Dinosauři

5. říjen 2008 | 14.32 |

Dinosauři sice nejsou mytologickou bytostí o kterých v této rubrice píšu nejčastěji, ale zajisté patří mezi tajemné, protože veškeré poznatky o nich máme jen z dochovaných fosílií.

Znaky: Dinosauři (z řec.deinos sauros, tzn. "strašný ještěr" nebo "hrozný plaz") jsou skupinou živočichů ze třídy plazů, která dominovala živočišné říši přes 160 mil.let v období druhohor. Objevili se asi před 235 mil.lety a vyhynuli cca před 65 mil.lety, objevují se však i názory, že některé druhy přežily déle. Intenzivní výzkumy posledních 20 let dokázaly, že ptáci jsou přímými pokračovateli linie dinosaurů (důkazem je např.objevení opeřených dinosaurů) a padly i návrhy, aby byli dinosauři vyčleněni ze třídy plazů do nové třídy Dinosauria společně s ptáky.
Dinosauři narozdíl od ostatních plazů měli končetiny směřující přímo pod tělo (stejně jako savci), zatímco jiní plazi je mají do stran (např.krokodýli). Přední končetiny byly obvykle kratší než zadní, zadní měly zvláštní stavbu. Byli vejcorodí, ale narozdíl od kožovitých vajec jako mají třeba krokodýli a želvy, jejich vejce byla pevná tak jak u ptáků. Povrch těla byl pokryt šupinatou kůží, některé druhy byly opeřené.
Nevíme jak byli zbarvení, pravděpodobně to záleželo na tom kde který druh žil, jestli v lesích nebo na volném prostranství, samci zřejmě byli barevnější, aby přitahovali samice během námluv.

Velikost: Z nekompletních fosilií nemůžeme zjistit, kolik doopravdy určité druhy měřily a vážily, ale byla provedena alespoň přibližná měření a biomechanické studie, které nám to mohou přiblížit. Podle nich byl nejdelším dinosaurem severoamerický druh Amphiocoelias s délkou cca 56-62 m. V Evropě to byl Turiasaurus s délkou cca 30-39 m, dosud největší suchozemský živočich, který byl kdy na evropském kontinentě nalezen. Největším dravým dinosaurem byl podle nových výzkumů severoafrický rod Spinosaurus.

Inteligence: Donedávna byl za nejinteligentnější druh považován Troodon formosus, který byl zřejmě inteligentní tak jako dnešní šelmy a ptáci. R.1995 byl však v Montaně (USA) objeven malý teropod druhu Bambiraptor feinbergi, jehož EQ (vyjadřující poměrnou velikost mozku ke stejně těžkému krokodýlovi) dosahovalo dvojnásobek Troodonta, který měl EQ 12,5-13,8. Navíc Bambiraptor měl tzv. "vratiprst" a mohl možná manipulovat s předměty. Většina dinosaurů, především býložravých, však asi velké inteligence nedosahovala.

Objevy dinosaurů: Kosti dinosaurů již prokazatelně znali staří Číňané kolem roku 300 n. l. kdy máme první písemný záznam o jejich objevení. Lze však předpokládat, že je místní obyvatelé znali již před zhruba 2000 lety. V některých oblastech Číny byly fosílie tak četné, že je lidé roztloukali a prach používali na zlepšení mužské potence.

Mnozí venkované je takto používají dosud. I v Americe, Kanadě a Evropě se lidé zřejmě setkali s fosíliemi už před tisíci lety.
První kvalitní zmínky o fosíliích však pocházejí až z konce 17.stol. v Anglii. Prvním vědecky popsaným dinosaurem byl Megalosaurus popsaný roku 1824. V těchto letech také doktor a amatérský paleontolog Gideon Mantell z Anglie objevil zub a další fosílie Iguanodona a podle nich usoudil, že šlo o obrovitého býložravého plaza (býložravý plaz byl pro tehdejší odborníky nepředstavitelnou věcí). Dokonce proti Mantellovi brojili a tvrdili, že je to zub ryby a že fosílie nemohou být tak staré. Mantell však zjistil, že zub je nápadně podobný leguáním zubům a r.1825 popsal druh Iguanodon. O 30 let později už bylo známo dalších 9 druhů vymřelých gigantických plazů, kteří se výrazně lišili od těch nynějších a Sir Richard Owen, první ředitel Britského muzea přírodních věd, navrhl, aby byli zařazeni do samostatné skupiny zvané Dinosauria ("strašný ještěr").

Zánik: Existuje celá řada teorií a spekulací, proč na konci druhohor dinosauři vymřeli. Teorie, které zřejmě nemají pravdivý základ, hovoří o pandemii nějaké nemoci, ale že by v té době nějaká řádila dokázáno nebylo nebo o tom, že dinosauři se nakonec vyvinuli do takových tvarů, že nemohli dál přežít což je však proti přírodnímu výběru ve kterém přežívají ti nejsilnější a nejvyvinutější-proč by evoluce vytvořila živočichy neschopné života?
Snad nejvíce uznávanou teorií je ta o dopadu obřího vesmírného tělesa na Zem se kterou v 80.letech 20.stol. přišli američtí vědci. Podle nich cca před 65 mil.let dopadl na Zemi gigantický asteroid o průměru přes 10 km. V té době však ještě nebyl nalezen žádný kráter nebo jeho pozůstatky, které by tuto katastrofu dokazovaly. Až v 90.letech našli geologové u mexického poloostrova Yucatán stopy po obřím kráteru (Chicxulub), který odpovídal i přibližnou dobou dopadu. Dalším možným důvodem výhynu dinosaurů jsou masivní vulkanické výlevy v Dekánské plošině (Indie). Toto místo zkoumali francouzští vědci a došli k závěru, že na konci křídového období vychrlil vulkán takové množstí lávy a prachu, že to podstatně přispělo k zániku dinosaurů. I tento vulkanický proces mohl být odstartován dopadem asteroidu. Takže viníkem celé katastrofy byla zřejmě řada událostí, které proběhly v relativně krátkém, a jak se zdá, geologicky velice aktivním časovém úseku.
Avšak dinosauři přece jen zcela nevymřeli. Jedna skupina teropodů-ptáci žijí na Zemi dodnes.

Dinosauroidi: Nejen fantastické vize, ale i někteří vědci hovoří o tom, že existoval zvláštní druh vysoce inteligentních dinosaurů, kteří vytvořili vlastní kultury a civilizace-tzv.dinosauroidi. Někdy jsou představováni jako humanoidní živočichové, tedy s lidskými prvky a podobou. Četné představy o civilizaci vytvořené dinosaury jsou obsaženy v žánru sci-fi a fantasy, žádné fosilní důkazy pro takový typ živočicha však neexistují.

Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Dinosau%C5%99i
Zajímavá stránka převážně (ale nejen) o dinosaurech:
dinosaurus.bloguje.cz/

dino1

dino2

ddinos

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře