William Blake: Proverbs of Hell

28. září 2008 | 21.51 |

včelaToto jsou citáty významného anglického básníka a malíře Williama Blakea (1757-1827). Pocházejí ze sbírky The Marriage of Heaven and Hell a pojmenoval je Proverbs of Hell (Přísloví pekla). Ty nejzajímavější a nejpravdivější sem dávám.

He who desires but acts not, breeds pestilence.
(Kdo jen touží, ale nekoná, šíří mor.)

He whose face gives no light, shall never become a star.
(Ten, jehož tvář nezáří, se nikdy nestane hvězdou.)

The busy bee has no time for sorrow.
(Pilná včelka nemá čas smutnit.)
Tím bych se měla řídit.

All wholesome food is caught without a net or a trap.
(Všechno zdravé jídlo lze získat bez sítě nebo pasti.)
Že by byl vegetarián? :-D

A dead body revenges not injuries.
(Mrtvola se nemstí za ublížení, bezpráví.)

If the fool would persist in his folly he would become wise.
(Kdyby blázen vytrval ve svém bláznovství, stal by se moudrým.)

Prisons are built with stones of law, brothels with bricks of religion.
(Věznice se staví z kamenů zákona, bordely z cihel náboženství.)

The roaring of lions, the howling of wolves, the raging of the stormy sea, and the destructive sword, are portions of eternity, too great for the eye of man.
(Řev lvů, vytí vlků, burácení rozbouřeného moře a ničivý meč jsou části věčnosti, příliš velké, aby ji lidské oko mohlo spatřit.)

The fox condemns the trap, not himself.
(Liška proklíná past, ne sebe.)

The bird a nest, the spider a web, man friendship.
(Ptáku hnízdo, pavouku pavučinu, člověku přátelství.)

What is now proved was once only imagined.
(Co je nyní dokázáno, bylo kdysi jen představou.)

The eagle never lost so much time as when he submitted to learn of the crow.
(Orel nikdy neztratil tolik času jako když se nechal poučit od vrány.)

The crow wish´d every thing was black, the owl that every thing was white.
(Vrána si přeje, aby všechno bylo černé, sova aby všechno bylo bílé.)

The weak in courage is strong in cunning.
(Nedostatek odvahy se vyvažuje nadmírou prohnanosti.)

Always be ready to speak your mind, and a base man will avoid you.
(Vždy mluv upřímně a podlý člověk se ti vyhne.)

Některé další jeho citáty:

Povrchní a unáhlená práce není nic jiného než lež za kterou by se měl člověk stydět.

Pravda vyřčená se zlým úmyslem je někdy podlejší než všechny lži, které si lze vymyslet.

Láska zušlechťuje vše, čemu příroda odmítla krásu.

Vždy, když neodpouštíme z lásky, ale jen z dobré vůle, toho po čase litujeme.

Kdo chce druhým činiti dobře, musí tak činit v drobných detailech. Obecné dobro je výmluva darebáků, pokrytců a lichotníků.

Lidé mohou změnit svůj život změnou svých myšlenkových postojů.

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře

RE: William Blake: Proverbs of Hell markisha®blbne.cz 29. 09. 2008 - 13:45