Jóga II.část

24. srpen 2010 | 10.00 |
› 

První část zde

3.Významní jogíni


3.1.Pataňdžali

Je znám jako autor jóga súter, které seskládal v letech 200-150 př.n.l. Je považován za zakladatele jógy, přestože jeho výklad je založen na sánkhje a Bhagavadgítě, které jsou starší. Na základě jeho súter vznikla různá odvětví jógy (viz 2.1.Osm hlavních skupin jógy podle Pataňdžaliho).

3.2.Vjása

Známý také jako Véda Vjása – uspořadatel Véd. Jeho nejznámějším dílem je rozsáhlý staroindický epos Mahábharáta, kde vystupuje jako rádce znepřátelených kmenů Kuruovců a Pánduovců. Podle Bhágaváta Purány je avatárem (vtělením) boha Višnua a jedním z tzv.osmi nesmrtelných. Narodil se na jednom z ostrůvku posvátné řeky Jamuny v dnešním státě Uttarpradéš. Již jako dítě byl Vjása tak moudrý, že byl považován za dospělého a už od mládí se podřídil asketické disciplíně světců.

3.3.Čaitanja Maháprabhu (Šrí Kršna Čaitanja)

Podle spisu Čaitanja-čaritámrita se narodil 18.února 1486 během zatmění měsíce v Navadvípu (Nadii) v Západním Bengálsku. Ve svém mládí byl znám jako vzdělaný učenec, jemuž se učeností a schopností argumentace nikdo v okolí nevyrovnal. Velmi rychle si osvojil veškeré poznání a začal vyučovat žáky ve svém domě.
Později se proslavil jako společenský reformátor 16.stol. v dnešním Západním Bengálsku, Bangladéši a Uríse. 
Byl význačným zastáncem vaišnavské školy bhakti jógy (jóga oddanosti k duchovnímu mistrovi nebo božstvům), uctíval podobu Kršny a jeho společnice Rádhy a zpopularizoval zpívání Haré Kršna mantry. Hare Kršna oddanými je považován za vtělení tohoto božstva a v Bengálsku mu přičítají renesanci tohoto státu.


3.4.A.Č.Bhaktivédanta Svámí Prabhupáda

Narodil se roku 1896 v Kalkatě. Na univerzitě se přidal ke Gándhího hnutí za osvobození Indie jako závislé britské kolonie. Byl ženatý a měl i vlastní firmu, ale od 40.let vydával časopis Back to Godhead (Zpátky k Bohu), psal spisy a pracoval na komentářích k Bhagavadgítě. V 69 letech se na lodi a bez peněz vydal do Ameriky, kde začal přednášet a kázat Hare Kršna filozofii a získal mnoho stoupenců, mnoho z jeho žáků jsou teď duchovními mistry. Ovlivnil např.George Harrisona z Beatles. Rozšířil HK učení na Západě, založil ISKCON – Mezinárodní společenství pro vědomí Kršny a nechal vystavět mnoho chrámů a farem po celém světě. 
Zemřel roku 1977 ve vaišnavském posvátném místě Vrindávan.


3.5.Osho

Žil v letech 1931-1990, byl duchovním učitelem, mistrem a filozofem pocházejícím z Indie. Mj.žil i v USA, přednášel anglicky a hindsky. Jeho náhled na meditaci byl odlišný běžnému západnímu pohledu. 
Zavedl aktivní meditační techniky, zaměřené na potřeby západního člověka, ale jeho komunita vzniklá v 80.letech v USA naplňovala i znaky sekty a proto je považován za kontroverzního.
Po celém světě však existují jeho centra, kde se provádí řada jeho meditačních technik, jež pomáhají uvolnit se, oprostit od stereotypů a navyklostí života, neuróz apod. Často jsou doprovázeny meditační hudbou. Nejznámější jsou Dynamická a Kundalini meditace. 
Napsal také mnoho knih o józe.


3.6.Paramhans Svámí Mahéšváránanda

Je známý především v ČR a okolních státech, u nás je téměř v každém městě centrum Jógy v denním životě, která jsou inspirována jeho filozofií. Nejznámější je ášram ve Střílkách. 
Narodil se roku 1945 v Rupavasu ve státě Radžastán. Roku 1972 přišel do Evropy šířit učení svého mistra. Nyní žije ve Vídni, kde založil Mezinárodní rakousko – indickou jóga védanta společnost. 
Zejména v době komunismu byla jeho duchovní a humanitární práce velkou morální podporou pro lidi z bývalého východního bloku. V ČR (a dřívějším Československu) působí již více než 30 let.
Hlavními body jeho učení jsou tělesné, duševní, sociální a duchovní zdraví, úcta k životu, tolerance ke všem kulturám, národům a náboženstvím, světový mír, ochrana lidských práv a hodnot a životního prostředí. 4.Jóga dnes

Jak už jsem zmínila na začátku, mnoho lidí v moderní době zapomíná na duchovní a filozofické kořeny jógy a bere ji prostě jako cviky k procvičení těla, uvolnění stresu nebo hubnutí. Kurzy jógy dnes nabízí i malá města a všude jsou velmi oblíbené, protože i jen jako "pouhé" fyzické cvičení je jóga velmi prospěšná. 
Může být doplňkovým cvičením k jiným aktivitám jako aerobic, tanec, atletika, fitness aj. Obecně zlepšuje zdraví a zvyšuje fyzickou zdatnost, flexibilitu, sílu a rovnováhu. Udržuje kostru zdravou, silnou a pružnou. Mohou ji dělat všichni bez ohledu na věk a fyzickou kondici. Zmírňuje nebo odstraňuje bolesti zad a krční páteře, učí nás správnému dýchání, což vede ke snižování hladiny cholesterolu, ovlivňuje správnou činnost metabolismu, napomáhá ke zlepšení činnosti štítné žlázy a to může zlepšit boj třeba s osteoporózou.  


4.1.Moderní druhy jógy

Power jóga – začala se cvičit v polovině 90.let v USA, kdy několik cvičitelů hledalo způsoby jak ji udělat více dynamickou a přitažlivější pro více lidí a dnes je ohromně populární. Stala se alternativou nejen ke klasické józe, ale i dalším cvičením jako aerobic nebo pilates.
Na rozdíl od tradiční jógy, kde se v jednotlivých pozicích setrvává poměrně dlouho, se v power józe pozice dynamicky střídají. 
Bikram (Hot) jóga – cvičí se ve speciální místnosti, kde je teplota kolem 40-42 °C  a vlhkost kolem 40 %. 
Zakladatel metody Bikram Chodbury pochází z Indie, kde přišel na to, že místní teploty a vlhkosti lze při cvičení perfektně zužitkovat. Podle něj je cvičení v takovém prostředí velmi zdravé, protože svaly se lépe uvolní a cvičenci tak mohou dosahovat efektivnějších výsledků, aniž by cítili bolest.
Jogalates – spojení tradiční jógy s dnes velmi oblíbeným pilates. Zaměřuje se na posílení středu těla, zlepšení stability bederní páteře a dosažení pružného a silného těla.
Jóga pro maminky s dětmi – od 2 měsíců do 1,5 roku. Cvičení jógy pomáhá miminkům v jejich růstu a vývoji. Miminka pak mají větší sebevědomí a jsou šikovnější v době, kdy se učí sedět, lézt a chodit. 
Lekce jógy pro maminky s malými dětmi upevňují vzájemnou vazbu mezi nimi a maminkám umožňují aktivně se podílet na neuromuskulárním vývoji dítěte.
Jóga pro děti – různé věkové skupiny. Obsahuje speciálně vybrané pózy, které jsou inspirovány přírodou a zvířaty (hora, strom, kočka, lev, kobra...).
Gravid jóga – speciálně připravené lekce v klidném tempu pro těhotné ženy.5.Závěr

Doufám, že nebude problémem mé pojetí této práce především jako náboženská a filozofická náplň jógy, zatímco o jejím sportovním využití se stručněji zmiňuji až na konci. Myslím si totiž, že i přes nesporné pozitivní účinky cvičení jógy na lidské tělo, zdraví i mysl, by lidé neměli zapomínat na její hluboké kořeny v Asii a hledat v ní i něco více než třeba prostředek k hubnutí. 
Jóga je asi jediný "sport", který vychází z tak prastarých tradic, myšlenek a filozofie.


Použité zdroje

http://cs.wikipedia.org/
http://joga.cz/ (stránky společnosti Jóga v denním životě)
http://www.yogacentrum.cz/
http://www.ocviceni.cz/joga-t5.html 
Satsvarúpa dása Gósvámí: Prabhupáda (The Bhaktivedanta Book Trust, 2001)
Poznámky z univerzitního předmětu na FF OSU Kultura a myšlení Indie, který přednášela PhDr.Zuzana Ondomišiová

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře