Fénix

28. červenec 2009 | 23.03 |

phoenix-main_FullPodle starověkého řeckého historika Hérodota žil v Egyptě bájný pták Fénix. Byl to podivuhodný pták: měl orlí tělo, purpurové a zlaté peří a obyvatelům slunečního města zvaného Héliopolis se ukazoval jednou za pět set let. Když Fénix pocítil blízkost smrti, obalil se do jakéhosi zámotku z myrhy a kadidla, z něhož se pak zanedlouho znovu zrodil: položil se na oltář Slunce, kde jeho kouzelný zámotek shořel. Z toho vzniklo úsloví "znovuzrodit se z vlastního popelu jako Fénix". Fénix se stal symbolem nesmrtelnosti, který si v podobě Krista později osvojila i křesťanská tradice. Ostatně se vyskytuje také v mnohých pohanských pověstech. Tvrdilo se například, že jeho peří, údajně nepotopitelné, používaly víly při vytváření plavidel, které jim umožňovalo plavit se po mořích bez nejmenšího nebezpečí i v nejprudších bouřkách.

Zdroj
Claude-Catherine Ragache a Gilles Ragache: Mýty a lagendy-Vlci, draci a bájná zvířata (překlad Evžen Lukeš, GEMINI 1991)

Fénix se stal námětem i mnoha uměleckých děl, nejen obrazů, ale třeba i básní a příběhů. Známá je například anglosaská alegorická báseň z 9.stol. od neznámého autora, kde je Fénix vyobrazen jako samička. I Shakespeare napsal báseň o Fénixovi a želvě.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře