Sir Thomas Malory: Artušova smrt

17. květen 2008 | 19.01 |

Překlad: Jan Caha
Vydalo: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960

Postava slavného legendárního krále Artuše se poprvé objevila ve Welsh Annals a folklorních pověstech. Od té doby se touto látkou zabývala řada autorů. Prvním významnějším byl Geoffrey Monmouth, který psal latinsky ve 12.stol. Následovali Robert Wace (psal francouzsky) a Laymon (konečně anglicky), kteří k vyprávění o Artušovi přiřadili do té doby oddělené příběhy o Kulatém stolu a hledání Grálu. O Artušovi psali také francouzští autoři, nejen angličtí, např.Chréstien de Troyes.
Sir Thomas Malory pak čerpal z mnoha těchto děl, ale převyprável je svým osobitým stylem. Legendy o Artušovi jej lákaly, ptž sám byl rytíř. Pocházel z anglického Warwicku a narodil se kolem roku 1400-1405. V dobách kdy v Anglii probíhala Válka Růží-boj rodů Yorků a Lancasterů o trůn stál na straně Lancasterů, kteří prohráli. Yorkové ho pak mohli popravit, ale "pouze" jej doživotně uvěznili-ne však do tvrdého žaláře, ale do poměrně mírného vězení, kde mohl číst a psát. Zemřel roku 1471. Některé prameny však tvrdí, že byl vězněn i pro loupeže, žhářství ba dokonce znásilnění.
Artušovu smrt (v originále kostrbatou francouzštinou Le Morte Darthur) pak vydal první anglický tiskař William Caxton, který upravil název i text a rozdělil vyprávění na knihy a kapitoly.

Nyní k příběhu samotnému-Artuš je synem krále Uthera z Pendragonu, který se zamiluje do krásné vévodkyně Igrainy, ale ta je vdaná. S pomocí čaroděje a věštce Merlina s ní však zplodí syna-Artuše a po smrti jejího manžela si ji vezme. Merlin mu však pomohl za podmínky, že pak dají Artuše na vychování jinam a tak chlapce vychová pan Ector. Když Artuš doroste v mladíka jako jedinému ze zástupu rytířů a baronů se mu podaří vytáhnout z kamene kouzelný meč, což znamená, že se má stát králem. Jeho nejbližším rádcem je Merlin a má i družinu statečných rytířů, kteří si říkají Rytíři Kulatého stolu. Nejlepší z nich jsou Galahad a Lancelot. Galahad je taky jediný, kdo se dotkne svatého grálu pro který všichni rytíři podstoupili dobrodružnou výpravu. Hned poté umírá a jeho duše vstoupí na nebe. Po jeho smrti je nejsilnějším a nejlepším rytířem Kulatého stolu Lancelot z Jezera. Artuš si ho velmi váží, ale netuší, že Lancelot je vášnivě zamilovaný do jeho manželky, krásné královny Guenevery, kterou i mnohokrát zachránil a podstoupil pro ni boje. Po mnoha dobrodružstvích, kouzlech, turnajích a válkách o nichž kniha dále vypráví se dostáváme k dramatickému konci. Artušův synovec Gawain už nemůže déle snášet, že má Lancelot s Gueneverou poměr. To způsobí mezi Rytíři Kulatého stolu rozkol. Někteří se postaví na Gawainovu a jiní na Lancelotovu stranu. Gawainova skupina přistihne Lancelota v královnině komnatě, označí ho za zrádce a všechno Artušovi řeknou. Guenevera má být upálena-pokud pro ni Lancelot nevyhraje turnaj. Jelikož je neporazitelný, dokáže to. Pak je ale nucen opustit království. Artušovi je celá situace líto a raději by se s ním usmířil, ale Gawain mu to rozmlouvá a naopak proti Lancelotovi rozpoutá velkou válku. Když jsou Artušovi i Lancelotovi muži oslabeni, využije toho Artušův proradný syn Mordred, unese Gueneveru a sám se prohlásí za krále. V rozhodujícím zápase se Mordred s Artušem navzájem smrtelně zraní a oba umírají. Guenevera se uchýlí do kláštera a stane se jeptiškou, Lancelota už nikdy nechce vidět a brzy nato zemře. Lancelot spolu s několika svými věrnými muži žije načas jako poustevník, aby se očistili od všech hříchů. Po smrti Artuše a Guenevery je tak nešťastný, že z toho onemocní a také zemře.

Dobová ilustrace Poslední Artušův odpočinek
The_last_sleep_of_Arthur.jpg

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Sir Thomas Malory: Artušova smrt ladyalisell 17. 08. 2012 - 22:02