Regresivní hypnóza-návrat do minulých životů?

17. září 2008 | 21.04 |

Na začátek uvedu dvě citace, které vysvětlují pojmy regresní terapie a r.hypnózy (RH).

"Pod regresí se obecně myslí pohyb zpět, návrat, opak progresu. S termínem se setkáváme na poli psychologie, statistiky, práva, biologie nebo jazykovědy. V prvním jmenovaném oboru jde o termín freudovské psychoanalýzy, který se začal používat i mimo jeho původní kontext. Regrese jako návrat zpět ke starým zasutým vzpomínkám, uvědomování si starých pocitů a vyrovnávání se s nimi. Proces je řízený a probíhá za pomoci terapeuta. Obvykle řeší velkou škálu problémů, od bolestivých částí těla (hlava, záda, končetiny, břicho) přes strachy (z výšek, hloubek, z hadů nebo pavouků, z projevu na veřejnosti) až k dalším problémům (komplikované vztahy, závislosti, svědění, nutkavé projevy). Základní předpoklad vychází z toho, že psychické a psychosomatické potíže lidí vychází z traumat v minulosti. Metoda pracuje pomocí asociací – vybavování si zážitků a nepříjemných pocitů pomocí podobnosti, spojení představ. Návrat je pociťován jako bolest, která je však bez původního zdroje. Při opakovaných návratech bolest ustupuje, vědomí se rozšiřuje, člověk si vzpomíná na více detailů a pomalu se od minulého zážitku oprošťuje. Není na místě si plést hlubinnou terapii s hypnózou. U regrese je člověk stále »při smyslech«, vnímá a pamatuje si, co se dělalo. U hypnózy je tomu naopak. Není potřeba, aby klienti regresní terapie byli »duchovně na výši«. Terapeut může pracovat velmi dobře i s těmi, kdo nevěří na minulé životy, reinkarnaci a jsou celkově materiálněji zaměření."
Zdroj:
zdravi.centrum.cz/psychologie/2008/6/10/clanky/vratte-se-do-minulosti-pochopte-sebe/

"Při regresivní hypnóze, jakémsi vědomém pátrání v podvědomí, je možno jaksi "otevřít" záznam, uložený v podvědomí, a pohybovat se v čase minulých životů. Ukazuje se, že člověk v tomto stavu není schopen lhát. Někdy se dokonce dají ověřit historická data a detaily. Často např. vyplyne najevo, že pracujeme ve stále stejné profesi právě proto, že děláme stále stejnou chybu. Jindy se odhalí neuvěřitelná vnímavost plodu na matčin psychický stav v době těhotenství: nenarozené dítě s matkou prožívá všechny její radosti, deprese i pocity utrpení a dokonce i myšlenky (protože i myšlenka je energie). Takto odkryté záznamy z podvědomí pak lze vědomě zpracovávat, pochopit "karmické" dluhy a současné potíže."
Zdroj:
www.baraka.cz/baraka/Baraka/b_0/b_0_regresivni_terapie.html

Zejména o tom druhém, tedy hypnóze, se chci zmínit. Je opravdu možné, že se člověk v RH dokáže vrátit do minulého života? Kdysi jsem četla velmi zajímavou knížku od amerického psychologa, lékaře a filozofa Raymonda Moodyho Život před životem. Popisoval v ní zážitky svých pacientů, kteří trpěli různými fobiemi. On je uvedl do hypnózy během níž se lidem vybavily události, které vysvětlovaly jejich současný strach z určitých věcí nebo i jiné obtíže (bolesti hlavy, nechutenství apod.). Některým se dokonce vybavilo více takových událostí na různých místech a v různých tělech. Např. jedna pacientka měla panický strach z ohně. V RH viděla sebe samu jako ženu, která žila ve středověku, byla označena za čarodějnici a upálili ji. Další pacient se bál vody a zjistil, že byl námořníkem a utopil se na lodi. Dívka, která měla problémy s jídlem se zas viděla jako holčička, která pravděpodobně žila v 18.stol. v americké kolonii na Roanoke Island (tzv.Ztracená kolonie, její obyvatelé záhadně zmizeli a nikdy se nezjistilo kam a co se s nimi stalo). Při přesunu kolonie uvěznil lidi sníh a museli strávit zimu v zapadlých horách, kde jim rychle docházely zásoby potravin. Nakonec byli nuceni jíst své mrtvé, třeba dívčina dědečka. A takových zajímavých příběhů je zde plno (samozřejmě je tady píšu ve zkratce, v knize jsou popsány mnohem podrobněji a barvitěji). Mnoha lidem RH opravdu pomohla, ptž si uvědomili, kde vězí příčina jejich problémů a mohli ji vyřešit nebo ji alespoň přijmout.
Sám Moody však nedává jasné stanovisko, jestli jde opravdu o návrat do minulých životů a nechává čtenáře ať si udělají názor sami. Je také dost možné, že tyto události, které se člověku v RH vybaví jsou takový "mix" vzpomínek z dětství, snů, představ apod. a nemusí to nutně znamenat, že opravdu měli nějaký minulý život ve kterém byli čarodějnicí, Indiánem, obchodníkem apod.
RH by měl člověk podstoupit jen se zkušeným odborníkem, nepožít před ní omamné látky a nebýt ve stresu nebo depresi, ptž pak by naopak mohla jeho psychice uškodit. Někteří lidé ji nemohou podstoupit vůbec.
Každopádně je to velmi zajímavá věc, která stojí za zkoumání.

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře

RE: Regresivní hypnóza-návrat do minulých životů? facebook stan se fanouškem 07. 02. 2010 - 13:35