Sexuální magie

25. říjen 2010 | 18.00 |
goth6Sexuální magie je nejčastěji spojena s tzv.černou mší a rituální souloží. Samozřejmě, že toto odvětví magie je přímo rejdištěm a smetištěm kouzelnických a sektářských podvodníků, kteří si chtějí s pomocí zvědavých a ke všemu ochotných nebo nudících se žen přijít na své.
Existuje několik cest sexuální magie, asijských i evropských, jako je kundalini-jóga, tantrické techniky, probouzení životní síly chi v taoistické sexuální magii, různé formy černých mší jako Crowleyho "gnostická mše" aj. Všechna tato sexuální magie se v podstatě zabývá stimulováním jakési okultní síly prostřednictvím sexu či proměnu sexu v tuto okultní sílu. Kundalini jóga však není primárně o sexu-je nejcelostnější způsob práce s člověkem, jeho zdravím a jeho vývojem.
(Kundalini joga a Kundalini tantra rozvinula především umění vnímat a podporovat Kundalini. Kundalini joga a Kundalini tantra je vlastně seberozvojový systém člověka, který zahrnuje odstraňování zdravotních problémů, rozvíjení talentu, podpora života a jeho intimnějších projevů. Kundalini joga a Kundalini tantra rozvinula umění Kundalini probudit. Kundalini "spí" v pánvi a může být aktivována. Kundalini se aktivuje cvičením, aktivními meditacemi, emočními projevy, masáží a tantrickou párovou technikou.www.kundalini-joga.cz/ Pozn.marieke)
Už staré civilizace považovaly sex za jev magický a opřádaly jej různými rituály, jako byla deflorace dívek na sochách bohů se ztopořenými pohlavními údy. Po celou dobu trvání lidských dějin se také prováděl sexuální styk s knězem zasvětitelem, hierofantem, guru nebo léčitelem.
Sexuální magie údajně využívá nejúčinnějšího bioenergetického potenciálu, jakého lze psychicky dosáhnout. Předpokladem je vypěstovaná a dokonalá fyzická a duševní souhra, neboť myšlenková koncentrace se provádí během společného orgasmu, který pak cvičené páry dovedou prodlužovat a v libovolné chvíli zastavit-proto většinou nelze plnohodnotných výsledků dosáhnout s prostitutkami nebo náhodnými partnery.
Nejzajímavějším a dozajista i nejvíce utajovaným experimentem z oblasti magie byla evokace (vyvolání a tvorba) sexuálních démonů a jejich následná materializace. Realizované bytosti mužského pohlaví se nazývají inkubové a zhmotnělé, eroticky lačné a neobyčejně přitažlivé dívky sukkuby. Vytváření inkubů a sukkub si v podstatě vynutila každodenní smutná praxe, Vážní zájemci o sex.magii, jichž bylo vždy požehnaně, rychle dospívali k poznání, že člověk si může vymyslet a zkonstruovat prakticky všechno, kromě krásné ženy pro vysoké magické rituály. Svůdná, milá a ochotná dívka se nedá ničím nahradit, nedá se ani mechanicky sestrojit a často se nedá ani najít. Přesto má její obraz jako nejvyšší metu veškerého snažení zapsaný v hlavě každý muž. Tomuto obrazu, vrozené informaci o estetickém a povahovém vzoru, se říká ženský archetyp.
Tento obraz ženského archetypu byl často násilně potlačován, především zásluhou prudérní církve, čímž pak někdy docházelo k tomu, že jeptišky při návštěvách statného zpovědníka propadaly hysterii: příčinou byla především palčivá touha po druhém pohlaví a to se promítalo do snů, vidin a představ, "v nichž figurovali démoni, nesoucí kýžené pohlavní znaky a provokující k bezduzdnému obcování". Ve středověku, v dobách, kdy byla sexualita potlačována, zvláště pak v kláštěřích, docházelo někdy k hromadnému pozorování inkubů a sukkub a snahy o vymítání sex.démonů nejednou vedly k sadismu. Sukkuby se nevyhýbaly ani představám papežů či Martinu Lutherovi (myšlen německý teolog a reformátor z přelomu 15.a 16.stol.-pozn.marieke), "jenž proslul tím, že proti nim vystrkoval holý zadek, aby je zaplašil". Dnes se má za to, že šlo o halucinace, lucidní snění (někteří mágové se učili ovládat své sny, aby si mohli naprogramovat, co se jim má zdát a jak takto probuzený sen řídit) nebo účinky drogy.

Sexuální praxe černých mší a tvorby inkubů a sukkub

Se zvoleným médie, zpravidla tedy ženou, je třeba nejdříve přípravu na rituání sex procvičovat, což spočívá v tom, že nahé médium musí ulehnout do klidné pozice s hlavou obrácenou k jihu, uvolnit svalstvo a zavřít oči; mág pak přejíždí rukama těsně nad tělem média a "magnetizuje" je-svůj dech sldí s dechem média. Pak položí ruku na pupek média ("sluneční pleteň") a prozáří jej svou vyzařovanou silou. Poté se postaví za hlavu média a zatlačí na jeho oči mírným tlakem a svou silou-vložením ruky-prozáří znovu sluneční pleteň a "pohlavní a intuiční střediska". Pak se skloní nad médiem tak, aby se ho sice nedotýkal, ale aby nastalo sloučení obou aur, především v oblastech pohlavních orgánů, sluneční pleteně a intuičních středisek. Pak se magik vzpřímí, natáhne ruce média a svíraje dlaněmi jeho dlaně táhne ruce média dozadu, pak ruce uvolní: médium zůstává bezvládně ležet ve stavu podobním katalepsii. Pokus je dobré podpořit vykuřováním třeba dýmem z indického konopí.
Vlastní sex.magie je pak podobná: médium vycvičené v kontrole své psýchy cílevědomými pohlavními vztahy pak může projevit své odevzdání souloží, ovšem v pečlivě volených hodinách nebo postavení planet, určité kombinace dvou planet mohou znamenat harmonická působení, jiné kombinace působení disharmonická, kde např.kombinace Merkuru a Jupitera znamená předráždění mozku, nepříznivé uvažování atd.
Pro všechny experimenty sex.praxe se pokládají za závazné vhodné, přesné astrologické podmínky. Doporučená je noc sv.Jana Křtitele, kdy jsou démoni volní a nespoutaní. Existuje dvanáct "nocí opojení", jako je např.noc před zimním slunovratem, Silvestrem, před svátkém Tří králů, před popeleční středou atd. Vhodné jsou i noci za úplňku.Démoni typů inkubů a sukkub se prý rodí ze spermatických fluidálních lidských sil v imaginačním stavu: živí se pak erotickým vyzařováním, spermatem a poševním hlenem. 

Zdroj
Ervín Hrych: Velká kniha magie a čarování (Regia, 2000)

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře