Zjevení Panny Marie ve Fátimě

25. březen 2008 | 13.05 |

Panna Maria se zjevovala třem portugalským pasáčkům od května do října roku 1917 vždy 13.dne v měsíci. Šlo o 10letou Lucíu dos Santos, 9letého Francisca Marto a 7letou Jacintu Marto. Už předtím než před ně Panna Maria poprvé sestoupila, 3x spatřili anděla, který je učil modlitbám a nabádal, aby se modlily.
13.května 1917 děti pásly ovce v dolině Iria poblíž vísky Aljustrel (a ta je poblíž města Fátima) a hrály si. Náhle spatřily něco jako blesk. O chvíli později se před nimi zjevila žena v bílém šatě zářícím víc než slunce. Vycházelo z ní jasné intenzivní světlo, které se rozlévalo kolem. Žena dětem řekla, ať se nebojí, že jim neublíží. Také jim vysvětlila, že přišla z nebe a požádala je ať na stejné místo přicházejí vždy 13.dne v měsíci ve stejnou hodinu. Než zmizela, požádala je, aby se každý de modlily růženec, aby tak vyprosily světu mír a konec války (bylo to v době 1.svět.války a i mnoho portugalských vojáků umíralo na frontě).
Během dalších Zjevení dětem svěřila 3 tajemství, známá jako fátimská tajemství. Místní hejtman Santos dokonce malým pasáčkům vyhrožoval mučením, když mu je neprozradí. Podle Lucíe, která v roce 1942 sepsala knihu pamětí, bylo prvním tajemstvím vidina pekla: "Naše Paní nám ukázala obrovské ohnivé moře, jakoby pod zemí. Do ohně byli ponořeni démoni a duše v lidské podobě, jako průsvitné žhavé uhlíky, černé nebo lesklé jako bronz, tonoucí v ohni, vyzdvihované do vzduchu plameny vyvrhovanými z vnitřku ohně spolu s velkými mračny kouře a vzápětí padající ze všech stran nazpět jako lehoučké jiskry v obrovském požáru, uprostřed křiku a zoufalého bolestného úpění, které nás naplňovalo hrůzou, až jsme se třásli strachem. Démony bylo možno rozeznat podle jejich hrozného vzezření, podobného odporným neznámým zvířatům, černým a průhledným. Toto vidění trvalo pouze okamžik. Jak jsme byli v té chvíli vděčni naší laskavé nebeské Matce, která nás na to připravila svým slibem v prvním zjevení, že nás vezme do nebe. Jinak myslím, že bychom strachem a hrůzou museli zemřít." Poté Panna Maria předpověděla toto: "Viděli jste peklo, kam se dostávají duše ubohých hříšníků. Aby je zachránil, chce Bůh ve světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému srdci. Jestliže lidé udělají, co vám řeknu, mnoho duší se zachrání a bude mír. Válka se chýlí ke konci. Nepřestanou-li však urážet Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, krutější válka. Až uvidíte noc ozářenou neznámým světlem, vězte, že to je velké znamení, kterým Bůh dává najevo, že potrestá svět za jeho zločiny válkou, hladem, pronásledováním Církve a svatého Otce." Tím vlastně předpověděla 2.svět.válku, pronásledování církve a zmizení některých národů ze světa.
Druhé tajemství obsahovalo pokyny Panny Marie, jak zachránit duše před peklem a obrátit svět k pravé katolické víře a Kristově Církvi. Třetí předpovídalo smrt papeže a dalších osob z církve.
Při dalších Zjeveních nebyli přítomni je pasáčci, ale i zástupy lidí. Lucía jednou Pannu Mariu požádala, aby udělala zázrak a ta jej přislíbila v říjnu. 13.října 1917 se do doliny Iria vydalo na 70 000 lidí včetně novinářů a fotografů. Hustě pršelo, ale v poledne se mraky roztrhaly a ukázal se sluneční kotouč v podobě stříbrného měsíce, který začal vířivě kroužit jako ohnivé kolo metajíce všemi směry pruhy světel v barvách žluté, zelené, červené, modré, fialové, které ozařovaly oblaka, stromy, skály i lid. Pak se na několik vteřin zastavilo a nejhýřivější světelné kolo se znovu roztočilo. Ještě znovu se zastavilo a roztočilo ještě v rozmanitějším oslnivém víření. Pak všichni zažili pocit jakoby se odpoutalo od oblohy a padalo na ně. Lidé padali na kolena do bláta a vzbuzovali lítost nad svými hříchy. Tyto výjevy, trvající asi 10 minut, vidělo na 70 000 lidí nejen přímo nad místem, ale i ve vzdálenosti více kilometrů. Po skončení slunečního úkazu lidé měli šaty dokonale suché.
Později vědci tvrdili, že šlo o halucinaci způsobenou atmosférickou inverzí. Ale jak mohly děti už několik měsíců předem vědět, že se toho dne něco zvláštního stane?
Francisco a Jacinta zemřeli o pouhé 3 roky později během epidemie španělské chřipky. I jejich smrt Panna Maria předpověděla a to při druhém zjevení v červnu 1917. Lucía se jí tehdy zeptala, jestli půjdou do nebe až zemřou a Panna Maria odpověděla: "Ano, brzy si vezmu Francisca i Jacintu, ale ty zůstaneš déle, protože Ježíš si přeje, abys na zemi šířila lásku ke mně. Přeje si také zavést po celém světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci." Podle tvrzení nemocničního personálu Jacinta podrobně a přesně popsala okolnosti své smrti, když onemocněla chřipkou.
Lucía se stala jeptiškou a zemřela před 3 lety v necelých 98 letech. Údajně ještě několikrát Pannu Mariu spatřila v soukromí, zjevovala se jí celý život.
Všichni tři pasáčci byli blahořečeni papežem Janem Pavlem II. v roce 2000.
Zjevení byla po důkladném teologickém šetření uznána církví jako pravá 13.října 1930.

Zdroje:http://www.cm-fatima.cz/?x=3&y=1#
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/506575-zjeveni-panny-marie-ve-fatime

Více na:http://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_Fatima
http://www.santuario-fatima.pt/portal/


_3pastorinhos_4

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Zjevení Panny Marie ve Fátimě alena* 19. 01. 2009 - 20:09
RE: Zjevení Panny Marie ve Fátimě marieke 19. 01. 2009 - 22:07
RE: Zjevení Panny Marie ve Fátimě marie* 25. 01. 2009 - 13:18