Soňa Sirotková: Markéta Přemyslovna

10. leden 2013 | 22.20 |

mprPěkný historický román z prostředí středověké Prahy a Dánska vypráví o pestrém, by krátkém životě z Čech pocházející Markéty Přemyslovny, která se později díky sňatku s dánským králem Valdemarem II. stala jednou z nejoblíbenějších královen této skandinávské země a přijala nové jméno Dagmar Dánská.
Narodila se asi roku 1186 jako dcera českého panovníka Přemysla Otakara I. a jeho manželky Adléty Míšeňské. Přemysl však později Adlétu i všechny jejich 4 děti zapudil a tak vyrůstala na německém dvoře v Míšni, kam roku 1204 přišli vyslanci krále Valdemara s žádostí o Markétinu ruku. Přemysl se sňatkem souhlasil a Markéta se mohla načas vrátit na Pražský hrad a věnovat se svatebním přípravám. Svatba proběhla o rok později v Lübecku v zastoupení Valdemarova rytíře Strangea. Valdemara Markéta-po svatbě již Dagmar poznala až po připlutí do Dánska. Tam se díky své laskavosti a spravedlivosti k poddaným stala velmi oblíbenou. Byla prý také velmi krásná a stala se hrdinkou několika dánských lidových balad. Bohužel zemřela v necelých 30 letech roku 1213 při porodu druhého syna.
Román Soni Sirotkové, který je samozřejmě zromantizovaný, vypráví ze svého pohledu Markétina-Dagmařina přítelkyně Anna, česká dívka ze svobodné, ale prosté rodiny, která díky své odvaze (vždy chtěla být chlapcem) pomůže Markétě, když je v lese u Prahy přepadena lapky. Anna je zaslíbena svému sousedovi, ale když zjistí, že zrovna on patří k partě lupičů, rozhodne se utéci a Markéta ji přijme do svého dvora. Najde i ona štěstí v dalekém drsném Dánsku?

Dotazník ke knize

1. Proč jsem si vybrala právě tuto knihu?
Protože mám ráda historické romány (prakticky z jakékoli doby a země).

2. Definujte knihu až dvěma slovy (přídavným nebo podstatným jménem).
Odvaha, láska.

3. Definujte knihu jedním slovem (slovesem nebo citoslovcem).
Nebát se.

4. S jakou postavou bych se ztotožnila, případně kým bych chtěla nebo naopak nechtěla být.
Líbily se mi obě hlavní hrdinky, ale zároveň bych v jejich kůži nechtěla být stejně jako v kůži jakékoli jiné ženy v těch dobách, protože byly víceméně jen majetkem mužů (otců, později manželů) a ve vyšších vrstvách nástrojem sňatkové politiky.

5. Pokuste se v příběhu něco vyšvihnout, a už je třeba i opravdu velmi špatný, najděte v něm alespoň jedno pozitivum.
Příjemné čtení a pohled na královský dvůr té doby.

6.  A naopak najděte jedno negativum, ale pouze jedno, cílem je uvědomit si co vám na knize  vadilo nejvíce, nemusí to být jen chyba v knize, ale třeba i v chování postav.
Hezká knížka, ale četla jsem i historické romány, které mě vtáhly víc.

Hodnocení: 3/5


Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře