Telepatie a telekineze

11. září 2010 | 13.32 |

Telepatie-přenos myšlenek na dálku

O tom, že telepatie existuje, většina soudobých badatelů nepochybuje, i když často nevědí, kam ji zařadit a jak ji využít: většinou se totiž projevuje jako vysoce nespolehlivá (zpravidla z 50%), takže je např.prakticky nevyužitelná ve válečných přípravách a vojenství vůbec: i když se právě o ni od roku 1945 generalita různých národů intenzivně zajímala. A také tajné služby, především v USA a bývalém SSSR, kde byly také zkoumány telepatické interakce mezi lidmi a zvířaty, hlavně psy (ing.Kažinskij z petrohradské Akademie věd).
Dlouho byla telepatie pokládána za pseudovědu, určitý pokrok znamenaly pokusy Josepha B.Rhinea, vedoucího parapsychologické laboratoře na Duke University v Ohiu, který kontroloval telepatický přenos pomocí 25 karet s namalovanými křížky, kruhy, hvězdami, čtverci a vlnovkami. Zjistil, že experimentovat lze jen v uvolněném stavu a za spontánního zájmu účastníků experimentu. Závěry prokázaly nespolehlivost amatérských výzkumů: uznávat lze prý jen výsledky pokusů laboratorních.
Nicméně výsledkem 100 let trvajícího výzkumu je zjištění, že telepatie skutečně existuje, ale že je to nespolehlivý a nestálý způsob přenosu informace. 
Roku 1958 se konal po dobu 16 dnů pokus telepat.přenosu mezi laboratoří plk.Bowerse ve městě Friendship v USA a atomovou ponorkou Nautilus kpt.Andersona, vzdálenou 2000 km v Atlantiku. Přijímačem na ponorce byl pan Johns, který měl za úkol v určenou dobu kreslit na karty vzorce, které vysílal "vysílač" Smith-po návratu byly porovnávány a vykázaly prý shodu v 70% obrazců. Výzkum dospěl k názoru, že jde o jakési biologické elektromagnetické vlny, mající zvláštní vlastnosti a procházejí vodou i pancířem ponorky.
Ale sovětští odborníci tehdy zjistili, že jde o pouhou kamufláž a zpravodajskou hru CIA, s úkolem zjistit ruskou reakci. Protože ruská reakce žádná nebyla (jejich ing.Kažinskij prý dokázal, že telepat."vlny" železným plechem neprocházejí, jsou odstíněny), bylo toto experimentování ukončeno. Prokázalo, že je telepatie pro přenos informace z vojenských hledisek nepoužitelná, že s ní žádný rozkaz přenést nejde.
Dnešní odborníci si vysvětlují telepat.přenos jako vysílání elektromagnetických vln nebo energie jiného druhu, ale nikde zatím nebyly v lidském organismu ani na buněčné úrovni nalezeny žádné orgány jak vysílající tak přijímající. Badatelům se zdá dnes jako nejpřijatelnější hypotéza o existenci další dimenze prostoročasu, a to dimenze spirituální, nefyzikální. Nevědí však, jak si tuto dimenzi představit, ani jak ji vůbec zjistit. Celkem vzato, jak objektivní vědci, tak esoterici zde, v oblasti telepatie, zatím tápají, nemajíce se za co zachytit: je to tajemství, do kterého nevidíme a jen věříme, že práh své nevědomosti časem překročíme. 
 
Zajímavé články: 

blog.cz/rubrika/telepatie">darkprincess.blog.cz/rubrika/telepatie a www.strach.estranky.cz/clanky/telepatie/

Telekineze-působení na dálku

Telekineze či psychokineze je anomální jev spočívající v pohybování či přemisťování předmětů pouze soustředěnou vůlí nějakého jedince, někteří lidé se domnívají, že metodou telekineze ve velkém byly kdysi přemisťovány ohromné kamenné bloky v Baalbeku, kvádry při stavbě pyramid nebo sochy Moai na Velikonočním ostrově. "Telekinezi" se věnovali i různí šarlatáni, kteří si pomáhali magnetem připevněným na podvazku na stehně pohybujícím se pod stolkem zakrytým ubrusem: jehly a kousky kovu pak po stole rejdily jen což.
Plazmový fyzik, profesor R.G.Jahn z Princetonské univerzity vyslovil domněnku, že naše formulace fyzikálních zákonitostí má nějakou chybu, která je podmíněna nepřesností při přeměně jevů ze světa fyziky do světa našich myšlenek. Lidé, zabývající se magií, pak dodávají, že může jít o nepřesnost při transformaci jevů z oblasti exoterického poznání do poznání esoterického.
Přesto, že zde v oboru telekineze věda i magie tápe ještě více než u telepatie, dospívají k názoru, že telepatie a telekineze nemají asi shodné příčiny, pokud ovšem vůbec existují.

Velký článek o telekinezi: www.zdravi4u.cz/view.php

Zdroj obou částí
Ervín Hrych: Velká kniha magie a čarování (Regia, 2000).

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Telepatie a telekineze constricted 12. 09. 2010 - 11:55
RE: Telepatie a telekineze hendy 16. 01. 2011 - 20:31