Rosenkruciáni

20. listopad 2010 | 20.21 |

RozekrRosenkruciáni (psáno také rosekruciáni, roz(s)ikruciáni nebo Řád Růže a kříže) byli tajná společnost, která vznikla na počátku 17.stol.v Německu. Symbolem byl kříž s bílou růží uprostřed, který byl znakem učení a tradic založených na křesťanských principech. Zakladatelem byl údajně Christian Rosenkreuz, středověký alchymista, ale pravděpodobně byl jen alegorickou postavou. Podle legendy objevil a učil se východní moudrosti během pouti na Střední východ mezi tureckými, arabskými a perskými mudrci. Když se vrátil, založil Bratrstvo Růže kříže a stal se jeho vůdcem. Říká se, že Rosenkreuzovo tělo našel jeden z členů bratrstva v perfektně zachovalém stavu 120 let po jeho smrti v komnatě, kterou sám postavil jako skladiště moudrosti. Podle některých se později Rosenkreuz zjevil jako hrabě St.Germain (marieke.pise.cz/50445-hrabe-saint-germain.html).
Za skutečného zakladatele i autora základních rosenkruciánských spisů (první byl vytištěn roku 1614) je však považován luteránský pastor, teolog, filozof a básník Johann Valentin Andreae (1586, Herrenberg-1654, Sttutgart), který ztělesňuje protestantskou kulturu Německa na cestě od renesance k baroku. Jeho dílo sjednocuje všechny důležité reformní snahy protestantismu před třicetiletou válkou. Ovlivnil i Jana Ámose Komenského, dlouhá léta si dopisovali. 
Vliv jeho tří sociálně kritických mystických spisů, líčících "nejchvályhodnější řád" a "obecnou reformu lidství", byl tak silný, že britská historička Frances Yates později označila 17.stol. za epochu "rosekruciánského osvícenství". Podle jiných odborníků je však rosenkruciánství jeden velký mýtus.
Základní pravidla Řádu byla: " 1), žádný z bratrstva nemá dělat nic jiného než léčit nemocné a to zdarma. 2) Jejich následovníci by neměli mít určen specifický oděv, ale naopak se musí přizpůsobit zvyku své země. 3) Každý rok v den C. se všichni setkají v domě S. Spiritus, nebo musí písemně omluvit svoji nepřítomnost. 4) Každý bratr by měl najít osobu, která jej jednou v Bratrstvu nahradí 5) Slovo C.R. je jejich pečetí, znakem a charakteristikou. 6. Bratrstvo by mělo zůstat tajné sto let."
Nová vlna a renesance rosenkruciánství přišla v 19.stol., kdy byly založeny společenství Fraternitas Rosae Crucis (1858), Societas Rosicruciana (1865), Starobylý a mystický řád Růžového kříže (1915), Lectorium Rosicrucianum (1924), ale na celém světě existuje mnoho dalších rosikruciánských spolků s různou mírou ezoteričnosti, některé svůj původ odvozují od původních rosikruciánů, některé jsou čistě novodobé, liší se i mírou své uzavřenosti - např. A.M.O.R.C. má až několik miliónů korespondenčních členů po celém světě, jiné jsou určeny jen pro úzký okruh členů nejvyšších zednářských lóží. Ostatně propojení svobodných zednářů a rosikruciánů bylo vždy velmi úzké a jejich hierarchie a stupně natolik vzájemně ovlivněné, že je velmi často těžké od sebe odlišit.


I v ČR byli rosenkruciáni blízce spojeni se svobodnými zednáři. V Brně fungovalo Bratrstvo hvězdného kříže (založeno 1744), později lóže U vycházejícího slunce (1782), v Praze lóže U tří korunovaných hvězd, která ale musela stejně jako mnohé další pozastavit činnost kvůli obviněním z  "okultismu" a "roouhačství".
Nejvlivnější novodobou rosenkruciánskou společností je A.M.O.R.C. (Antiquus Mysticus Ordo Rosae Crucis - Starý antický řád růže a kříže). Jeho zakladatelem je H. Spancer Lewis, který byl k tomuto pověřen údajně rosenkruciány ve Francii. A.M.O.R.C. vzniklo tedy na jeho popud roku 1915 v Kalifornii. Jejich tajné učení je zprvu rozesíláno nováčkům korespondenční formou. Každý se však musí zavázat, že v případě vystoupení z řádu všechny materiály vrátí a bude držet v tajnosti vše co s řádem souvisí. Žáci jsou vyučováni různým filozofickým úvahám a jsou vedeni k vlastním mystickým zkušenostem. Informace z řádu, které žák dostával asi 2x měsíčně bylo třeba studovat o samotě minim. alespoň 1 hod. týdně a samozřejmě platit pravidelně členské příspěvky. Po počátečním zasvěcení je student pozván k nejbližšímu místnímu společenství. V roce 1995 měla 98 autorizovaných lóží v USA, 36 skupin v Kanadě a více než 1200 po celém světě.
Rosenkruciánská společenství nehlásají nové náboženství, ale spojují tradiční západní křesťanství s islámskými a judaistickými mystickými vlivy, které vyúsťují ve vlastní světonázor. Dalšími tradičními symboly rosenkruciánů jsou zlatá růže (věda) na zlatém kříži (filozofie), kruh obsahující čtverec a rovnostranného trojúhelníku-pentagramu.

Zdroje a více na:
www.odaha.com/tomas-odaha/religionistika/rosikruciani/rosikruciani-rosikrucianstvi
en.wikipedia.org/wiki/Rosicrucianism
www.amorc.cz/interview.htm
http://tinyurl.com/2g6bvvsZpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Rosenkruciáni hmm 27. 05. 2013 - 16:34
RE: Rosenkruciáni marieke 31. 05. 2013 - 10:06