Severní Indie-moje prezentace IV.část

29. leden 2013 | 23.30 |
› 

Stručná historie: 15.-21. stol. (Příchod Evropanů, britská kolonie, získání nezávislosti, moderní dějiny)

Tento článek se tentokrát týká celé Indie, nejen severní části, ale z důvodu zachování kontinuity ho sem také dám.

První Evropané, kteří do Indie přišli, byli na přelomu 15. a 16. stol. Portugalci vedení slavným mořeplavcem Vasco da Gamou. Rozvíjeli s Indií velmi prosperující obchod s kořením. V jejich hlavní baště, v dnešním státě Goa se však objevovaly zprávy o náboženské netoleranci z jejich strany, nuceném konvertování ke katolicismu, ničení hinduistických chrámů apod. Druhý portugalský guvernér Albuqerque však začal podporovat smíšené sňatky, aby se místní lidé s Portugalci rasově a kulturně sblížili. Portugalský vliv zeslábl na konci 16. stol., když museli řešit vlastní spory se Španělskem.
Po nich kolonizovali zemi Francouzi, v novověku do Indie přišli také Holanďané, Arménci, Dánové. Největší a nejdelší vliv však v Indii zanechali Britové a jejich Východoindická společnost.
Britská Východoindická společnost (BVS) byla jedna z prvních akciových společností na světě a fungovala v letech 1600-1874. Obchodovala hlavně s bavlnou, hedvábím, ledkem, čajem i opiem. Evropanům usnadnily nabytí velké politické moci a vlivu i vnitřní neshody mezi jednotlivými indickými královstvími (země se rozdrobila po úpadku velké Mughalské říše-viz minulý článek). BVS se však zachovala nejprozíravěji a postupně získala celý subkontinent. Výsadní postavení získala nejprve právě v Severní Indii.
Už v 18. stol. Indii de facto vládli britští guvernéři. BVS nevyvážela jen suroviny z Indie, ale dovážela i levné západní zboží, kterému indičtí řemeslníci nebyli schopni konkurovat a chudla celá města. Roku 1857 došlo k velkému povstání u Dillí, které však bylo potlačeno, jeho vůdce vyhnán a jeho synové popraveni.
Britské koloniální panství (Pax Britannica) bylo oficiálně ustanoveno o rok později, namísto BVS teď získali vliv místokrálové. Indičtí rádžové byli jen loutky v rukou britských politiků.
Po dalším krvavě potlačeném povstání Indů v roce 1919 se stal vůdcem mírumilovného odporu slavný Mahátma (vl. jm. Móhandás Karamčand) Gándhí. Roku 1947 se Indie konečně dočkala nezávislosti, protože Británie po 2. světové válce ztratila svou sílu. Subkontinent se však rozdělil na 2 státy-hinduistickou Indii a muslimský Pákistán, což je dodnes předmětem sporů. Indie se sjednotila na 550 knížecích států, už v témže roce vyhlášení nezávislosti však vypukla mezi ní a Pákistánem válka o stát Kašmír. Po násilné Gándhího smrti (zavraždili ho hinduističtí radikálové, kteří nesouhlasili s ústupky vůči Pákistánu) se země načas rozhodly k mírovému řešení. Následovaly však další indicko-pákistánské války a to v letech 1965 (opět kvůli Kašmíru), 1971 (výsledkem bylo založení státu Bangladéš) a 1999 (důvodem byl průnik pákistánských a kašmírských vojáků za tzv.

linii kontroly na hranicích s Indií).
Prvním ministerským předsedou se stal Džaváharál Nehrú, který položil základy moderního demokratického státu se světským řízením, politickou neutralitou a plánovaným hospodářstvím. Po jeho smrti se v 60. letech stala premiérkou jeho dcera Indíra Gándhí (Gándhí a Nehrú byli přátelé, ale jde jen o shodu jmen). Díky své levicové politice byla velice populární zejména mezi chudými lidmi. V roce 1984 ji zavraždili sikhští separatisté. Její syn Rádžív se na rozdíl od Indíry orientované spíše k tehdejšímu SSSR přiklonil k Západu a úspěšně zahájil liberalizaci ekonomiky, podporoval soukromé podnikání a vstup zahraničních investic na indický trh. Zřejmě jsou však prokletím indických vůdců atentáty na ně-i on byl (v roce 1991) zavražděn a to tamilskými separatisty.
 

Dnešní Indie je nezávislá federativní republika, kterou tvoří 28 spolkových států, 6 svazových teritorií a hlavní město Dillí. Vláda je založena na principu parlamentní demokracie s pluralitou politických stran. Parlament tvoří 2 komory-Sněmovna lidu a Rada států. Premiérem je Manmóhan Singh, uznávaný i jako myslitel a učenec a prezidentem Pranáb Mukherdží, předtím postupně ministr financí, zahraničí a obrany. Velký vliv má i Indířina snacha a vdova po Rádžívovi Sonia Gándhí.
Indie, 7. největší co se týče rozlohy a 2. největší země co se týče počtu obyvatel, má jaderné zbraně a vlastní kosmický program a její ekonomika vykazuje po Číně největší růst na světě. Je považována za regionální velmoc a jednu z potenciálních supervelmocí.

Zdroje a více

indiaheritage.org/history/history_of_europeans.htm (část o Portugalsku)

indie.orbion.cz/stat/pruvodce/historie-1470/ a indie.orbion.cz/stat/pruvodce/zakladni-udaje-1469/

cs.wikipedia.org/wiki/Indie

tinyurl.com/a4rbvox (v souvisejících článcích se lze více dočíst i o Indii za Portugalců, Francouzů, Dánů a Holanďanů)

tinyurl.com/asjs9ol (podrobnější články o indicko-pákistánských válkách)

Více o Indíře, Rádžívovi a Sonie zde

Příště: Zajímavosti a památky hlavního města Dillí

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře