Marie Magdalena

15. březen 2013 | 22.21 |

Zvaná též Marie Magdalská (podle místa odkud pocházela) nebo Máří Magdaléna. Vedle Panny Marie nejvýznamnější žena po boku Ježíše Krista, nejprve prostitutka, poté svatá, podle některých dokonce Ježíšova manželka (tuto teorii zpopularizoval hlavně spisovatel Dan Brown ve svém bestselleru Šifra mistra Leonarda). Kdo vlastně tato záhadné žena byla?
Narodila se v chudém městě Magdala poblíž Genezaretského (Galilejského) jezera (v dnešním Izraeli). Než Ježíš navštívil její rodné město, dělala prostitutku (někteří ezoterici se domnívají, že ve skutečnosti patřila k ženám, které měly hluboké znalosti o tajemství ženského těla a sexu a učily ostatní ženy nebát se své rozkoše, což by se samozřejmě do oficiálních výkladů nehodilo-více např. zde). Když se s Ježíšem poprvé setkala, kála se, pomazala mu nohy drahým olejem a své slzy, které na ně dopadly, utírala svými vlasy (její dlouhé vlasy se připomínají i na její svátek 22. července, kdy je doporučeno ostříhat se-hlavně těm, kteří chtějí vlasy ještě delší a nedoporučuje se ten den koupat, aby její vlasy nestáhly člověka pod vodu). Ježíš z ní prý vyhnal sedm zlých démonů, odpustil jí předešlý způsob života a ona ho začala doprovázet na cestách.  
Podle katolické církve byla jen "pasivní" účastnicí, patřila prý k oddaným služebnicím, které Ježíšovi a apoštolům praly a vařily. Naopak podle východní ortodoxní církve byla velmi vzdělaná, Ježíš s ní často rozmlouval a považoval za nejbystřejší ze svých učedníků.
Ještě více se píše v apokryfních (nekanonizovaných) svitcích (tj. evangelia, která se nedostala do Nového zákona a jsou často v rozporu s celkovým poselstvím Bible), jenž byly nalezeny po 2. světové válce v Egyptě a pocházejí z konce 2.-4. stol. V nich se dozvíme, že Ježíš si velmi vážil inteligence své nejoblíbenější učednice a dával ji za příklad i ostatním, čímž se dostával do rozporů zejména s Petrem, který ženy mezi učedníky nechtěl. Na to Ježíš namítal, že ženy mohou jeho učení chápat stejně dobře a také ho i dále kázat. Podle Filipova evangelia byla Marie Magdalena dokonce Ježíšovou snoubenkou. V Bibli je však tento Ježíšovi nejmilejší učedník popisován jako neznámý muž (podle pozdějšího výkladu katolické církve to byl Jan). Zajímavostí je, že umělci ho však zobrazovali jako zženštilého a bezvousého...Ještě dál jde již zmiňovaný román Dana Browna, kde se spekuluje, že osoba na slavném da Vinciho plátně Poslední večeře, která je zobrazena po Ježíšově pravici, není mužský učedník, ale právě Marie M. Byla také první, komu se Ježíš po svém ukřižování zjevil. 
O jejím pozdějším životě existují pouze legendy. Údajně dále kázala Ježíšovo učení se svým bratrem Lazarem a sestrou Martou a navštívila např. Řecko a Řím. V té době se však ještě křesťané pronásledovali a se svými společníka byla na lodi bez vesel zahnána na volné moře. Bezpečně však přistála ve Francii, kde buď dále šířila evangelium nebo žila jako poustevnice a také tam zemřela. Podle jiné verze zemřela v Efezu (dnešním Turecku), kde pomáhala sv. Janovi. 

window1

Zdroje a více:
tinyurl.com/bkmdpeu

tinyurl.com/b2ekceu

Článek o možném manželství Ježíše Krista a Marie M. např. zde

Zdroj obrázku zde

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře

RE: Marie Magdalena night.shine 19. 03. 2013 - 22:04