Golden Dawn-Zlatý úsvit

3. duben 2009 | 19.30 |

V roce 1887 byl založen nejvýznamnější novodobý tajný řád jménem Golden Dawn – Zlatý úsvit (též Zlatá Jitřenka).

Zlatý úsvit vznikl z lidí, kteří dospěli k jistým vyšším znalostem v okultních vědách a hledali odpovídající lidi podobných cílů a vědomostí. Za cíl si vytkli ovládnutí obřadné magie a dosažení zasvětitelských mocí. Jeho hlavami, lépe řečeno velmistry a veleknězi, byli Samuel Mathers a Wynn Westcott. Později se měl její hlavou stát Aleister Crowley – muž zcela mimořádný a rozhodně jeden z největších duchů novopohanství. A byl to právě Mathers, kdo zasvětil Crowleyho do magie.

Samuel Mathers byl též zakladatelem řádu Zlatý úsvit – této novopohanské nejaktivnější a nejvlivnější ze všech novodobých magických skupin, která vzkvétala až do té doby, než za nejasných okolností během 1. světové války údajně zanikla. Zde se ztrácejí její poslední viditelné stopy. Mnoho jejích členů ji o dlouhou řadu let přežilo (např. A. Crowley zemřel až v roce 1947). Mathers se narodil v Londýně v roce 1857. Byl zednářem, obdivovatelem keltských dějin a vášnivým vyznavačem okultismu. Zasedáním předsedal ve skotské suknici, s černou maskou a se zlatou dýkou u pasu. Což se časem stalo tradicí pro všechny velmistry řádu. Zasloužil se o největší úspěch a rozkvět Zlatého úsvitu. Strávil polovinu svého života studiem magických textů a knih v Britském muzeu a v jedné z pařížských knihoven. Vydal několik studií a materiálů. Svými schopnostmi zastínil i svého přítele a spoluzakladatele Winna Westcotta, který se zprvu nejvíc zasloužil o počátky řádu. Mathers sepsal rituály k "Zaříkání vyšších géniů" a tvrdil, že má nad nimi moc a skrze ně i nad všemi silami.


"Zjev se a následuj mě a učiň, aby všichni duchové se mi podřídili. Duchové nebe nebo éteru, na Zemi či pod Zemí, na souši či ve vodě, ve vířícím vzduchu či plamenném ohni a všechna kouzla a rány Boha nekonečného mi budou poslušný.

Tak žádám a tak ti nařizuji!"


V roce 1898 byl objeven grimoár z roku 1458 – Kniha svaté magie mága Abra Melina. Též nazývaný Abramelinova kniha o magii. Dílo, které zmizelo ze světa na celé stovky let a bylo pokládáno již za ztracené, aby se znovu objevilo v zatuchlém arzenálu pařížské knihovny. Tato kniha se stala jakousi biblí Zlatého úsvitu. Její původní rukopis je z roku 1387.

Dnes je toto dílo okultisty pokládáno za nejúčinnější přístupný magický rituál a návod k velmi nebezpečné praxi. Jejím jádrem jsou návody k evokaci "strážných andělů" vyššího řádu. S přibližující se evokací během rituálu se však silně stupňuje úzkost operatéra, takže i odvážný magik, jakým byl Aleister Crowley nebyl schopen napoprvé evokaci realizovat. V okultních kruzích je známo i několik sebevražd provedených bezprostředně po této evokaci. Někteří znalci magie doslova varují před jejím použitím, a v tom, že byla po tak dlouhé době znovu nalezena, spatřují vliv ďábelské moci, která ji znovu vyslala na svět.

Autor Abraham z Wormsu ji napsal v 96 roce života pro poučení svého syna. Dílo se skládá ze tří knih. Třetí kniha obsahuje silné pantakly pro operace s démony a návody k černomagickým rituálům nejvyšší kněžské moci.

Zlatý úsvit kladl hlavní důraz na rozvinutí a zdokonalování vlastních schopností všech členů a dalo by se říci, že působil jako okultní universita. Členové řádu se v žádném případě nenudili. Rozvíjeli se v oblasti okultní, filosofické, magické a kulturní. Z nichž první – okultní – byla nejpřednější. Účastnili se a pořádali impozantní složité obřadní rituály, povznášeli svou psychiku, studovali knihy, zvelebovali svou duchovní přirozenost, zkoumali horoskopy, vytvářeli si magické prostředí, zhotovovali magickou výstroj, amulety a talismany. Studovali historii tajných řádů a věštili v astrální rovině. V období mezi roky 1888 – 1896 měl Zlatý úsvit 350 členů, z nichž 119 tvořily ženy.

Jedním z prvních nových členů byla studentka umění Moina Bergsonová, která se v roce 1890 provdala za Samuela Matherse. Oddával je jiný člen řádu, ctihodný pán W. A. Ayton. Členy řádu byly rovněž W. B. Yeats, A. Crowley, A. E. Waite, irská nacionalistka Maud Gonneová, zakladatelka dublinského divadla "Abbey Theatre" Annie Hornimanová, herečka a Shawova a Yeatsova milenka Florence Farrová, Oscar Wilde a jeho žena, spisovatelé Algernon Blackwood, Arthur Machen a Bulwer-Lytton. Dále prezident Královské akademie Gerald Kelly, slavný inženýr Benett, skotský astronom Peck a mnozí další.

Přestože podstatné vědomosti a informace o Zlatém úsvitu zůstaly a zůstanou utajeny – jedno je jisté. Všichni členové této uzavřené společnosti byli přesvědčení o existenci bytostí nadaných nadlidskou tajemnou mocí. Někteří z nich tvrdili, že jsou s nimi ve spojení. S "neznámými nadřazenci" prastaré rasy, která obývá oba světy. Zdá se, že všichni členové, tito vynikající duchové své doby, byli poznamenáni Zlatým úsvitem nesmazatelným znamením. Jak sami i veřejně doznali, jejich pohled na svět se změnil a praktiky, kterým se oddali, se jim stále jevily jako účinné a povzbuzující.

Svůj odkaz nám zanechali v řadě svých děl a na tomto základě se zdá být nepopiratelnou skutečností, že byli v kontaktu s bytostmi upírské rasy. Violet Firthová, která psala knihy pod jménem Diona Fortune napsala důležitou knihu řádu o psychické sebeobraně. Tato kniha je celá věnována vampirismu. Ještě důležitější se však jeví skutečnost, že členem společnosti Zlatý úsvit byl muž, jehož jméno zná dnes celý svět – Bram Stoker.

Zdroj Petr Štěpán: Kniha Nosferatu-Vampírská bible, E.M.S. 1998

Zpět na hlavní stranu blogu

Související články

Komentáře

RE: Golden Dawn-Zlatý úsvit koktejlka 03. 04. 2009 - 19:38
RE: Golden Dawn-Zlatý úsvit koktejlka 04. 04. 2009 - 12:07
RE: Golden Dawn-Zlatý úsvit marieke 04. 04. 2009 - 13:45
RE(2x): Golden Dawn-Zlatý úsvit koktejlka 04. 04. 2009 - 13:49
RE: Golden Dawn-Zlatý úsvit dawe* 15. 03. 2010 - 22:49
RE: Golden Dawn-Zlatý úsvit zlatyusvit 22. 07. 2011 - 15:24
RE: Golden Dawn-Zlatý úsvit mari666 22. 07. 2011 - 15:32
RE: Golden Dawn-Zlatý úsvit eliška 25. 10. 2012 - 13:46