Thomas More: Utopie

25. květen 2008 | 22.56 |

(Omlouvám se, že sem momentálně dávám hlavně knížky od středověkých anglických autorů, ale musím je číst do školy a zpracovávám si na ně referáty, může se to hodit ke zkouškám :-) Samozřejmě, čas na "oddychovku" nebo prostě něco jinýho si najdu, až mě zas nějaká víc zaujme tak ji sem samozřejmě hodím :-)

Překlad: Bohumil Ryba

Vydala: Mladá Fronta, 1978

Thomas More (1478 nebo 77-1535) se narodil v bohaté londýnské rodině, jeho otec John byl soudce a principál vysokého právnického učení v Lincoln´s Inn. Studoval Oxford a nejvíce ho zaujala řečtina a klasická literatura, ale otec chtěl aby se stal právníkem a tak právničinu vystudoval na koleji New Inn. Roku 1499 se seznámil s významným humanistou Erasmem Rotterdamským, což velmi ovlivnilo jeho názory. Dokonce žil napůl církevní život-podřídil se regulím kartuziánských mnichů, hodně meditoval a studoval a zároveň pracoval jako profesor na nejváženější londýnské právnické koleji Lincoln´s Inn a jako advokát. Později se stal členem Dolní sněmovny, narozdíl od většiny ostatních však nesouhlasil s financováním krále a musel uprchnout z Londýna. Oženil se a měl tři dcery a syna, které velmi miloval a dcera Margaret získala dokonalé klasické vzdělání a proslavila se v anglických humanistických kruzích. Když na trůn nastoupil Henry VIII. mohl se vrátit do hlavního města a stal se podsudím, byl však stále více znechucen anglickou společností, chamtivostí vladařů a špatnými zákony. Dostal se do sporu s králem, kterého tyto věci samozřejmě netrápily a těžil z nich. Ačkoliv se More stal ještě i předsedou Dolní sněmovny a dokonce i anglickým kancléřem, žil prostě a skromně, nezajímala ho sláva a bohatství. Jeho spory s Henrym VIII. vyvrcholily když se neúčastnil korunovace jeho nové manželky (Henry byl první anglický král, který se rozvedl a jelikož mu to papež nechtěl povolit, založil vlastní anglikánskou církev) a odmítl složit hold a slavnostní přísahu poslušnosti králi jako nové a jediné hlavě církve v Anglii. Byl zatčen a obviněn z velezrady a v předem vykonstruovaném procesu odsouzen k smrti. Popravili ho stětím v červenci 1535. More zemřel jako člověk přísných morálních zásad, zachovávaje si až do konce svou hrdost a lidskou důstojnost.

Jeho významná kniha Utopie vznikla z nesouhlasu se státním zřízením a zákony v Anglii. Moreovi se nelíbilo hromadné přeměňování polí v pastviny pro ovce, ptž drobní rolníci tak museli bez náhrady opustit svou půdu a stali se z nich žebráci. Místo toho, aby se o ně stát postaral, zavedly se přísné zákony proti žebrání a potulce a tvrdé tresty pro zloděje-More však byl přesvědčen, že většina zlodějů musela krást, ptž kvůli vládě neměli jinou možnost a proto si nezaslouží tak tvrdé tresty.

Rovněž nesouhlasil s tím, že králové se spíš než o blaho své země starají o své bohatství a zbytečně se pouští do decimujících válek jen aby získali víc zlata a podmaněných zemí. Proto v jeho hlavě vznikl ostrov Utopie, stát, kde je vše jinak a podle něj ideálně. Knihu založil na fiktivním rozhovoru sebe, svého přítele Petera Gillese (latinsky Aegidius), což byl holandský humanista a vymyšlené postavy námořníka Rafaela, který v Utopii několik let žil a teď o ní vypráví. Vybrala jsem pár bodů v kterých se Utopie lišila od ostatních státních zřízení a jak tam žili:

 • všechna města byla skoro stejně velká a co nejvíce si podobná, aby mezi nimi nebyly rozdíly, pouze senát zasedal v městě Amaurotum, což bylo něco jako hlavní město
 • když se stalo, že byl někde přebytek lidí a město by mělo významně víc obyvatel než ostatní, byli někteří obyvatelé posláni na venkov
 • na venkov byli ostatně na nějakou dobu posláni všichni lidé, aby se naučili rolnictví, ptž to považovali utopijští za nejdůležitější-v době nepřízně tak mohli všichni pracovat na poli, aby nedošlo k nedostatku potravin, ten, komu se rolnictví zalíbilo mohl na venkově zůstat a nevracet se do města
 • domy ve městech byly krásné a s pečlivě upravovanými zahradami, každých 10 let lidé losovali a podle toho si domy zas vyměnili
 • každých 30 rodin si volí svého úředníka a nad těmi stojí vyšší úředník, lidé mají možnost navrhnout vladaře a z nich nejvyšší úředníci jednoho vyberou-vše tajným hlasováním, aby to bylo spravedlivé
 • vyšší úředníci se scházejí v senátu na poradu s vladařem, nesmí se scházet odděleně, potají a jinde, aby nedošlo k vymýšlení intrik a plánům na uzurpování moci nebo státní převrat
 • všichni lidé se učí nějakému řemeslu, které je většinou dědičné, ale pokud je baví něco jiného, mohou se vyučit jinde. Ženy dělají lehčí řemesla. Pracuje se 6 hodin denně, víc není potřeba, když pracuje každý. Po 3 hodinách mají oběd (ve společenském sále, pro všechny je zdravé a výživné jídlo) a osobní volno, ráno mohou muži i ženy chodit na vzdělávací přednášky
 • rozumově nadaní lidé se nemusí učit řemeslu, ale studovat a když je úspěšný dostane se do třídy vzdělanců ze které se pak volí úředníci a vladaři (viz už Platónův návrh, aby v čele státu nestáli jen bojovníci a obchodníci, ale spíš filozofové a moudří lidé)
 • všichni nosí oblečení ze stejné látky a nenápadných barev, vhodné k práci, aby se předešlo rozlišování lidí podle krásy jejich oblečení
 • zlato, stříbro a drahé kameny jsou považovány za něco špatného, zdobí se jimi jen otroci a malé děti, aby se jimi lidé nenechali zaslepit a žili ve skromnosti
 • trest smrti se uděluje jen v nejzávažnějších případech ani neexistují věznice-zločinci se stávají otroky, ale jen ti nejvzpurnější mají okovy, jinak se k nim nechovají špatně, živí je apod. Pokud se polepší, mohou se vrátit do svobodného života
 • mají něco jako eutanázii-lidé, kteří trpí a není naděje na vyléčení mají povoleno se zabít nebo je humánně usmrtí někdo jiný, ale musí to schválit senát a kněží. Sebevražda z jiných důvodů je odsuzována.
 • Rozvod je povolen jen v krajním případě a nikdo nesmí zapudit manželku jen proto, že se jí něco stalo
 • nikdy neválčí jen proto, aby získali nějaké území nebo bohatství, do války jdou jen pokud je nebo spřátelený národ někdo napadne nebo když chtějí spřátelený národ vysvobodit z tyranie. Většinou se snaží podplácet úředníky znepřátelených států, ptž to považují za lepší než bezhlavě zabíjet, brání se zbytečnému zabíjení a zaměřují se na jejich úředníky, aby uchránili nevinné prosté obyvatelstvo.
 • ve zbrani cvičí jen dobrovolníky, jít do války není povinnost...pokud mají zájem cvičit se ve zbrani i ženy, mohou, taky si váží žen, které své manžely provázejí do boje a jsou statečné a odvážné
 • věří v jediné božstvo, otce a tvůrce všeho (nazývá se Myrtha), ale každý si ho může představovat jinak a můžou věřit i v jiná náboženství, jestli chtějí, ale žádné náboženství se nesmí ostatním nutit, obřady v chrámech se vedou tak, aby vyhovovaly každému a od jiných států přijali základy křesťanství
 • neexistují tu hospody, veřejné domy, hazardní hry
 • neexistuje zde soukromé vlastnictví

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Thomas More: Utopie mati 25. 05. 2008 - 23:25
RE: Thomas More: Utopie aalex@email.cz 01. 06. 2009 - 22:57
RE(2x): Thomas More: Utopie marieke 02. 06. 2009 - 11:22
RE: Thomas More: Utopie aalex@email.cz 04. 06. 2009 - 21:04
RE: Thomas More: Utopie vitko 16. 01. 2010 - 23:42
RE: Thomas More: Utopie vypinamhlupaky@seznam.cz 11. 03. 2010 - 14:22