě dát mu možnost žít dál s oběma rodiči, kteří se budou podílet na jeho výchově a budoucím životě.
Bližší info naleznete na webu 
stridavka.cz/

Zpět na hlavní stranu blogu