Pochopení vědomí Kršny III.část

12. únor 2013 | 22.39 |

krŠríla Rúpa Gósvámí řekl: "Oddaná služba Pánu, která ignoruje autorizované knihy jako Upanišády, Purány, Nárada Paňčarátru a další je jen zbytečným matením společnosti." (Bhakti-rasámrita-sindhu 1.2.101).
Pozice náboženské kultury v dnešní Indii je taková, že opravdové, autorizované a seriózní praktiky kráčí bok po boku se všemi druhy vrtošivé, překroucené a smyšlené víry. Tito tzv. jogíni, svámíové, guruové, bábové, "inkarnace", kouzelníci, fakíři a další typy "božských lidí" učí všem druhům těchto bizarních věcí kromě odevzdání se Kršnovi, Nejvyšší Osobnosti Božství.
Většina lidí nezná rozdíl mezi skutečným náboženstvím a podváděním ve jménu náboženství. Pak to z vnějšího pohledu vypadá, že vědomí Kršny se pdoobá jen "další hinduistické sektě". Existuje mnoho skupin, které mají své vlastní bhadžany, chrámy, svátky, písma, duchovní učitele, tilaky atd., takže veřejnost bez hlubšího vhledu ukvapeně usuzuje, že "všechny cesty jsou stejné".
Nicméně je velký rozdíl mezi cestou čisté oddané služby Kršnovi a jinými cestami. Vědomí Kršny je jediná opravdová a úplná skutečnost jasně formulovaná v odhalených písmech a přijatá autoritami. Jen vědomí Kršny (hlavně v linii učení Pána Čaitanji) učí, jak se osvobodit od všech osobních motivů a tak docílit jediného přirozeného postavení jako věčného služebníka Kršny.
Šríla Rúpa Gosvámí definoval tuto jedinečnou zásadu takto: "Každý by měl odevzdávat milující službu Nejvyššímu Pánu, Kršnovi, být mu příznivě nakloněn, bez touhy po materiálním užitku nebo zisku prostřednictvím plodonosných činností nebo filozofické spekulace. Tomu se říká čistá oddaná služba." (Bhakti-rasámrita-sindhu 1.1.11).
Pro každého, kdo se snaží pochopit vědomí Kršny je nezbytné pochopit tento rozdíl.
Hnutí vědomí Kršny není jen další "hinduistická sekta" nebo prostě "další názor". Hnutí vědomí Kršny a Pána Čaitanji Maháprabhua je kulturní, filozofické a vědecké hnutí, které je určeno k tomu znovu produchovnit celý svět. Je předurčeno přijmout historické kroniky, aby byla lidská společnost zachráněna v jeho nejtemnější hodině. Šríla Prabhupáda řekl, že vědomí Kršny je seriózní vzdělání, nejen obyčejné náboženství. Hnutí vědomí Kršny je ryzí, historicky autorizované, přirozené a transcendentální, protože je založeno na Bhagavad-Gítě takové jaká je. Je určeno pro důkladnou nápravu celé společnosti, politických, náboženských, morálních, vzdělávacích a hygienických principů.
Vědomí Kršny je věda o Absolutní Pravdě, která se dnes učí stejně jako už odpradávna, protože pravda se nikdy nemění, není to předmět, který se upravuje podle "sezónní módy". Vědomí Kršny je skutečnost odlišitelná od iluze, pravda odlišitelná od klamu, světlo odlišitelné od temnoty. Dosáhnout vědomí Kršny je nejvyšší dokonalost, která se ani trochu nedá srovnat s jakoukoli jinou vírou nebo filozofií tohoto materiálního světa.

Pokračování příště

Zdroj obrázku: FB stránka Art of Krishna

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře