Otázky a odpovědi

6. prosinec 2008 | 17.51 |

Spring-Forest-Animated-WallpapČetla jsem tento týden Mahábharátu-tedy její převyprávění pro mládež od předního českého indologa Vladimíra Miltnera :-) a narazila jsem tam na zajímavou pasáž.
Bratři z rodů Pánduovců byli svými bratranci z rodu Kuruovců vyhnáni z království a museli 13 let žít ve vyhnanství a toulat se po lesích. Jednou narazili na lesní studánku a protože měli žízeň, chtěli se z ní napít. Z nebe se však ozval tajemný hlas, který řekl, že jestli nezodpoví na jeho otázky a napijou se tak zemřou. Kromě Judhišthiry ho žádný z bratrů neposlechl a všichni zemřeli. Jediný Judhišthira souhlasil, že než se napije tak odpoví a zjevil se před ním statný jakša. Protože Judhišthira odpověděl správně a moudře, jakša za odměnu nechal obživnout ostatní bratry. Zde jsou některé ty otázky a odpovědi, myslím, že to stojí za zamyšlení.

Kdo je naživu, a přece nežije?
Člověk, který je naživu a neposkytuje nic bohům, hostům, služebnictvu, předkům ani sám sobě, ten nežije.

Na čem člověk závisí více než na zemi?
Na matce.

Co je rychlejší než vítr?
Mysl.

Co je početnější než stébla trav?
Myšlenky.

Kdo nemá srdce?
Kámen.

Kdo je přítel umírajícího?
Milosrdnost.

Co je nejchvályhodnější?
Pracovitost.

Co je nejcennější?
Vědění.

Co je nejvzácnější?
Zdraví.

Co je největší štěstí?
Klid a spokojenost.

Co je nejvyšší povinnost?
Neubližování.

Co je příjemné, je-li potlačeno?
Samolibost.

Čeho není líto, když to pomine?
Hněvu.

Co je prospěšné svou nepřítomností?
Chtíč.

Co, když to není, přináší štěstí?
Závist.

Co obklopuje svět?
Temnota.

Co překáží dosažení spásy?
Touha po rozkoších.

Co je hlupství?
Neznalost vlastních povinností.

Co je pýcha?
Prázdnota ducha.

Co je přízeň osudu?
Výsledky našich činů.

Co je hanebnost?
Přát jiným zlé.

Kdo je opravdu šťastný člověk?
Ten, kdo vaří pokrm svým dětem ve vlastním domě a není zadlužen.

Co je nejpozoruhodnější věc na světě?
To, že den co den umírají tisíce lidí, a přece ti živí jednají a pracují, jako by byli nesmrtelní.

Co je správná cesta?
Správná cesta je cesta dobrých, čestných a šlechetných lidí.

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře

RE: Otázky a odpovědi kolousek 06. 12. 2008 - 19:34
RE: Otázky a odpovědi toruviel 07. 12. 2008 - 12:30