Nathaniel Hawthorne: Šarlatové písmeno

12. květen 2009 | 20.30 |

Šarlatové písmeno patří k nejvýznamnějším románům americké literatury. Poprvé vyšlo roku 1850, ale příběh samotný se odehrává v 17.stol., období, kdy do Ameriky připluli angličtí osadníci na lodi Mayflower v roce 1620 a založili první kolonie (Plymouth, Massachusetts Bay, Salem,...) v oblasti dodnes zvané New England (dnešní státy Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island a Connecticut).Tzv.Pilgrim Fathers neboli Puritáni odešli z rodné Británie, protože zde byli kvůli svému náboženskému přesvědčení perzekvováni a pronásledováni. Proslavili se hlavně velmi přísnou morálkou a veškerou zábavu považovali za hřích (Hawthorne to hořce reflektuje když se v knize zmiňuje o puritánských dětech hrajících své ponuré hry). Jejich radikální názory vyvrcholily honem na čarodějnice v kolonii Salem na konci 17.stol. Zaloužili se však i o rozvoj vzdělání a kultury, např.slavná Harvardská univerzita byla založena Puritány.
Šarlatové písmeno je symbol, který nás provází celým příběhem. V originálu je to A jako adulteress, v překladu S jako smilnice. Jeho nositelkou je krásná Hester Prynne, která si ho musela našít na hruď jako znamení svého hříchu-s manželem žili v Británii a rozhodli se odplout do Ameriky. Hester jela o něco dříve, protože její manžel, lékař Roger, měl ve vlasti ještě nějakou práci a mezitím otěhotněla s jiným-se salemským duchovním Arturem. Nikomu ale jeho jméno neřekne, aby ho neuvrhla do hanby a se vztyčenou hlavou přijímá svůj osud. Žijev ústraní se svou nemanželskou dcerou Perličkou a věnuje se dobročinnosti i když ví, že většina lidí v okolí na ni kouká skrz prsty. Po čase však dorazí její manžel a jeho touhou je se Hester a Arturovi pomstít.
Hester je prototypem statečné ženy, která se nenechala udolat překážkami a vychází z příběhu nejlépe zatímco Artur je spíše slaboch, který celé roky bojuje se svým tajemstvím, že to on svedl vdanou ženu, ale stále to nedokáže přiznat. Záludný Roger je člověk "nastrčený ďáblem", ale ačkoli se mu daří deptat Artura, jelikož ví, že on byl milencem Hester, ji samotnou nezdolá.
Hawthornovi předci byli významní Puritáni v Salemu, proto má autor dobrou představu o tehdejších dobách. ("Upozornil, že v davovém šílenství starého Salemu, volajícího po krvi čarodějnic, byla ‘davem'  právě vládnoucí vrstva-pastoři, soudcové, politikové. Zatímco Hawthornovi současníci líčili puritány jako hrdiny amerických dějin, autor vyslovil pochybnost o puritánské ‘demokratičnosti', zbožnosti, ctnosti." Z doslovu Zdeňka Vančury). Popisuje tehdejší společnost, která žila v šedi a hlavní náplní jejich života byla práce a chození na kázání. Mezi nimi byli samozřejmě i lidé odsuzovaní tak jako Hester, protože se něčím provinili a jmenují se zde i skutečné postavy, které byly později upáleny za čarodějnictví.

Kniha byla roku 1995 zfilmována s Demi Moore a Gary Oldmanem v hlavních rolích.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Nathaniel Hawthorne: Šarlatové písmeno verug 08. 04. 2012 - 20:21
RE(2x): Nathaniel Hawthorne: Šarlatové písmeno marieke 09. 04. 2012 - 19:25