Nostradamus

6. březen 2009 | 20.45 |

Minule jsem v této rubrice psala o slavných věštkyních, které se nazývaly Sibyly, dnes se tedy zmíním o slavném prorokovi. Nostradamus však byl vskutku renesanční osobnost a zabýval se i lékařstvím, astrologií, literaturou a cestováním.
Narodil se roku 1503 ve francouzském St.Rémy de Provence jako Michel de Nostradame v původem židovské rodině, která konvertovala ke křesťanství. Jeho otec byl obchodník s obilím a s manželkou měli dohromady 9 dětí. Odmala Nostradama vzdělával jeho dědeček, který jej učil základům latiny, řečtiny, hebrejštiny, matematiky a astrologie. Po dědečkově smrti šel studovat do Avignonu, ale ta byla záhy uzavřena kvůli morové epidemii a tak svá studia dokončil na lékařské univerzitě v Montpellier. Co se týče jeho studia, zde se zdroje liší-někde jsem četla, že byl vyloučen, protože se zjistilo, že dělá lékarníka což se neslučovalo s pravidly a že doklad o jeho vyloučení se ještě dochoval v univerzitní knihovně. Jinde se píše, že nesouhlasili s jeho ortodoxními léčebnými postupy, ale doktorát nakonec získal. Po studiích několik let cestoval a věnoval se léčbě moru. Snažil se vyrobit lék složený z cypřiše, kosatce, červené růže a dalších složek, propagoval hygienická opatření jako chránit si nos a ústa a umývat před jídlem ruce. Ve 30.letech 16.stol. (přesné údaje se opět rozcházejí) se v Agenu oženil s bohatou dívkou, jejíž přesné jméno se však nezachovalo (možná Henriette d´Encausse) a měli spolu dceru a syna, bohužel však i oni zemřeli na morovou nákazu. Po jejich smrti opět cestoval a pomáhal lidem v oblastech zasažených morem. Roku 1547 se oženil se zámožnou vdovou Anne Ponsart Gemelle a měli spolu 6 dětí. Od roku 1538 musel navíc prchat před inkvizicí, která jej chtěla uvěznit za to, že o práci jednoho dělníka, který vytvořil bronzovou sochy Panny Marie prohlásil, že je to ďáblovo dílo. Hájil se tím, že měl na mysli pouze nedostatky vzhledu sochy, ale inkvizice ho dále pronásledovala. Měl i další na tu dobu šokující názory, např.podpořil Koperníkovu teorii o tom, že je Země kulatá, a že rotuje okolo slunce více, než 100 let před tím, co byl za stejnou víru stíhán Galileo.
S manželkou se usadil ve francouzském městě Salon, kde začal psát svá díla-Prognostiky-Proroctví a Století-každá kniha této sbírky totiž obsahovala vždycky po stovce veršů či čtyřverší. Tato proroctví jsou však psána složitým stylem, míchala francouzštinu, provensálštinu, řečtinu i latinu, hrál si s anagramy, alegoriemi a mytologickými odkazy. Je proto složité jeho poselství rozluštit, což bylo zřejmě záměrné, aby se vyhnul obžalování za čarodějnictví a odhalení svých tajemství nezasvěcenými. Nejprve jeho díla (poprvé je zveřejnil roku 1555) byla přijata s posměchem jako snůška lží. Vzbudil však velký rozruch a na svůj dvůr v Paříži si jej dokonce pozvala královna Kateřina Medicejská, která k němu nakonec pojala důvěru a Nostradamus sestavoval astrologické horoskopy pro její děti. Mimoto už v té době se splnilo jedno z jeho proroctví (ta mimochodem vznikala tak, že se o večerech a nocích díval do hvězd a to co v nich spatřil si zapisoval, dále také pracoval s okultními knihami)-smrt anglického krále Jindřicha II.

Hovoří se v něm o dvou lvech, starém a mladém, kteří se utkají v zápase. Mladý lev při něm starému vypíchne oko a zraněný sok posléze umře v krutých bolestech. Jindřich II. skutečně zemřel na následek poraněného oka, které mu při turnaji v Paříži probodl kopím mladý hrabě Montgomery. Dva roky před svou smrtí (zemřel 1566) dosáhl Nostradamus vrcholu své kariéry-stal se dvorním lékařem a rádcem krále Karla IX. Předpověděl i svou vlastní smrt-dne 17. června roku 1566 sepsal svoji poslední vůli a zanechal po sobě na svoji dobu velikou částku, přesně 3.444 korun, a k tomu navíc ještě další majetek. Dne 1. července dal poslat pro místního kněze, aby mu dal poslední pomazání, a když se s ním jden jeho přítel té noci loučil, řekl mu Nostradamus, že ho již živého neuvidí. A skutečně, jak si sám předpověděl, jeho tělo bylo nalezeno druhého dne ráno.
A co všechno údajně předpověděl? Mnoho významých událostí jako Napoleona a jeho válečná tažení, spatření Halleyovy komety, 1.světovou válku, velmi přesně celou 2.světovou válku a osobu Hitlera, konflikty v Perském zálivu a Jugoslávii, v 80.letech 20.stol. prý i zvolení Francoise Mitteranda francouzským prezidentem, pád Berlínské zdi a atentát na papeže Jana Pavla II. nebo zatmění Slunce 11.srpna 1999. Existuje i řada proroctví, kter očekává po roce 2005. Všechna proroctví tu uvádět nebudu, můžete si je vyhledat dále na internetu.

Nostradamus_by_Cesar

Zdroje:
www.celysvet.cz/nostradamus.php
cs.wikipedia.org/wiki/Nostradamus
 

Jak už jsem říkala, zdroje se liší, jestli zde mám nějaké nepřesnosti nebo omyly tak se omlouvám, můžete mě klidně opravit :-)

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře

RE: Nostradamus constricted 07. 03. 2009 - 18:52
RE(2x): Nostradamus marieke 08. 03. 2009 - 11:48