Irene Dove (Čhájá dásí), ochránkyně krav :-)

8. červen 2009 | 21.35 |

vegkrava"Vy i já si uvědomujeme, že býk je osoba, která cítí tak jako cítíme my," říká Irene Dove (Čhájá dásí), spoluředitelka ISCOWPu. ISCOWP je zkratka Mezinárodní spoelčnosti pro ochranu krav (International Society for Cow Protection). "Krávy mají duši stejně jako my. Tyto duše jsou stejné duchovní kvality jako Bůh. Krávy jsou tedy s námi důvěrně spojené; musíme je proto chránit tak jako vlastní děti. Tato zvířata jsou členy naší vesmírné rodiny. Lidé se vždycky diví, jaký láskyplný vztah má moje malá dcera Lakšmí s naším volem Gítou. Zvíře, které váží skoro osmkrát tolik co ona, ji poslouchá na slovíčko."
Irene a její manžel William Dove (Balabhadra dás) putují spolu se dvěma voly po USA od pobřeží k pobřeží a příležitostně i za hranicemi, aby lidem připomínali, že krávy a býci jsou překrásná zvířata a že jejich ochrana přináší řadu ekologických i ekonomických výhod. "Chráníme krávy a býky na základě duchovní zásady, podle níž býk představuje náboženství. Krávy a býci jsou ctěni, protože Pán Kršna je měl velmi rád.
Lidské kultury odnepaměti žily spolu s kravami a chránily je. Krávy lidem za nepatrnou péči prokazovaly mnoho nepostradatelných služeb. Jsou neoddělitelnou součástí účinného Božího systému pro lidskou civilizaci. Dodnes je lidé v Indii a mnoha dalších tzv.rozvojových zemích využívají v zemědělství."
Irene říká, že pro malé rodinné farmy může používání volů i dnes představovat ten nejefektivnější a nejhospodárnější způsob orby a přepravy nákladů. Dodává, že metan (neboli góbar) získaný z kravského hnoje je možné používat k pohánění generátorů pro malou mechanizaci uzpůsobenou pro používání při nedostatku přírodních zdrojů a že voli zapřažení do žentouru mohou pohánět vhodně upravený zavlažovací systém.
Irene se narodila v roce 1946 na Long Islandu ve státě New York a k hnutí Hare Kršna se připojila v roce 1969. 11 let pracovala jako učitelka ve vzdělávacím systému hnutí. V době, kdy se přestěhovala na Kršnovu farmu, se stala členkou prvního a jediného světového programu "Adoptujte si krávu". Členové zaplatili adopci telete a toto sponzorství pomohlo vedoucímu programu zajistit, aby zvíře nebylo nikdy posláno na jatka. Začala také předvádět živé krávy a voly na desítkách zemědělských výstav a jiných veřejných akcích.
"Jedinou silou, která mě opravdu držela v mých mnohých aktivitách, bylo mé neustálé sílící rozhodnutí být oddanou Pána Kršny," vzpomíná Irene. "Věděla jsem, že pokud si osvojím učení hnutí pro vědomí Kršny, budu se moci vypořádat s obtížnými životními výzvami. Jsem stále více přesvědčena o filozofické pravdě, které jsem se naučila: jestliže se oddáme lásce k Bohu, zmocní nás to k vykonávání služby, kterou pro Něho chceme dělat."
Irene viděla "tisíce lidí prodělat dramatickou změnu v srdci" ve prospěch ochrany krav. Její nadšení přerostlo v celoživotní závazek šířit změnu prostřednictvím vědomí Kršny.


"Traktor je v zemědělství skutečně bolavé místo. Jejich provoz je drahý a tyto náklady částečně vysvětlují, proč 30 000 až 50 000 malých farem v USA každý rok zbankrotuje. Volská síla je sice svou povahou pomalejší, ale je zato mnohem účinnější. Pro malé americké farmy jsou voli výhodnější než traktory. Nepotřebují žádnou naftu, jejich údržba stojí mnohem méně, poskytují zdarma hnojivo, chrání cennou vrstvu ornice a nezamořují ovzduší oxidem uhelnatým. Jejich hnůj, smíchaný tradičním způsobem se slámou, je nejlepším hnojivem na světě. A když zvíře uhyne, dá se dále zpracovat jeho kůže."
V roce 1992 Irene založila mezinárodní farmářskou asociaci, aby rozvinula koncept malých farem založených na ochraně krav. Četní drobní farmáři se stali členy její Mezinárodní sítě farem a připojili ochranu krav ke stávajícím zemědělským systémům nebo založili nové farmy podle zásad ISCOWPu.

Více o hnutí na ochranu krav na jejich stránkách www.iscowp.org/

Zdroj
Michael A.Cremo, Mukunda Gósvámí: Božská příroda (Bhaktivédanta Book Trust, 1995, překlad Oldřich Janota, 2001)

 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře