George Harrison

27. listopad 2007 | 18.20 |
A jeho úvodní slovo k Prabhupádově knize Kršna

"Všichni hledáme KRŠNU.
Někteří lidé o tom nevědí, ale je to tak.
KRŠNA je BŮH, Zdroj veškeré existence, Příčina všeho, co je, bylo a kdy bude.
Jako BŮH je neomezený a má mnoho Jmen:
Alláh - Buddha- Jehova - Ráma. Všechna jsou KRŠNA, všechna jsou stejná.
Bůh není abstraktní, Jeho osobnost, která je SVRCHOVANÁ, VĚČNÁ, BLAŽENÁ a plná POZNÁNÍ, má jak osobní, tak neosobní aspekty. Tak jako jediná kapka vody má stejné vlastnosti jako oceán, tak také naše vědomí má vlastnosti BOŽÍHO vědomí...ale vzhledem k našemu poutu k hmotné energii a ztotožňování se s ní (s fyzickým tělem, smyslovými požitky, hmotným vlastnictvím, egem, atd.) bylo naše skutečné a TRANSCEDENTÁLNÍ VĚDOMÍ znečištěno a není schopno odrážet zřetelný obraz, tak jako špinavé zrcadlo.
Po dobu mnha životů náš styk s POMÍJIVÝM vzrostl. Toto pomíjivé tělo, pytel kostí a masa, je mylně považováno za skutečné já a tuto pomíjivou situaci jsme přijali za konečnou.
Po mnoho staletí zůstali velcí SVĚTCI živým důkazem, že nepomíjivé a věčné UVĚDOMOVÁNÍ SI BOHA může být obnoveno ve všech živých duších. Každá duše je v podstatě Božská.
Kršna říká v Bhagavadgítě (6.28): Jogín, který ukázňuje své já, se osvobodí od všech hmotných nečistot a dospěje k nejvyšší dokonalé blaženosti ve styku s Nejvyšším Vědomím.
JÓGA (vědecká metoda, jak poznat BOHA nebo VLASTNÍ JÁ) je způsob, kterým očistíme své vědomí, zabráníme dalším znečištěním a dospějeme na úroveň Dokonalosti, plného POZNÁNÍ a plné BLAŽENOSTI.
Jestliže bůh existuje, chci Ho vidět. Nemá význam věřit na něco, co se nedá dokázat. Uvědomování si Kršny a meditace jsou způsoby, pomocí kterých může člověk skutečně uzřít BOHA. Můžeme Ho vidět, slyšet, hrát si s Ním. Možná, že vám to připadá pošetilé, ale Bůh zde opravdu je a je s vámi. Existuje mnoho jógových Cest - Rádža, Džňána, Hatha, Krijá, Karma, Bhakti - které jsou svými Mistry prohlašovány za správné.
SWAMI BHAKTIVÉDANTA je, jak jeho titul říká, BHAKTI Jógí, jógí následující cestu ODDANOSTI. Sloužením Bohu každou myšlenkou, slovem, SKUTKEM a zpíváním JEHO Svatých Jmen vyvine oddaný rychle vědomí Boha. Zpíváním Hare Kršna, Hare Kršna, Hare Kršna, Kršna, Kršna/Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare, Hare si nepochybně uvědomíme existenci Kršny. Chuť pudingu poznáme jen tehdy, když ho ochutnáme. Žádám vás, abyste využili této knihy a pohroužili se do jejího obsahu. Také vás prosím, abyste se setkali s Bohem nyní, prostřednictvím sebeosvobozujícího procesu JÓGY (SPOJENÍ) a abyste DALI MÍRU ŠANCI.
All you need is love (Krishna). Haribol.
George Harrison, 31/3/70 "

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře