Nejvýznamnější hinduistická božstva

18. duben 2009 | 22.42 |
› 

Jelikož hindští bohové jsou "nesmrtelní" jen v jistém zvláštním smyslu-neboť se rodí a umírají-prožívají většinu velkých lidských dilemat a často to vypadá, že se od smrtelníků liší jen v několika bezvýznamných detailech...a od démonů ještě méně. Přesto je Hindové považují za bytosti naprosto odlišné od všech ostatních: jsou to symboly, jakými by člověk, ať už by jeho životní příběh byl jakkoli "archetypální", nikdy být nemohl. Jsou herci hrajícími role, jež jsou skutečné jen pro nás. Jsou maskami, za nimiž vidíme vlastní tváře.
Wendy Doniger O´Flaherty: Hindské mýty (Penguin Books, 1975)

Hinduismus, 3.nejrozšířenější (po křesťanství a islámu) náboženství světa, je polyteistický, tzn. že uctívá více než jednoho Boha. Každé božstvo v hinduismu má svou význačnou funkci a význam. Tři nejhlavnější jsou Brahma (stvořitel), Višnu (udržovatel) a Šiva (ničitel). Každý z těchto bohů má svůj ženský protejšek-Šakti, která je emanaci energie všech hlavních bohů. I ona může mít jiná jména, např.Kálí nebo Durgá.
V hinduismu existují různé směry podle toho, který bůh nebo bohyně je pro jejich vyznavače nejvýznamnější. Tak rozlišujeme višnuismus či vaišnavimus (75% hinduistů), šivaismus (25%) a šaktismus (4%). Dále zde existují směry bhaktismu, což znamená oddané uctívání svého osobního boha, kterého člověk prosí o milost, aby ho vedl na cestě k poznání a vysvobození z koloběhu života (objevuje se i v šivaismu a višnuismu, dále jím byl ovlivněn sikhismus nebo vyznavači Kršny, který je hlavním bohem podle Bhagavad-Gíty a jinak považovaný za jeden avatárů-vtělení Višnua).

brahma-lg1Brahmá
Bůh-stvořitel Brahmá by neměl být zaměňován s označeními brahma nebo brahman, což je abstraktní prvek božství - zcela nepopsatelný základ všeho. Rodí se z květu lotosu vyrůstajícího z pupku spícího Višnua. Když je vesmír stvořen, probouzí se Višnu a bere jej do své péče. Toto se opakuje v kosmických cyklech. Doba trvání určitého světa od jeho stvoření do jeho zániku je jeden Brahmův den (kalpa). Stejně dlouhá je jeho noc, tj. období klidu, kdy Brahmá po předchozím tvoření odpočívá. Brahmův den se rovná tisíci rokům bohů, přičemž rok bohů trvá 360 lidských let. Brahmův den se dělí na tisíc velkých věků (mahájuga) z nichž každý má 4 320 000 lidských roků.
Brahmá bývá nejčastěji zobrazován se čtyřmi hlavami, čtyřmi obličeji a čtyřma rukama. Každá z hlav recituje jednu z Véd. V první ruce drží žezlo, které tvarem připomíná lžíci, což poukazuje na to, že je bohem oběti a touto lžící lije obětované máslo (ghí) do ohně. V další ruce drží nádobu na vodu, která odkazuje na prvotní živel. V třetí ruce drží růženec, kterým určuje čas vesmíru (někdy bývá růženec nahrazen lukem). V poslední ruce nejčastěji drží Védy a někdy také lotosový květ.


Jindy je zobrazován jako červený vousatý muž se čtyřmi tvářemi. Má osm rukou, v nichž drží čtyři védy, žezlo, džbán s vodou z Gangy, obětní lžíci, někdy také šňůru perel, luk a lotosový květ. Jeho jízdním zvířetem je labuť.
Brahmá je nejvíce podoben křesťanskému, starozákonnímu bohu, který se vznášel nad prázdným vesmírem, vyslovil první hmotné slovo a stvořil všechny věci ve vesmíru. V Indii však není nemá takovou důležitost a je mu zasvěceno snad jen půl tuctu chrámů.

Višnu
V hinduismu má nejvíce uctívačů. Je brán jako ztělesnění soucitu a lásky, všem, kteří ho uctívají poskytne útočiště. Vishnu01Zobrazován bývá s do modra zbarvenou či tmavou pletí a se čtyřma rukama, v nichž drží: ulitu, z níž tryská pět živlů, disk, který seká hlavy všech démonů, lotos představující čistotu a pravdu a palcát představující základní sílu, z níž jsou všechny ostatní síly odvozeny. Má 9 avatárů-vtělení, desátý (Kalki) se má objevit až na konci dnešního temného věku-Káli-yugy, zachránit lidstvo a nastolit nový zlatý věk. Předchozí avatáry jsou ryba, želva, kanec, Narasimha (napůl člověk a napůl lev), trpaslík, Ráma se sekerou (Parašuráma), král Ráma (hrdina eposu Rámajána), Kršna a Buddha.
Jeho družkou je Lakšmí, bohyně štěstí, která má podle jeho inkarnací také různá jména (Síta-manželka Rámy, Rádharání-družka Kršny).

shiva_PG24_lŠiva
Má úlohu ničitele vesmíru, který předtím Brahmá stvořil a Višnu udržoval. Na západě díky tomu vznikla představa, že Šiva je jakési hrůzostrašné apokalyptické božstvo. Z pohledu hinduismu toto samozřejmě neplatí. Stejně jako smrt není chápána jako definitivní konec, tak zničení vesmíru se děje proto, aby mohl být znovu stvořen. Šiva jezdí na býku Nandim. Možná byl uctíván už za harappské kultury, která existovala cca v letech 3200 př. n. l. - 1700 př. n. l., kdy byl na destičkách z té doby nalezen reliéf postavy připomínající dnešního Šivu.
Jeho atributy jsou třetí oko na čele, kobra okolo krku, půlměsíc, řeka Ganga, bubínek, tři horizontální linie na čele (Vibhuti) a trojzubec.
Zobrazován bývá buď jako meditující u růžence (spojení divokosti přírody s klidnou myslí), tančící (tanec jako celý projevený svět) nebo v podobě lingamu (falu). Jeho syny jsou sloní bůh Ganéša a Skanda. Manželkou je bohyně Parvátí.

Šakti-ženská energie
Šakti znamená Bohyni-Matku, dárkyni úrody a plodnosti, je hybnou silou a personifikací vesmírné a ženské shaktienergie. Harmonie lze dosáhnout jen spojením mužského a ženského aspektu, pokud je harmonie narušena, dojde k dualite, která způsobuje chaos a zmatek. Objevuje se v různých podobách, např. jako zachránkyně a milostivá bohyně Durgá, která zachránila svět ze spárů buvolího démona Mahišásury, ale i jako krvelačná Kálí (dříve Čandí), které dřív byly přinášeny i lidské oběti, aby byly odvráceny hladomor, povodně, války a jiné pohromy.

Zdroje:poznámky z předmětu Kultura a myšlení Indie, který jsem měla minulý semestr
www.volny.cz/j.volesky/Hinduismus/Hinduismus.html
                                                                                         Wikipedia


 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Nejvýznamnější hinduistická božstva jakub* 15. 12. 2009 - 05:19