Charakteristika vtělených duší

26. červenec 2010 | 22.18 |

linda2Míváte často pocit, že na tento svět nepatříte? Že jste málo "agresivní" a "materialističtí" jak dnešní doba vyžaduje, ale raději jste v přírodě, pomáháte lidem a zvířatům? Připadáte si jiní něž většina ostatních a máte z toho i deprese? Podvědomě vyhledáváte komplikované vztahy? Zajímáte se o duchovno, přírodní léčitelství, anděly, víly, elfy? Podle doktorky Doreen Virtue, která se zabývá psychoterapií, léčitelstvím a spisovatelstvím je dost pravděpodobné, že budete vtěleným pozemským andělem, elementární nebo vesmírnou bytostí, novou duší (duše, která vstoupila do těla někoho, kdo již nechtěl dál žít) nebo zasvěcencem. Charakteristikou všech těchto skupin se zabývá její kniha Pozemští andělé.

V této rubrice se chci zaměřit hlavně na anděly, protože teorie o nich mi dala odpovědi a vysvětlení na mnoho otázek. Všechny z vtělených bytostí se však vyznačují těmito společnými rysy (podle knihy Pozemští andělé od D.V.):
Pocit vlastní odlišnosti a vydělenosti: Každý z pozemských andělů, s nimiž jsem hovořila, vypověděl v tomto směru totéž. Že se cítí jiný než ostatní. Všechny kategorie tento pocit vnímají celý život. Pouze zasvěcence doporovází jen po dosažení dospělosti.
Kelly jako vtělený anděl popisuje své pocity takto: "Jako bych do tohoto světa nepatřila. Vždycky jsem měla pocit, že jsem bílá vrána. Na základní škole mi spolužáci říkali, že jsem divná. Brala jsem si to strašně osobně. Trpěla jsem, že mě nikdo nemá rád. Proplakala jsem celé hodiny. Připadala jsem si bezmocná a zoufalá, protože jsem nemohla pochopit, proč jim připadám divná...Pocit, že někam patřím, jsem měla vždycky jen ve chvílích, když jsem mohla někomu pomáhat."
Mnoho pozemských andělů má za sebou podobné zkušenosti. Vysmívali se jim kvůli jejich zevnějšku, zájmům nebo chování, nebo je dokonce šikanovali.

Zvýšená citlivost vůči ostatním lidem, citlivost na chemikálie jakéhokoli druhu a násilí v jakékoliv formě: Většina pozemských andělů se vyhýbá chemickým přípravkům, protože u nich vyvolávají silné alergické reakce. Proto mají tendenci nakupovat potraviny bez chemických konzervantů, přírodní kosmetiku a ekologické čistící prostředky.
Odmítají násilí v jakékoli formě. Ničivě na ně působí i hádky, negativní zprávy v médiích a filmy, v nichž je násilí použito. Díky tomu slyší často od okolí poznámky typu "Ty jsi moc přecitlivělý/á". Tato citlivost je však darem shůry, kterou pozemští andělé přinášejí na planetu Zemi a která jim umožňuje intuitivně vycítit, kde je jejich pomoci zapotřebí.

Silné vědomí vlastního poslání: I když pozemský anděl neví přesně, jaké je jeho konkrétní poslání, přesto si je jist, že to nějak souvisí s učením a léčením druhých.

Velmi přesně to vystihl slovy Steve: "Vždycky jsem věděl, že mým životním posláním je učit, vést, uzdravovat a sloužit druhým, přijmout svůj díl zodpovědnosti v očistném procesu Země. I když si nejsem jist svým konkrétním úkolem, jsem ochoten a připraven pomáhat."  


Frustrující vztahy: Pozemští andělé mají tendenci ke komplikovaným mileneckým i přátelským vztahům. Velké množství jich má partnery, kteří jsou nevěrní, verbálně nebo fyzicky hrubí a nejsou ochotní přijmout za vztah zodpovědnost. Někteří pozemští andělé bývají jako děti sesláni do dysfunkčních rodin coby ozdravné katalyzátory. V takovém případě mají jako děti pocit, že je rodiče adoptovali. Jejich rodiny jsou sice jejich rodinami ve fyzickém smyslu, nikoli však v duchovním. Jiní pozemští andělé se rozhodnou narodit do rodiny, kde vládnou jiné obtížné okolnosti, aby se svém vývoji učinili v daném vtělení co největší pokrok. Jako vtělená bytost však mají potřebu to změnit nebo alespoň pochopit, proč jsou všechny jejich vztahy stejně destruktivní. Některým se to díky tomu, že na sobě pracují, skutečně podaří.

Neznámí lidé se jim svěřují se svými problémy i se zcela osobními záležitostmi: Pozemští andělé by mohli donekonečna vyprávět o tom, jak je zastavují naprosto neznámí lidé a žádají je o pomoc nebo jim odhalují ty nejintimnější podrobnosti ze svého života. Lidé jim často říkají: "Ve vás je něco, co mi říká, že vám můžu věřit."
Tyto zkušenosti jsou však typické především pro vtělené anděly, protože bytosti náležející k ostatním kategoriím umí dát svému okolí jasně najevo, že o podobné kontakty nestojí.

Vypadají mladší než jsou: Skoro každý pozemský anděl v dotazníku uvedl, že jsou lidé překvapeni, když se zmíní o svém skutečném věku. Jeden z nich k tomu napsal, že se musel při nákupu alkoholu prokazovat občanským průkazem až do 30 let!

Sklon k různým typům závislostí, získaných nebo dědičných: Pozemští andělé se často pokoušejí svou citlivost a bolest z toho, že jsou jiní, stejně jako strach ze svého poslání, různým způsobem otupovat. Utíkají se k jídlu, drogám, alkoholu, cigaretám nebo vztahům, a nebo ke všemu najednou. Jeden z nich to popisuje následovně: "Když jsem bral drogy a pil alkohol, měl jsem pocit, že je pro mě mnohem jednodušší vyrovnat se se životem. Ať už jsem byl v pohodě nebo otupělý, vždycky mi to pomohlo zapomenout, proč jsem tady. Drogy mé poslání odstavily na vedlejší kolej, protože mě nutily řešit úplně jiné otázky – vlastní hodnotu a důstojnost."

Zvonění v uchu: Většina pozemských andělů (i když ne všichni) slyší v jednom uchu zvonění ve vysokých tónech. Může doprovázet stresové situace, nebo se objevuje bez zjevné příčiny. Mnoho z nich považuje tento zvuk za nepříjemný a rušivý, ale působí přímo opačně. Tento zvuk je zakódovanou informací z duchovních domovských sfér a pomáhá jim povznést se nad pozemské problémy. Jsou v něm také obsaženy instrukce, jak své poslání na Zemi naplňovat. Pozemští andělé jsou naštěstí schopni požádat ve svém nitru o snížení intenzity zvuku, aby nejitřil jejich sluch.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Charakteristika vtělených duší spytihnev-vlidny 01. 08. 2010 - 18:15