Věštkyně Sibyla

16. leden 2009 | 13.32 |

SibylCumaePodle starověkých Římanů jméno Sibyla značí věštkyni nebo starou ženu a pochází z latinského sibulla-prorok. Ranější filozofové (Platón, Herakleitos) se zmiňují  jen o jedné věštkyni, později se jich uvádělo až 30, které se dají zredukovat na 10 základních-delfská, kumská, perská (nebo babylonská), libyjská, cimmerijská, eritrejská, samoská, hellespotská, frýgická a tiburská.
Zpravidla se uvádí, že věštily ve skalních jeskyních, první z nich byla delfská Sibyla, podle Eustatia dcera krále Dardana a nymfy Nésy, podle Plutarcha dcera Dia a najády Lamie. Nejvýznamnější byla kumská Sibyla (její jeskyni se vědcům podařilo najít).
Kumská Sibyla působila ve městě Cumae (Kuma), řecké kolonii poblíž italského města Neapol. Mezi starými Řeky byla velmi proslulá. Zmiňuje se o ní i Vergilius ve své Aeneidě, vyobrazil ji Michelangelo i Rafaelo. Její skalní jeskyni zvanou Antro della Sibilla objevil roku 1932 Amedeo Maiuri a identifikoval ji podle Vergiliova popisu v 6.zpěvu Aeneidy a popisu anonymního autora známého jako pseudo-Justin. Jeskyni tvoří 131 m dlouhá lichoběžníková chodba, která se táhne po boku kopce. Nejskrytější komora, kde Sibyla pronášela svá proroctví byla nalezena později na raném křesťanském pohřebišti ze 4. nebo 5.stol.
Ve středověku byli kumská Sibyla a Vergilius považováni za proroky narození Ježíše Krista, protože ve čtvrté Vergiliové ekloze (pastýřské básni) se objevuje Sibylino proroctví o Mesiáši. Později si z toho důvodu Dante Alighieri ve své Božské komedii vybral Vergilia jako průvodce podsvětím a Michelangelo vyobrazil v Sixtinské kapli Sibylu jako jednu ze starozákonních proroků. Dále je Sibyla známá jako autorka devíti prorockých knih, orákulí. V 6.století př.n.l. přišla za římským králem Tarquiniem tajemná stařena a nabídla, že mu za 300 kusů zlatá prodá 9 knih, které mu odhalí budoucnost světa. Tarquinovi přišla cena přemrštěná a odmítl. Později za ním přišla zase a nabízela mu 6 knih-opět je nechtěl. Když přišla potřetí, nabídla mu už jen 3 knihy s tím, že ty předchozí prý hodila do ohně. Král začal být zvědavý a nakonec tyto 3 knihy koupil. Pak žena odešla a už ji nikdy nikdo nespatřil. Mezi lidmi se začalo říkat, že knihy patřily kumské Sibyle a začalo se jim říkat Sibylské. Byly údajně uloženy ve sklepení hlídaném strážemi v Jupiterově chrámu na Kapitolu v Římě. Pečovali o ně kněží, kteří v případech živelných pohrom či počínajících válek v nich hledali předpovědi a rady. Knihy, které mohly pomoci Římanům odvrátit pád římského impéria nakonec v roce 83 př. n. l. zničil požár. (Pozn. v jiných pramenech jsem zase našla, že orákula patřily eritrejské Sibyle a kumská je králi prodala, autorkou však nebyla).
Další významnou věštkyní byla královna ze Sáby, kterou si díky její nekonečné moudrosti oblíbil sám král Šalamoun. Tato žena prý předpověděla vynálezy jako auta a letadla, pády mnoha slavných a velkých říší a královských rodů i obě světové války. Žila cca v letech 970-870 př.n.l. a jejím původním sídlem byla Sába v Arábii.

Zdroje:
en.wikipedia.org/wiki/Cumaean_Sibyl
cs.wikipedia.org/wiki/Sibyla
crazypetulda.blog.cz/0701/sybila (více o královně ze Sáby a jejích proroctvích)
druidova.mysteria.cz/HISTORIE/sibyla_cumae.htm

Na obrázku je kumská Sibyla ve vyobrazení italského malíře Andrea del Castagni (1450).

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře