Stříbrná magie Měsíce-rituály a obřady

21. únor 2009 | 12.03 |

měsíc

Pro všechny vampírské rituály Stříbrné magie, které se týkají evokací a proměn je společný Rituál velkého pentagramu. Je výchozí i pro řadu druhotných praktik jako je modlitba nebo uctívání.

Pentagram – pěticípá hvězda – je nejstarším symbolem magie. Při magické operaci se vyrývá rydlem do země nebo kreslí na látkovou podložku podle toho, kde je rituál prováděn. Zpravidla by se měl průměr pentagramu pohybovat kolem 2-3 m.

Nejdříve se nakreslí čtverec a do jeho rohů se umístí kahany nebo svícny. Poté se kreslí velký kruh, který se dotýká každé strany čtverce. Dovnitř velkého kruhu se nakreslí druhý, menší a teprve do něj se vyrývá pentagram tak, aby se dotýkal svými hroty hranic menšího kruhu. Rýsování kruhů i vpisování jmen se provádí proti směru hodinových ručiček. Do pěti polí hvězdy, která vzniknou se napíšou postupně písmena ADMEN, nekonečné jméno složené z prvních písmen jmen upírských géniů. Značí ochranu a nesmrtelnost a je i zaklínací magickou formulí.
Pro provádění rituálu je důležitá řada nezbytných opatření – naprosté zdraví fyzického těla, urovnaná psychika, vhodný oděv, nepřítomnost rušící energie (elektrického proudu, magnetického pole apod.).

Další praktikou je rituál Bhut pocházející z Jižní Ameriky. Její návod bývá utajován a jsou známy případy katastrofických výsledků této operace. Patřila k výsadám nejvyšších kněží mayských kmenů, pouze oni ji znali a měli právo ji provádět.

Je to vytváření astrálního těla černého mága, které může používat po smrti. Toto astrální vampírské tělo si musí černý mág vytvořit již za svého života velice zvláštní operací, která je náročná a vysoce nebezpečná, dotyčný musí podstoupit krvavý zákrok. Po přípravě speciálního rituálu a navození zvláštního stavu mysli i těla vše vyvrcholí tím, že mág spolkne dlouhou nit na níž jsou přivázány trny z růží. Jeden konec niti drží v rukou a druhý spočívá v žaludku. Nit si rukama vytrhává z těla ven a trny růží rozdírají vnitřnosti, jícen a především jazyk, který silně krvácí. Krev se nechává téct do obřadního poháru, vyrábí se z ní tekutina, kterou později mág vypije.

Cílem však je, aby ve vnitřnostech došlo k otevření a krvácení jistého místa kde se propojuje astrální tělo s hmotným. Proříznutím či narušením tohoto místa dojde pozvolna k naprosté vnitřní změně organismu a uvolnění skrytých sil. Nazývá se bod proměny.

Zdroj

Petr Štěpán: Kniha Nosferatu-Vampírská bible, E.M.S. 1998

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře

RE: Stříbrná magie Měsíce-rituály a obřady constricted 27. 02. 2009 - 14:30