Strážní andělé

23. prosinec 2013 | 14.30 |

AngelMoon-Vintage-GraphicsFairJsou to andělé trvale pobývající po vašem boku. Jsou to nebeské bytosti seslané přímo od Stvořitele, které se od lidí liší. Nejde tedy o naše milované zesnulé, kteří – když mohou konečně působit jako andělé – se nazývají duchovní průvodci. Naši zemřelí přátelé a rodinní příslušníci mají stejně jako všichni žijící nebo zesnulí své ego. I když mohou mít dobré úmysly, jejich vedení není tak čisté a důvěryhodné jako vedení ze strany strážných andělů, kteří jsou s námi od okamžiku narození do chvíle fyzické smrti.

Ať děláme v životě cokoli, naši andělé nás nikdy neopustí. Strážní andělé jako ochránci a průvodci zajišťují, že zůstaneme v bezpečí, budeme šťastní, zdraví a naplníme své životní poslání. Přesto, abychom uskutečnili tyto záměry, musíme jednat se svými anděly strážnými poctivě. To znamená žádat od nich pomoc a přijmout ji.

Můžete mít i víc než jednoho nebo dva strážné anděly a je výhodné být obklopen dalšími. Chrání vás před negativními věcmi. Čím více andělů máte s sebou, tím silněji pociťujete boží lásku a ochranu, kterou vám Bůh jejich prostřednictvím poskytuje. Je také snadnější slyšet celý sbor andělů než hlas jen jednoho z nich.

Vyvolejte další anděly s žádostí, aby vám je Bůh seslal. Buď požádáte anděly přímo nebo si představíte, jak jste obklopeni jejich větším množstvím. Můžete požádat o tolik andělů, kolik jich chcete.

Někteří lidé mají další strážné anděly, protože se jejich příbuzný nbo dobrý přítel modlil, aby byli obklopeni velkým počtem. Ti, kdo měli zážitek z blízkosti smrti, mají zvláštní anděly, kteří jim pomáhají s úpravou života po jejich zážitcích z druhé strany.

Pokaždé, když Bůh přemýšlí o lásce, vzniká nový anděl. To znamená, že existuje nekonečný počet andělů dostupných každému. 

Zdroj: Doreen Virtue-Andělé (překlad Jana Novotná, vydala Pragma, 2008)

Zdroj obrázku

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře