Mini slovníček základních pojmů a jmen

28. prosinec 2007 | 20.05 |
Vysvětlení některých názvů je ze slovníčku v Prabhupádově knížce Život pochází ze života, některé z internetu a některé mými vlastními slovy :-)

A.C. BHAKTIVÉDANTA SWAMI PRABHUPÁDA (1.září 1896-14.listopadu 1977)-ačárja (zakladatel) ISKCON-Mezinárodní společnosti pro uvědomování si Kršny (1966). Narodil se v indické Kalkatě a celý život se zabýval filozofií, učením a oddanou službou. Vydával časopis Návrat k Bohu (Back to Godhead), napsal mnoho knih, které jsou základní literaturou HK učení a v 60.letech odešel šířit vědomí Kršny na Západ, do Anglie a USA. Chrámy však zakládal v různých částech světa, stejně jako po celém světě pořádal přednášky, semináře a festivaly. Více na http://www.krsna.cz/srila-prabhupada/

Bhagavad-gíta: Součást rozsáhlého starověkého indického eposu Mahábhárata, pochází z asi 3.-2.stol.př.n.l. Je to vlastně rozhovor mezi Kršnou a jeho přítelem vojevůdcem Ardžunou. Kršna zde vysvětluje oddanou službu jako hlavní prostředek i konečný cíl duchovního života.
Někdy se říká jen Gíta. Více na http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/450551-bhagavadgita

Bhakti-jóga: Oddaná služba Kršnovi. Je to vrchol všech jóg. Člověk se k tomuto nejvyššímu ze všech jógových systémů dostane při zpívání mahá-mantry, studiu HK učení a oddané službě.

Brahmačarí: Student v celibátu.

Bráhman: Člen třídy kněží a intelektuálů, duchovně velmi vzdělaný, první védský společenský řád.

Čaitanja Maháprabhu: Inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství v podobě čistého oddaného.

Čentování (chantování): Odříkávání mahá-mantry. Čentovat by se mělo 16 kol denně, při každém kole se 16slovná mahá-mantra zpívá 108x takže 1728x denně.

Govinda: Jedno z mnoha jmen Šrí Kršny. Toto konkrétně znamená "ten, kdo dává potěšení zemi, kravám a smyslům".


Guru: Duchovní učitel. Velmi důležitá osoba pro každého, kdo chce být správným oddaným. I sám Šrí Kršna a jeho bratr Balaráma měli svého duchovního učitele.

Haribol: Pozdrav, kterým se zdraví oddaní. Znamená to Zpívej Svaté Jméno.

Japa: Růženec, má 108 kuliček, 1 je větší a znázorňuje Kršnu.

Kali-juga: Dnešní moderní (temný nebo černý) věk plný materialismu, lpění na penězích a hmotném světě. Je charakterizována poklesem duchovního poznání a následnou degradací společnosti. Více na
http://www.harekrsna.cz/hkcz/2004/Jak_se_naplnuji_davna_proroctvi.php

Karma: Karma je souhrn reakcí za činnosti, které jsme vykonali v tomto a předešlých životech. Může být jak pozitivní, tak negativní, většinou směs obojího.

Kírtan (sankírtan nebo také harinam): Sborové opěvování jmen a slávy Nejvyššího Pána .

Kršna: Šrí Kršna, Nejvyšší Osobnost Božství, Absolutní Pravda. V původních českých překladech Prabhupádových knih se používal přepis Kršna, dnes se dává přednost přepisu a výslovnosti Krišna (z bengálštiny). V různých zemích a regionech se Svaté Jméno vyslovuje různě, např. Krušna, Krišan, Krišta nebo dokonce Klisna (v Číně).

Mahá-mantra: Nejdůležitější ze všech manter. Skládá se ze 16 slov: Hare Kršna Hare Kršna Kršna Kršna Hare Hare/ Hare Ráma Hare Ráma Ráma Ráma Hare Hare. Denně by se měla zpívat 1728x. Více na http://spok.krisnuvdvur.cz/spok-proczpivatHK.html

Mataji: Matka.

Maya: Nižší iluzorní energie, stav, kdy člověk zapomíná na svůj vztah s Kršnou a opět propadá hmotnému světu. Maya člověka svádí k materialismu a hmotnému uspokojování smyslů, oddanou službou se však lze jí bránit.

Prasádam: Jídlo obětované Kršnovi.


Ráma: Další z jmen Nejvyšší Osobnosti Božství, toto konkrétně znamená "zdroj veškeré blaženosti".

Templ: Chrám, kde se schází oddaní.

Vaišnava: Pokročilý oddaný Šrí Kršny.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 5 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Moderované komentáře