Templáři

28. červen 2009 | 23.13 |

Řád templářů byl jedním z největších a nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. Celý název řádu zněl Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu. Byl založen roku 1118 nebo 1119 jako důsledek první křížové výpravy do Svaté země (dnešní Izrael) v letech 1096-99. Základem řádu byl 9členný spolek francouzských rytířů v čele s Hugonem de Payns a Godefroyem de Saint Omer. Řád dostal jako své sídlo mešitu Kubbat as-Sachrá (Skalní chrám), stojící v místě, kde stával dříve Šalamounův chrám. Zrušen byl v roce1312 bulou Vox in excelso jako řád nepotřebný, čemuž dozajista pomohla nařčení z hereze. Řád nebyl nikdy obnoven, ale stále se objevují spekulace, že dodnes potají existuje.
Řád fungoval i v českých zemích, jejich sídlem byl kostel sv.Vavřince v Praze a pro mě je zajímavostí, že do roku 1308 vlastnili naše město Vsetín a měli zde sídlo na hradě Freundsberg (Klenov) jehož zříceninu najdeme v Beskydech na vrchu Klenov u Bystřičky.
Původním úkolem řádu bylo zajistit bezpečnost pro zástupy poutníků z Evropy, putujících do Jeruzaléma po jeho obsazení. Řád natolik zesílil, že se začal účastnit bitev, čímž jejich původní poslání změnilo na ochranu celého nově založeného Jeruzalémského království proti nepřátelským muslimským sousedům.
Jejich odznakem byly bílé pláště, doplněné záhy o typické červené kříže. Ve výzbroji měli většinou meč a štít ve tvaru erbu.Heraldikou je červený kříž v bílém poli známý jako templářský kříž. Uniformita řádu stejně jako typ kríže nebyl přesně určen. Obdobně jako i u jiných řádů byl tvar červeného kříže často měněn. Červený kříž na černém poli byl obvyklým znakem obyčejných řádových bratří (nešlechticů), kaplanů (řádových kněží) a turkopolů (mistních bojovníků kteří konvertovali na křesťanství). Barva štítu byla často zbarvena podle templářova postavení, nebo štít byl rozpůlen do dvou barevných polí, černé a bílé, stejně jako černobílá bojová zástava řádu.
Z ekonomických aktivit templářů se zdá být patrné, že jejich vedení si uvědomovalo složitost pozice na východě a je zřejmé, že se snažili vybudovat základny i v Evropě. Počátkem 13.stol.se tak templáři stali výraznou ekonomickou, politickou i vojenskou silou, která nepodléhala prakticky nikomu a měla sloužit jen papeži. Templáři vybudovali početnou a silnou nadnárodní armádu. Jejich hrady a pozemky se nacházely po celé Evropě a Středním východě. Vystupovali také jako významní mezinárodní bankéři a vydělávali na křížových výpravách a obchodování se Svatou zemí obrovské jmění. Rozvinuli dobře fungující bankovní systém, který od nich postupně přejali evropští panovníci a šlechta, dále vydělávali na směně evropských měn na platidla jeruzalémského království, transportu poutníků do Svaté země apod.
Moc a bohatství řádu samozřejmě popuzovaly světské panovníky. Proti templářům začal vystupovat francouzský král Filip IV.Sličný. Jako důvod uvedl, že mu templáři údajně odmítli přispět na jeho válečné výlohy. Do jaké míry to byla záminka a do jaké míry skutečný důvod lze těžko posuzovat, každopádně důvodů k zakročení proti této mocné síle bylo více než dost. Templáři byli bohatí a samostatní, nepodléhali světské moci ani biskupům a sloužili pouze zájmům papeže. Je tedy možné, že posloužili jen jako prostředek králova boje proti papežské stolici a svrchovanosti papeže nad světskými panovníky, zároveň bylo lukrativní převzít jejich majetek. Filip se rozhodl využít klesající popularity templářů a uskutečnil plán navržený jeho rádcem Guillaumem de Nogaretem, který spočíval v postupné diskreditaci tohoto řádu. Řád uzavřený před okolním světem přirozeně obklopovalo mnoho tajemství a dohadů, kterých král využil k obviněním, která byla proti řádu vznesena mnohdy neprávem. Templáři byli mimo jiné obviněni z kacířství, neúcty k svátosti oltářní a sodomie. Francouzský král se snažil přimět papeže, aby templáře exkomunikoval, což ale odmítli, přes značný nátlak, jak Bonifác VIII. tak i jeho nástupce Benedikt XI. Teprve Klement V. souhlasil s Filipovými požadavky vůči templářům (jakož i s řadou dalších požadavků vůči církvi). Je pravděpodobné, že templáři se dozvěděli o přípravách útoku proti jejich řádu, ale patrně ho nepovažovali za příliš reálný. Skutečností nicméně je, že lodě templářské flotily z přístavů odpluly a po útoku na řád se přemístily do portugalských a skotských přístavů, mnoho řádových pokladů bylo převezeno a tajné dokumenty zničeny. Dne 13.října 1307 ("nešťastný pátek třináctého") začalo rozsáhlé zatýkání, templáři se nepostavili na odpor a zatknuto jich bylo na 5 000. Mnoho z nich se po mučení přiznalo ke kacířství, velmistr Jacques de Molay byl upálen.
Ačkoli templáři žili v řeholním řádu jehož první formu sestavil svatý Bernard a zahrnoval zákaz scházet se s lidmi, kteří byli exkomunikováni z církve, povinnost nosit bílý plášť (demonstrující čistotu), prostý a nezdobený oděv, povinnost sdílet jednu misku ve dvojici s jiným řádovým bratrem, jíst v mlčenlivosti, činit každý pátek pokání, vstávat s rozbřeskem, zákaz lovu (s výjimkou lvů, kteří často ohrožovali poutníky na jejich cestě do Jeruzaléma), dodržovat hierarchii v řádu, dodržovat slib mravopočestnosti, zákaz stýkat se se ženami a pohlédnout jim do tváře (zákaz se vztahoval i na příbuzné - matky a sestry), vyhýbat se kejklířům, hercům a pěvcům, povinnost nosit krátce střižené vlasy, zákaz používat jemnou obuv se zahnutou špičkou, povinnost spát v košili a spodním prádle a mnohé další, byli napadáni z kacířství. Hovořilo se o jejich rituálech, kdy plivali na Kristův kříž, uctívali démonský symbol Bafometa, provozovali homosexualitu (iniciační rituály kde novici líbali tělo i intimní místa přijímajícího ceremoniáře) atd. Váže se k nim ale spousta dalších legend, např.hledání slavného Svatého grálu, že našli záznamy o potomcích Ježíše Krista, turínské plátno atd. Ostatně o templářích romanticky vypráví řada knih od Ivanhoe Sira Waltera Scotta po Šifru Mistra Leonarda Dana Browna.

Pečeť templářů. Dva jezdci na jednom koni měli symbolizovat chudobu nebo byli interpretováni jako zobrazení dvojí role templářů - mnich/voják:

Templarsign

Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%A1d_templ%C3%A1%C5%99%C5%AF
Další zajímavosti:
www.revprirody.cz/data/1006/templari.htm
www.templi.wgz.cz/
www.lakyna.estranky.cz/stranka/ma-dalsi-velka-slabina-templari
kaito.blbne.cz/ 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Templáři piskle 29. 06. 2009 - 02:04
RE: Templáři duncan 29. 06. 2009 - 09:18