Hrabě Saint-Germain

13. září 2010 | 20.00 |

Na scéně dějin se tento muž bez rodného a úmrtního listu objevil náhle podle záznamů svědků z roku 1710. Velmi dobře si na tuto okouzlující osobnost vzpomněla o padesát let později stará hraběnka de Gergy na bále Ludvíka XV., která tvrdila, že ho poprvé viděla v Benátkách, v době, kdy tam její muž působil jako velvyslanec. Na Germainův šarm a vypravěčský talent podle jejích slov nešlo jen tak zapomenout. Tehdy na francouzském dvoře způsobila při dalším setkání velký rozruch, protože jí nešlo do hlavy, že i po padesáti letech vypadá Saint Germain úplně stejně, jako by se ho stárnutí netýkalo. Hrabě to podle písemných záznamů svědkyně rozhovoru nepopřel, naopak přiznal, že je skutečně už velmi starý a rozhovořil se o písních, o kterých si tehdy s madam povídali. Ovládal prý až osm jazyků tak dokonale, že v nich nebyl cítit ani náznak cizího přízvuku. Měl úžasné znalosti sanskrtu, čínštiny a arabštiny a tvrdil, že je získal při delších pobytech v Asii. Kromě malování hrál také na několik hudebních nástrojů a dokonce příležitostně složil také pár skladeb. Mocné tehdejšího světa upoutal zábavnými osobitými historkami ze života Kleopatry, Caesara, Augusta, Piláta Pontského, Jindřicha VIII. či Marie Tudorovny, které však nebyly zachyceny v žádných knihách. Hýřil "vzpomínkami" na setkání s dávno zemřelými veličinami. Jednou, když se rozhovor stočil na Ježíše Krista, hrabě se jako náhodou podřekl: "Byli jsme přátelé. Byl to ten nejlepší člověk, jakého jsem na této zemi poznal, ale veliký romantik a idealista. Předpovídal jsem mu, že špatně skončí." Jeho přátelé byli prý také apoštolové, královna ze Sáby, Seneca, Platon i egyptská císařovna Kleopatra...Odkud je znal? 
Existují záznamy, že v Německu na zámku hraběte von Hessena roku 1784 S.G. zemřel a byl pohřben. Jenže v roce 1785 prý přednášel v Paříži na kongresu rosenkruciánů, iluminátorů, kabalistů a zástupců různých tajných řádů z celé Evropy. Další záznam o něm je z roku 1822, kdy se měl svěřit příteli, že odjíždí do Himalájí, domova mnoha duchovních mistrů a odtud pak údajně pomáhal založit Theosofickou společnost. Ve 40.letech 19.stol.byl údajně vídán v blízkosti lorda Lyttona, kterému prý pomohl k probuzení paranormálních schopností a theosofka Annie Bessant tvrdila, že ho potkala ještě roku 1896 (tedy 112 let po oficiálním datu jeho úmrtí).
Hrabě S.G. byl údajně vynikající fyzik a chemik a uměl z kamenů vyrobit drahokamy a brilianty, které mu v každém čase a kdekoliv zaručovaly dostatek všeho potřebného. Také Casanova se ve svých pamětech zmínil o zážitku, když viděl, jak hrabě před jeho zraky proměnil obyčejnou minci ve zlatou. Na hledání elixíru mládí a dlouhověkosti-tzv.alchymického Kamene mudrců-mu Ludvík XV.poskytl zámek Chambord se 440 místnostmi. 
Aby lidi přesvědčil o své výjimečnosti, nevyhýbal se ani takřka pouťovým hereckým trikům. Jednou při besedě s jednou dámou, uslyšel: "Jste nadpřirozený člověk-vy jste snad sám ďábel!" S.

G. se okamžitě začal křečovitě zmítat a hrůzyplně pozměněným hlasem vykřikl: "Neopovažujte se zmiňovat toto jméno!" Podobné kousky lidi ještě více utvrzovaly v přesvědčení o výjimečnosti hraběte.
Další prohnaný trik mu zajistil nejvyšší ochranu-nepostižitelným způsobem odstranil prasklinu v briliantu, který patřil králi. Ovšem někteří lidé se domnívali, že S.G. jednoduše za své peníze obstaral naprosto stejný briliant a pak ho jen potají vyměnil. Tím spíš, že hrabě disponoval ohromnými prostředky (jejichž původ byl a zůstával opět pro všechny záhadou). Ale ať už tomu bylo, jak chtělo, hrabě se od té doby těšil ochraně samotného krále Francie Ludvíka XV.
Dále byl prý také členem Velkého bílého bratrstva, duchovní organizace nejvyšších mistrů, která je nositelkou a strážkyní moudrosti všech věků. Tuto moudrost údajně S.G. předával připraveným jedincům prostřednictvím rituálu Sedmého paprsku. Tento Sedmý (fialový) paprsek má mj.schopnost rozpouštět negativní energii a zvyšovat vibrace čehokoliv. S.G. také prozradil, že kdo chce dospět ke skutečnému poznání, musí studovat pyramidy, jak to dělal on sám.
Podle dnešních badatelů byl však jen obyčejným šarlatánem nebo dokonce něčím na způsob "francouzského Járy Cimrmana". 


 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Hrabě Saint-Germain varenijinak 13. 09. 2010 - 23:10
RE: Hrabě Saint-Germain hezky* 13. 04. 2012 - 11:28
RE(2x): Hrabě Saint-Germain marieke 15. 04. 2012 - 17:08
RE: Hrabě Saint-Germain ondřej 15. 08. 2012 - 19:41
RE(2x): Hrabě Saint-Germain marieke 17. 08. 2012 - 20:14
RE: Hrabě Saint-Germain hrabě saint germain 13. 11. 2013 - 14:12