Petr Bakalář: Psychologie Romů

31. srpen 2010 | 22.18 |

P.B. (nar.1970) je český psycholog a autor řady společenskovědních publikací. Roku 2003 vydal kontroverzní knihu Tabu v sociálních vědách, kde se zabývá inteligenčními a dalšími rozdíly mezi lidskými rasami. Ta byla mnohokrát označena za rasistickou až antisemitskou. V Psychologii Romů rozvíjí pasáže z předchozí knihy věnované romským "otázkám".
Psychologie Romů se zabývá těmito tématy-původ, evoluční historie a genetika Romů, srovnání romské a neromské populace, reprodukční chování, partnerské strategie, charakteristiky rodiny, inteligence, vzdělání a adopce, osobnost, mentální zdraví, zaměstnanost, diskriminace a zkušenosti sociálních pracovníků, kriminalita a vybranými tématy z psychologie Romů jako jejich sociální typologie, romský rasismus, jejich jména, příjmení, přezdívky, humor, bydlení, hudební nadání, organizace, móda, osady, mýty, čistota, náboženství, magické myšlení a pověry či vztah k Židům. V závěru knihy autor zmiňuje další oblasti, které by bylo zajímavé zkoumat a obhajuje předchozí knihu-Tabu v sociálních vědách.
Tabu...jsem nečetla (a myslím, že bych na to ani neměla nervy) a k Psychologii Romů mám výhrady, např.mnohé údaje někdy ze 60.let (zmiňuje i publikaci z konce 20.let 20.stol.!), ale hlavně pocit jako by tuto knihu napsal třeba Alfred Rosenberg (jeden z nejvlivnějších členů NSDAP, autor nacistických teorií o rasové nadřazenosti). Myslela jsem, že přes "výzkumy" o malých mozcích některých ras nebo etnik jsme se již přenesli. 
Od autora je jistě záslužné, že chce otevřít diskuzi o tématech o kterých se moc nemluví nebo jsou považována za "politicky nekorektní", ale volí, podle mě, nešťastný způsob. Proti svým oponentům se ohrazuje jen tím, že jsou to "všechno bývalí komunisti" a chápou psychologii jen v marxistické rovině-přitom se sám opírá o výzkumy, které pocházejí z 60.-80.let v tehdejší ČSSR. Navíc sám připouští, "že ve svých knihách čerpá z výzkumů lidí, které podporuje instituce Pioneer Fund, která se snaží najít "vědecká" zdůvodnění, jenž by se dala použít na podporu extrémně pravicových ideologií a hnutí." Bakalář dále píše: "Je nepochybné, že Pioneer Fund sympatizuje s některými myšlenkami, které byly typické pro nacistický Weltanchauung (např.eugenika, segregace ras apod.). Mezi hlavní zájmy patří výzkumy v oblasti behaviorální genetiky, inteligence, sociální demografie a skupinové rozdíly (tj.rozdíly mezi pohlavími, soc.třídami a rasami)."


Recenze knihy na blistech:
www.blisty.cz/2004/6/15/art18538.html
Rozhovor s P.B. o knize Tabu v soc.vědách: 
www.jedinak.cz/stranky/txtbakalar.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře