Společnost Thule

6. prosinec 2009 | 13.01 |

Společnost Thule (německy Thule-Gesellschaft) byla německá okultistická a lidová skupina v Mnichově nazvaná podle mytologického ostrova (něco jako Atlantida). Podle některých členů se tento ostrov nacházel v Tibetu. Karl Haushofer, zakladatel další krajně pravicové tajné společnosti Vril, věřil tomu, že kořeny árijské superrasy leží ve Střední Asii, přesněji v Tibetu. Himmler a jeho "Společnost pro výzkum dědictví po předcích" (Ahnenerbe) uspořádal výpravu do Tibetu. Tuto expedici vedl německý přírodovědec Ernst Schafer. Dalším členem expedice byl Bruno Berger (antropolog, příslušník SS), který poukazoval na to, že sebejisté a panovačné chování Tibeťanů jsou možná důkazem toho, že Tibeťané mohou být prototypem Germánů. Jako další důkaz této jeho teorie uváděl to, že Tibeťané mají určité fyzické zvláštnosti. Tím myslel vystouplé lícní kosti - podobné jako u Germánů.
Lidé se dodnes přou, jestli byl i Adolf Hitler oficiálním členem, je však známo, že Thule byla sponzorována Deutsche Arbeiterpartai (DAP), která se později přetransformovala v Hitlerovu nacistickou NSDAP. Hovoří se i tom, že Hitler za pomoci Thule pátral po legendární čarodějnické knize Necronomicon 
marieke.pise.cz/88604-stribrna-magie-mesice-necronomicon.html a že ji možná i našel, ale nedokázal ovládnout její sílu a proto dopadl špatně. 
Thule byla původně "germánská studijní skupina" vedená Walterem Nauhausem, veteránem 1.světové války, který se stal hlídačem rodokmenů Germanenorden (neboli Teutonský Řád), což byla tajná společnost založená roku 1911, jejímž symbolem byla svastika a nováčci se zde učili nacionalistickým ideologiím nadřazenosti nordické rasy a antisemitismu, stejně jako okultismu a magickým filozofiím. Roku 1917 se Nauhaus odstěhoval do Mnichova a Thule-Gesellschaft
se stala oficiálním názvem mnichovské pobočky Germanenorden. O rok později Nauhause kontaktoval poručík Rudolf von Sebottendorf, okultista a nově zvolený vůdce bavorské schizmatické odnože známé jako Germanenorden Walvater of the Holy Grail. Tito dva muži se stali společníky při nabírání nových členů a Sebottendorf přijal Nauhausovu Společnost Thule jako pseudonym své mnichovské lóže Germanenorden Walvater jakožto své oficiální zasvěcení v srpnu 1918. 
Sabottendorf později tvrdil, že původně chtěl, aby Thule byla prostředkem propagace jeho vlastních okultistických teorií, ale Germanenorden na něj tlačil, aby zdůrazňovala politickou, nacionalistickou a antisemitskou tématiku. 
Do společnosti vstupovali především lidé z vyšších kruhů: šlechta, podnikatelé, právnící, soudci, lékaři, političtí aktivisté, pozdější vysocí představitelé NSDAP a nacistického Německa vůbec. Členy byly například Dietrich Eckart, Gottfried Feder, Hans Frank, Rudolf Hess nebo Alfred Rosenberg.
V první řadě se Thule zabývala původem árijské rasy, ale zajímala se i o Svatý grál, meč Attilův, původní náboženství Tibetu, buddhismus, teorie duté země, Atlantidu, sílu Vril a spousty dalších legend a mystiky.

Aktivita Thule mimo jiné směřovala také k mobilizaci mas proti komunismu.
V Mnichově měla asi 250 členů a v celém Bavorsku okolo 1500. Setkání se často konala v luxusním mnichovském hotelu Vierjahreszeiten (Four Seasons).
Roku 1918 koupila místní týdeník Münchener Beobachter a změnila jeho jméno na Münchener Beobachter und Sportblatt usilujíc zvýšit jeho distribuci. Později se tento týdeník přejmenoval na Völkischer Beobachter a stal se hlavními nacistickými novinami. 
V lednu 1919, Anton Drexler (politický vůdce 20.let), který rozvíjel spojení mezi Thule a různými extrémně pravicovými dělnickými stranami v Mnichově společně s Karlem Harrerem, členem Thule a nacistickým novinářem, založili Deutsche Arbeiterpartai (DAP). Adolf Hitler do strany vstoupil o něco později téhož roku. Sebottendorf v té době Thule opustil a nikdy se nestal členem DAP ani pozdější NSDAP, ale mnoho dalších členů Thule bylo prominentními nacisty-viz výše. Hitlerovo členství nebylo nikdy prokázáno a nezajímal se tolik o esoteriku a okultismus. 
Sebottendorf se do Německa vrátil roku 1933 a doufal, že Thule obnoví. Napsal knihu Bevor Hitler kam (Než přišel Hitler) v níž tvrdí, že Thule vydláždila führerovi cestu. Podle něj se členové Thule jako první s Hitlerem spojili a on se k nim obracel. Tato tvrzení nacistické autority odmítaly. Po roce 1933 byly esoterické a okultní společnosti potlačeny a mnoho jich bylo zakázáno kvůli antizednářské legislativě. Sebottendorfova kniha byla také zakázána a on sám byl zatčen a krátce vězněn a poté deportován do exilu v Turecku. 
Nicméně, mnoho věcí nasvědčuje, že někteří členové Thule a jejich ideje byli spojeni s Třetí říší. Některá z jejich učení se objevují v knihách Alfréda Rosenberga, jednoho z nejvlivnějších členů NSDAP, který je považován za původce nacistických teorií o rasové nadřazenosti árijců. Okultní teorie velmi přitahovaly i Heinricha Himmlera, který se narozdíl od Hitlera, velice zabýval mysticismem, ale jednotky SS pod jeho vedením následovaly učení sv.Ignáce z Loyoly, jednoho z největších křesťanských mystiků a zakladatele duchovních cvičení exercicií a jeho Tovaryšstva Ježíšova (jezuitského řádu) spíše než Společnost Thule.
V roce 1932 byla založena Společnost Ahnenerbe (Německé dědictví předků). Vznikla za účelem výzkumu germánské mytologie a historie. Začala přebírat místo ve společnosti a pokračovala v duchu odkazu po Thule.
K Thule i Ahnenerbe se váže řada dalších teorií, např.vytvoření nacistických UFO podporovaných silou vril nebo vypálení obce Lidice jakožto součást magického rituálu.
V popkultuře se odkazy na Thule objevily v různých knihách a video nebo počítačových hrách.

Zdroje:
en.wikipedia.org/wiki/Thule_Society
panzernet.net/php/index.php
vlastovicka.webovastranka.cz/wiki/716/520

 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Společnost Thule hatatita 29. 01. 2010 - 14:32
RE: Společnost Thule ludwigvrajitor@yahoo,de 18. 01. 2011 - 05:43
RE: Společnost Thule adam* 01. 03. 2011 - 03:36