Bram Stoker

28. říjen 2008 | 12.27 |

Abraham Stoker se narodil 8.listopadu 1847 v Clontarfu u Dublinu jako třetí ze sedmi dětí chudého státního úředníka. Jeho matka byla dobročinná pracovnice a spisovatelka. Do svých 8 let byl kvůli neznámé chorobě upoután na lůžko a nemohl ani chodit. Matka mu v té době vyprávěla lidové příběhy a keltské mýty. Nemoc byla pro Stokera velmi traumatizující zkušeností a podle lékařů byl zázrak, že se nakonec uzdravil a stal se dokonce i skvělým fotbalistou ve školním mužstvu. Po dokončení studií vstoupil do státní služby jako administrativní zaměstnanec v dublinském zámku, ale zajímal se hlavně o psaní. Byl divadelním kritikem, žurnalistou, psal povídky a ve volném čase se věnoval studiu historie a literatury. Již od mládí jej přitahovalo vše, co bylo nějak spojeno s divadelním a výtvarným uměním, ale i vše tajemné, záhadné a skryté.
V roce 1878 se oženil s Florence Balcombe, které se údajně dvořil i Oscar Wilde, stal se tajemníkem a společníkem sira Henryho Irvinga, jednoho z nejslavnějších herců té doby a stává se členem tajné okultní společnosti Golden Dawn-Zlatý úsvit.
V roce 1895 se s Irvingem zúčastnil divadelního turné po Americe. V New Yorku se setkali s Theodorem Rooseveltem, který byl tehdy náčelníkem policie. Stoker a Roosevelt se sblížili a rádi si spolu povídali. Na jednom společenském večírku se řeč stočila na tajemno a nadpřirozeno. Stoker poznamenal, že o tom leccos ví a jako důkaz předpověděl Rooseveltovi budoucnost-prý se stane prezidentem USA. (Což se později skutečně stalo!). Zaskočený Roosevelt doporučil Stokerovi ať píše knihy s nadpřirozneným námětem.
Po návratu začal Stoker vážně uvažovat o sepsání knihy. Měl už zkušenosti ze Zlatého úsvitu, kde se zabývali kontakty s astrálními vyššími bytostmi. S astrálními bytostmi vampírské rasy je tento kontakt nebezpečný, ale v okultní hierarchii na některých stupních poměrně dostupný. Jak Stoker později uveřejnil, prožil v tomto období hledání inspirace divoké a hrůzné vize ve kterých se mu zjevoval přízrak-veledémon z jiného světa. Stoker jeho podobu popsal jako vysokého starého muže s dlouhými bílými kníry, nápadně ostrými a útočnými rysy, orlím nosem s nepřirozeně vysoko klenutými nosními dírkami. Démon měl vysoké čelo, hypnotický pohled, tmavé husté obočí a zamračenou tvář s krutým výrazem a úzkými rty. Z celé postavy vyzařoval důstojný a hrdý majestát a jeho podoba se vyznačovala až hmatatelnou živostí.
Stoker byl od těch dnů doslova posedlý myšlenkou napsání knihy o vampírském knížeti ze záhrobí. Inspirován těmito vizemi pustil se do příprav materiálů na román. Studoval s ohromnou pečlivostí různé prameny, údaje, fakta týkající se vampirismu. Tak v roce 1897 vznikla kniha, která je dnes známá po celém světě-Dracula. Stoker napsal ještě několik dalších knih, ale už žádná neměla tak ohromný úspěch. Sám se bohužel úspěchu svého prvního románu nedožil. Do Irvingovy smrti v roce 1905 zůstal v jeho divadelní společnosti, poté onemocněl a zemřel 20.dubna 1912 v polorozpadlém domě na předměstí Londýna, opuštěný a téměř zapomenutý. Na jeho úmrtním listě je jako důvod smrti uvedeno úplné fyzické vyčerpání.

Zdroje
Petr Štěpán: Kniha Nosferatu-vampírská bible, E.M.S. 1998

cs.wikipedia.org/wiki/Bram_Stoker

stoker_bram003

Zpět na hlavní stranu blogu

Moderované komentáře