Další hinduistická božstva

23. srpen 2009 | 12.41 |
› 

GANÉŠA

Ganéša je známý jako Pán prahů nebo vstupů do nových dimenzí. Takže, speciálně v Indii, není neobvyklé, že když vstupujeme do nového prostoru nebo GANESH6-720045domu můžeme nade dveřmi spatřit obrázek Ganéši, aby dal požehnání tomu, kdo přichází. Je také strážcem vchodů, což je případ védských chrámů. Proto, když vstoupíme do chrámu, vidíme jako první božstvo Ganéši, kterému se pomodlíme, aby nám požehnal a odstranil překážky v naší oddanosti nebo rituálech, které uvnitř chrámu provádíme.

Ganéša je dále považován za Pána astrologie. Říká se, že zná řeč hvězd a osud každé živé bytosti. Proto ho astrologové prosí, aby jim předal své znalosti.

V Mahábharátě se tvrdí, že spisoval posvátná písma-Mahábharátu a Šrímad Bhagavátam podle diktování Šríly Vjasadévy, který je sestavitelem hlavních částí védských textů. Proto Ganéšu starověké bráhmanské texty popisují také jako boha vzdělanosti.

Jeho další jména jsou Vinajaka (velký vůdce), Vighnešvára (odstranitel překážek), Gadžanana (sloní tvář), Gadžahipa (pán slonů) a Džještra-rádža (Král starších).

Říká se, že Ganéša má dvě manželky (ženské energie shakti) jménem Siddhi (úspěch) a Riddhi (prosperita). Takže každý kdo prosí Ganéšu pěknými modlitbami nebo uctíváním bude požehnán i od jeho dvou manželek, ale jestli se k němu chová nesprávně, úspěch a prosperita ho odvrátí od stezky k cíli duchovní moudrosti.

Hlavním znakem Ganéši je, že má hlavu slona. Existuje několik verzí o jejím původu, ale nejčastější je tento výklad: Jednoho dne se šla Šivova manželka Parvátí koupat do lesa (podle jiných pramenů u sebe v domě) a potřebovala někoho, kdo by ohlídal okolí. Když omyla své tělo byla schopna získat substanci ze které počala syna. Když se narodil poručila mu, aby nikoho nevpouštěl do okolí zatímco se koupe. Nicméně, po dlouhé době se zrovna vrátil Šiva a chtěl vstoupit, ale Ganéša mu v tom bránil. Jelikož nevěděli, že jsou otec a syn, pustili se spolu do boje a Šiva usekl Ganéšovi hlavu. Když to Parvátí zjistila byla tak dotčena, že Šiva poté, co pochopil situaci se rozhodl syna oživit a šel najít nejbližší živou bytost, kterou uvidí, což byl zrovna slon. Připevnil jeho hlavu k synově tělu a pak jej oživil.

Od té doby má Ganéša hlavu slona.

hanumanHANUMÁN

Hanumán není jedním z hlavních védských bohů, ale je uctíván, protože byl největším oddaným Pána Rámy (jednoho z vtělení Boha Višnua a hrdiny eposu Rámajána). Je synem boha větru a tak má nadlidské schopnosti, které používá k dobru a službě Rámovi a jeho manželce Sítě. Oddaní se modlí k Hanumánovi, aby jim dal požehnání k vyšší oddanosti Pánu.

Hanumán je také považován za jednu z inkarnací Šivy a je tedy uctíván jako symbol fyzické síly a houževnatosti. Opičí podobu má po matce Andžaně, která byla původně mužem, který byl zaklet v opici ženského pohlaví a své kletby se mohl zbavit jen pokud porodí vtělení boha Šivy. Andžana s pomocí boha ohně Agniho a boha větru Pávana nakonec Hanumána porodila a tak je Šivovou inkarnací v opičí podobě.

Po Hanumánově narození se Andžana zbavila svého prokletí a vrátila na nebe a on byl vychováván a vzděláván slunečním bohem Súrjou se kterým studoval písma.

Později se Hanumán proslavil tím, že našel Rámovu manželku, kterou unesl démon Ravana a zabil ho. Pak se vrátil s Rámou a Sítou do Himalájí jako jejich nejoddanější služebník.

DURGÁ

Tato Bohyně se v Indii uctívá už alespoň 4000 let. Je Bohyní vesmíru a Parvátí, manželka Pána Šivy, je jednou z jejích podob. Je silou vědění,durga_9_small moudrosti a paměti. Má 64 odlišných podob, která mají různá jména (Amba, Bhagavátí, Kálí, Déví atd.) a představují různé zábavy, síly nebo aspekty této Bohyně. Uma (Parvátí) je dívčím jménem pro manželku Pána Šivy. Představuje základní hmotu (prakriti). Šiva je ničitelem, ale jeho konání by nemělo smysl bez předmětů ke zničení a tak tvoří pár s Umou.

Durgá je často zobrazována jako krásná žena v červených šatech. Má buď 4, 8, 10, 18 nebo 20 rukou a tři oči. V rukou obvykle drží lasturu, disk, trojzubec, luk, šíp, meč, dýku, štít, růženec, pohár vína a zvonek, věci, které představují její různé síly. Buď stojí na lotosovém květu nebo jede na lvovi. Lev znamená sílu, ale také zvířecí sklony k lačnosti po jídle a další smyslové požitky. Ale to, že na lvovi jede značí, že všechny tyto touhy má zcela pod kontrolou.

goddess-saraswati-learning SARASVÁTÍ

Sarasvátí je považována za Bohyni učenosti, vzdělání, inteligence, řemesel, umění a dovedností. Jakožto manželka Brahmy, který je pramenem všech vědomostí, Sarasvátí je vědomost sama. Takže studenti i učenci ji uctívají, aby získali její požehnání.

Je zobrazována s bledou pletí, krásná a půvabná. Sedí na lotosovém květu, což znamená, že je založena na vědomí Absolutní Pravdy. Ve svých čtyřech rukou drží vínu (indický hudební nástroj), modlitební korálky a knihu, která představuje znalost všech věd. Držení knihy nebo písem znamená, že samo vědění nás může přivést k Pravdě (poznání). Vína zobrazuje krásu umění. Když hraje na vínu, její mysl a intelekt jsou v souladu s jejím poznáním a tak může být hledač Pravdy v harmonii s vesmírem. Modlitební korálky představují všechny duchovní vědy jako meditaci a džapu (čentování, odříkávání Svatých Jmen Boha) a to, že je drží v pravé ruce znamená, že duchovní znalosti jsou důležitější než ty světské obsažené v knize, kterou drží v levé ruce. Čtyři paže představují její neomezené síly ve čtyřech směrech. Sarasvátí také dále reprezentuje tvořivost nebo kombinaci síly a inteligence, základu tvořivosti.

Její jméno doslovně znamená "ten, kdo plyne", což se může vztahovat na myšlenky, slova nebo tok řeky. Podle Rig Védy je božstvem řeky. Její další jména jsou Sarada (dárkyně bytí, podstaty), Brahmí (manželka Brahmy), Mahávidja (držitelka nejvyššího poznání nebo transcendentní znalosti), Bharátí (řečnická působivost), Arja (vznešená), Mahá-vaní (transcendentní slovo), Dhanešvárí (božstvo hojnosti) nebo Vagišvárí (mistryně řeči).

Občas je zobrazována i s pěti tvářemi a osmi rukama, které představují její doplňkové síly. Další předměty, které může držet jsou oprátka, bodec, disk, lotosový květ, trojzubec a lastura. Někdy, stejně jako její manžel Brahma, jezdí na labuti, ale je zobrazována i na pávovi nebo v jeho blízkosti. Páv představuje krásu (pozemského) světa, která může zmást člověka hledajícího duchovno. Labuť zase znamená získávání moudrosti a znalostí.

Jak už bylo zmíněno, Sarasvátí je ženská energie a manželka Brahmy, druhotného tvůrce vesmíru. Proto je dále považována za matku vesmíru a je spojována i s plodností.


  Zdroje:

www.stephen-knapp.com/gods_and_goddesses_of_vedic_culture.htm

hinduism.about.com/od/lordhanuman/a/hanuman.htm

www.stephen-knapp.com/sarasvati_goddess_of_learning.htm

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře