Food For Life

30. srpen 2010 | 23.34 |

FFL (Jídlo pro život) je mezinárodní humanitární program, který vznikl roku 1974 poté, co Svámí Prabhupáda, zakladatel ISKCONu (Mezinár.organizace pro vědomí Kršny) vydal pokyn, že nikdo v okolí 15 km od Kršnových chrámů nesmí hladovět. Od té doby se FFL rozrostl na 170 center v 65 zemích. Je uznáván za největší vegetariánskou organizaci pro potírání hladu na světě a jeho dobrovolníci distribuují víc než 1 500 000 jídel denně.
Posláním je rozdávat kvalitní vege pokrmy prosté karmy po celém světě, aby se všem živým bytostem dostalo řádné výživy.
Cíle:
Sociální a humanitární péče-Vymýtit hlad a podvýživu poskytováním vege pokrmů zdarma osobám v tísni po celém světě.
Zdraví-Zakládat po celém světě vzdělávací střediska  programu FFL, která budou poskytovat zdarma či levně vege pokrmy, konzultace, zdravotní pomoc a teoretické i praktické vzdělávání potřebným.
Mládež-Zakládat Zemědělské akademie pro mládež (Rural Academies for Youth-"Krshna´s R.A..Y. of Hope-Ray znamená také paprsek, takže paprsek naděje-pozn.marieke), která budou vzdělávat lidi ve věku 16-25 v organickém zahradničení, péči o zvířata a udržitelném zemědělství.
Pohostinnost-Obnovit starobylou védskou kulturu pohostinnosti a učit lidi vlastním příkladem, že mezi všemi bytostmi existuje duchovní rovnost.
Dalšími aktivitami FFL jsou koordinace dobrovolníků a pomocných programů, zveřejňovaní novinek o FFL pro veřejnost, poskytování grantů pro FFL projekty ve světě, výroba promo materiálů-videa, CD, plakáty..., pořádání seminářů, publikování článků pro vege magazíny, prezentace FFL na konferencích atd.
Dobrovolníci FFL pomáhali např.v Čečensku (od roku 1995), Sarajevu (oddaní z místního chrámu dopravovali čerstvý chléb a pečivo lidem skrývajících se v ostřelovaných domech), Abcházii v letech 1992-94 (zde si svým neutrálním postojem, mírumilovností a pomocí pro obě strany získali i sympatie nepřátelských vojáků) a pomáhají v zemích a oblastech sužovaných záplavami, zemětřesením a jinými přírodními katastrofami (např.když pobřeží Texasu a Mississippi decimoval hurikán Katrina, po tragické vlně tsunami na Srí Lance a v Indii na přelomu let 2004-2005, během zemětřesení v Pákistánu roku 2005 atd.).
Za rozsáhlou dobrovolnickou činnost se program FFL mnohokrát objevil v médiích-pochvalně o něm psali v NY Times, Financial Times of London, Moscow Tribune, FFL ocenil i bývalý ministerský předseda Čečenska, senátoři USA a další.

www.ffl.org/
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře