Devět neznámých

7. únor 2013 | 21.34 |

Legenda o společnosti Devíti neznámých patří k nejstarším teoriím o spiknutí. Záhadné sdružení údajně založil před více než 2000 lety indický král Ašóka, mírumilovný buddhista, aby za pomoci vzdělaných lidí a moudrých knih zabránil dalším válkám a bojům, které jeho zemí zmítaly. Devět zasvěcenců prý mezi sebou komunikovalo tajným jazykem a pracovali s devíti knihami (každá pro jednoho), které také sami doplňovali. Ašóka tak chtěl skrýt učení o přírodních vědách, psychologii, fyzice a dalších vědních oborech před lidmi v jejichž rukou by se bádání v těchto oblastech mohlo stát nebezpečným a obrátit se proti lidstvu samotnému.
Tajné knihy prý byly nabité poznatky, které by byly ohromující i dnes, nemluvě o tom, že vznikaly už před naším letopočtem. První kniha pojednávala o technikách propagandy a psychologického ovládání davů, druhá se zabývala fyziologií (některé asijské bojové sporty prý mají základ v tom, co z tohoto dokumentu "prosáklo" ven), třetí mikrobiologií (hlavně koloidními látkami), čtvrtá transmutací, tedy přeměnou jednoho prvku v jiný (např. obyčejného kovu ve zlato)-údajně tímto způsobem získaly mnohé chrámy a náboženské společnosti spoustu zlata v těžkých dobách a pátrání po tzv. kameni mudrců má zřejmě také své kořeny v odkazech na tuto knihu, pátá kniha se zabývá veškerou pozemskou i mimozemskou komunikací, šestá odhalovala podstatu gravitace (což by v dnešní době mohlo být průlomové jak pro průzkum vesmíru tak vyřešení otázky jak získávat zdroje energie), sedmá se zabývala kosmologií (také prý na mnohem vyšší úrovni než je současná věda), osmá světlem (v podstatě tedy biofyzikou) a devátá evolucí a sociologií druhů a civilizací (dokázala třeba předpovědět jejich vzestup i pád nebo vývoj různých forem života). 
Je tedy jasné, že devět zasvěcených museli být zvlášť přísně vybraní lidé u kterých nebylo riziko, že by tyto fascinující vědomosti mohli zneužít. Jedním z nich (a jedním z mála Evropanů) byl prý na přelomu 10. a 11. stol. n. l. tajemný papež Sylvestr II., známý též jako Gerbert z Aurillacu. Byl také jedním z největších učenců své doby, hlavně v oblasti matematiky. Při svých cestách po Indii prý získal řadu znalostí, ve svém paláci měl údajně bronzovou hlavu, která odpovídala Ano nebo Ne na otázky, které jí kladl. Po jeho smrti byla hlava zničena a jeho poznatky skryty.
Dalším Evropanem, který se s učením Devíti neznámých seznámil, mohl údajně být francouzský spisovatel a právník Louis Jacolliot, který v 19. stol. působil jako konzul v indické Kalkatě. Podle některých se tajné učení, které v Indii získal, objevuje v jeho vědecko-fantastických románech, které se zabývají stejnými tématy jako devět již zmíněných knih.
Jacolliot také patřil k lidem, kteří se snažili vysvětlit, jak je možné, že ve slavné indické řece Ganze se mezi těžce nemocnými rituálně koupou i zdraví lidé, přičemž nikdy nedošlo k žádné epidemické nákaze. Podle vědců je to tím, že ve vodách Gangy se nacházejí tzv.

bakteriofágy (mikroskopické organismy, které ničí bakterie), nikdo ale zatím nevysvětlil, proč nejsou i v jiných řekách. Podle Jacolliota je v hlubinách Gangy tajný chrám (spojený se společností Devíti neznámých), jehož sterilizující záření vodu čistí a je také příčinou jejích léčebných účinků.
Známe i další objevy a události, které se spojují s Devíti neznámými. Např. Alexandre Yersin, francouzsko-švýcarský lékař a bakteriolog (spolupracovník slavného Pasteura) prý v indickém Madrásu získal poznatky s jejichž pomocí uskutečnil některé své objevy.
Zřejmě nejtajemnější jsou však objevy, kvůli kterým si lidé kladou otázku, zda je možné, jestli už ve starověku probíhaly atomové války. Na celém světě existují trosky budov i celých měst, které musely být evidentně zničeny něčím neuvěřitelně žhavým-patří sem třeba zikkurat (sumerský chrám) ve starobylém Babylonu (starověká Mezopotámie, nyní Irák), zuhelnatělé trosky dalšího zikkuratu Borsippy (tato lokalita bývá často ztotožňována s biblickou babylonskou věží), černé kameny harras v západoarabské poušti či zesklovatělé lokality křemenitého písku v Egyptě, Izraeli nebo Číně, útvary, které jsou zcela shodné s těmi, které vznikly po atomových testech v Nevadské poušti.
V Latinské Americe zas najdeme skalní areál o rozloze 15 000 km2, který musel vzniknout následkem ohromného žáru a roztavené ruiny měst, které vypadají jako zamáčknuté do země, v kalifornském Údolí smrti byly v 19. stol. objeveny stopy města, které jako by se vypařilo, v půdě však lze rozpoznat cosi jako půdorysy ulic a budov.

Opravdu ve starověku došlo k nějaké válce bohů nebo dokonce jaderné válce? Založil král Ašóka společnost Devíti neznámých, aby se tyto hrůzy už neopakovaly? Existence Devíti neznámých zatím stále zůstává legendou, ale klade spoustu otázek.

Zdroje a více:

tinyurl.com/a5vc3th

tinyurl.com/auqbuxw

tinyurl.com/aune8g6

tinyurl.com/bk2goao
  

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře