Archandělé

8. listopad 2010 | 19.00 |
circle_of_angels_package_lgAriel: Jeho jméno znamená "lev či lvice Boží". Je znám jako Archanděl země, protože neúnavně pracuje ve prospěch této planety. Dohlíží na říši elementálů a pomáhá léčit zvířata (zejména ta nedomestikovaná). Ariela zavolejte tehdy, chcete-li se lépe obeznámit s vílami a jinými elementály, chcete pomáhat životnímu prostředí nebo když potřebujete ošetřit zraněné nedomestikované zvíře.

Azrael: Jeho jméno znamená "jemuž pomáhá Bůh". Bývá také nazývám Andělem smrti, protože přichází k lidem v okamžiku jejich fyzické smrti a pomáhá je převádět na druhý břeh. Pomáhá jim, aby se cítili příjemně a zahrnuti láskou. Přivolejte jej ke svým zemřelým či umírajícím bližním nebo pokud potřebujete pomoci s duchovní službou.

Chamuel: Jeho jméno znamená "ten, který vidí Boha". Další jména jsou také Camael, Camiel, Camiul, Camniel, Cancel, Jahoel, Kemuel, Khamael, Serafiel a Šemuel. Pomáhá nám nalézt důležité části našich životů. Zavolejte jej, toužíte-li po novém milostném vztahu, nových přátelích, nové práci nebo když hledáte něco ztraceného. Jakmile najdete to, po čem jste toužili, pomůže vám Chamuel zabudovat tuto součást do vašeho života. Zavolejte jej taé v případě, že potřebujete napravit nějaké nedorozumění v osobních či pracovních vztazích.

Gabriel: Jeho jméno znamená "Bůh je mou silou". Je archandělem-poslem pomáhajícím všem pozemským hlasatelům jako jsou třeba spisovatelé, učitelé, novináři. Zavolejte jej na pomoc v případě, že máte strach nebo nerozhodnost související s komunikací.

Haniel: Jeho jméno znamená "milost Boží". Zavolejte jej, když ve svém životě cítíte potřebu získat mír, vyrovnanost, radost, krásu, harmonii apod. Pomáhá také se stresem před důležitou schůzkou, přijímacím pohovorem nebo veřejnou prezentací.
Jeremiel ("soucit Boží"): Angažuje se v procesu získávání božské moudrosti, inspiruje nás a motivuje, abych se oddali duchovní službě. Volejte jej tehdy, když se cítíte duchovně "zaseknutí" nebo když potřebujete na své duchovní cestě či misi povzbudit.

Jofiel ("krása Boží"), také Iofiel či Zofiel: Je patronem umělců, jimž pomáhá nalézat a udržovat v životě krásu. Podílí se také na zkrášlování Země – zbavuje ji znečištění. Volejte jej před začátkem jakékoli umělecké činnosti nebo se jej zeptejte jak pomáhat proti znečištění planety.

Metatron ("anděl přítomnosti"): Spolu se Sandalfonem prožil i pozemský život, coby prorok Enoch.

Pomáhá dětem včetně těch, co zemřely a přecházejí na druhý břeh. Požádejte jej o pomoc s čímkoli, co se týká vašich dětí. Jeho zásah pomáhá probudit v mladých lidech duchovní uvědomění a porozumění.


Michael ("ten, který je/vypadá jako Bůh"): Zbavuje planetu a její obyvatele následků strachu, všem dodává odvahu a podporu v jejich božském poslání. Je patronem policistů a dokáže pomoci i při problémech se stroji či elektřinou.

Raguel ("přítel Boha"): Je nazýván archandělem spravedlnosti a poctivosti, pomáhá utlačovaným a manipulovaným a poradí jak dosáhnout v životě vyrovnanosti a čestného jednání.

Rafael ("Bůh léčí"): Má na starosti léčení těla lidí i zvířat a pomáhá léčitelům a cestovatelům (zaručuje jim klidné a bezpečné cesty). Zavolejte jej při jakémkoli zranění či nemoci.

Raziel ("tajemství Boží"): Zná veškeré tajemství a záhady světa. Zavolejte jej, pokud toužíte porozumět ezoterickým záležitostem, či být zasvěceni do alchymie nebo zhmotňování.

Sandalfon ("bratr"): Je dvojčetem Metatrona původně žil jako prorok Eliáš. Je archandělem hudby a modliteb. Pomáhá Michaelovi při odstraňování strachu a jeho následků. Pomáhá rozehnat pochyby v duchovních záležitostech.

Uriel ("Bůh je světlo"): Osvětluje naši schopnost řešit problémy a rozjasňuje nepříjemné situace. Zavolejte jej, když se dostanete do nepříjemností, ale potřebujete myslet jasně a nacházet odpovědi.

Zadkiel ("spravedlnost Boží"): Je patronem těch, kteří dokáží odpouštět a pomáhá dosáhnout svobody skrze odpuštění. Proto jej volejte tehdy, když se potřebujete zbavit pocitů vzteku či nesmiřitelnosti (vůči sobě i ostatním). Pomáhá nám nahlížet na ostatní lidi soucitně, nikoli kriticky.

Zdroj
Doreen Virtue, Ph.D.: Poslové světla (překlad Kateřina a Václav Chocholovi, vydala Synergie 2005). 

Obrázek je z této zajímavé stránky: sacredmint.com/circle-of-angels-christian-necklace.htm

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře