Ženy ve védské kultuře II.část

17. září 2009 | 22.50 |

yasodaPokračování mého překladu článku Stephena Knappa.

Mateřství a rodina

Podstata mateřství u žen byla ve védské Indii vždy zdůrazňována. Koneckonců, často shledáváme ženy základem rodinného života a řádné výchovy dětí. Ženy obvykle poskytují lásku, porozumění a výchovu svým dětem způsobem, který je naprosto odlišný od většiny mužů.

Náš život je darem života naší matky. Kojila nás, byli jsme devět měsíců v jejím lůně a její láska nás podporovala. I nyní nás naše matka miluje. To je součástí Matky Přírody a Matky Země, která se ve védské tradici nazývá Bhumi. Planeta Země je jako matka, protože vše, co potřebujeme k životu, všechen náš majetek, pochází od ní. Tak jako ochraňujeme naši matku tak musíme chránit Matku Zemi.

Ženy-matky, které daly život dítěti poté, co jej devět měsíců nosily v lůně jsou prvním guruem a průvodcem dítěte a tak i celého lidstva. Předtím, než se jakékoli dítě naučí nenávisti a agresi, nejprve poznalo lásku své matky, která mu vštěpovala i odpuštění a laskavost. Tak vidíme, že ve stínu těch nejúspěšnějších žen často stojí další silné ženy-matky a manželky.

Ženy musí být vřelé a něžné, silné a ochranitelské a také pokládají základy disciplíny a odlišení správného od špatného. Krom toho, doma je to obvykle žena, která se věnuje tomu, aby byl domov pěkný, zdobí ho a zařizuje, aby dosáhla inspirující atmosféry. Dále obvykle připravuje výživná a chutná jídla pro dobrou kondici a tělesné zdraví.

Díky svému vrozenému smyslu pro mateřství a soucit jsou ženy často přírodními léčitelkami, pečovatelkami nebo vychovatelkami (nevím, co znamená slovo nurturer?). Ženy, které mají tyto vnitřní dispozice jsou také přirozenou oporou morálních standardů a duchovních principů. Díky těmto emocionálním sklonům jsou také přirozené oddané Boha.

Ve starověké Indii muži označovali své manželky sanskrtskými slovy Pathní (ta, která vede manžela životem), Dharmapathní (ta, která je průvodce muže dharmou) a Sahádharmačaríní (ta, která vede manžela cestou dharmy- čestnosti a oddanosti). Tak starověká védská kultura nahlížela na partnerství mezi mužem a ženou.

Když jsou manželé ochotni přizpůsobovat se potřebám druhého a kráčí vpřed s láskou a vzájemným porozuměním, může jejich vztah dosáhnout rovnosti s duchovním svazkem. To znamená, že manželé si navzájem cení schopností toho druhého. To také vyrovnává jejich slabosti a nedostatky. Manželé poskytují podporu, povzbuzení a inspiraci jeden druhému. Tohoto ideálu však lze dosáhnout jen když správně pochopí duchovní principy. Říká se, když manželé spolu dobře vycházejí, tak v jejich domě sídlí samotná Lakšmí Déví (Bohyně štěstí).


Ženská božstva

Ve védské tradici je běžné vidět párování mužských Bohů s jejich ženským protějškem, čímž se kombinují jejich síly a kvality. Snadno to můžeme vidět u Rádhy-Kršny, Síty-Rámy, Lakšmí-Višnua, Durgy-Šivy, Sarasvátí-Brahmy, Indrání-Indry atd. Takto máme kombinace mužských a ženských božstev, která tvoří úplnou rovnováhu v božských duchovních silách.

Božským zázrakem života je, že nejsilnější síly vesmíru jsou ovládány láskou a tato láska se zcela soustřeďuje skrz ženskou energii a charakter.

Např. Durgá je považována za matku vesmíru nebo personifikaci hmotné energie a my jakožto její děti se k ní můžeme přiblížit skrz lásku. A ona nám také odpoví láskou.

Kromě lásky má tato Bohyně podobu Mahišasuramardíni neboli té, která zničila temného démona Mahišasuru. Byla posílena hněvem a mocí Višnua, Šivy, Brahmy a dalších a stala se tak kombinací jejich sil. Oni sami by démona nedokázali porazit, ale Durgá ano. Symbolicky Durgá dokáže zničit démonskou temnotu neznalosti a lenosti, která je v každém z nás.

Další feminní silou je Šrímatí Rádharání, družka Pána Šrí Kršny. Jedním z jejích mnoha jmen je Džanagátí, což znamená bohyně všech bohyň. Rádha je zdrojem božské ženské lásky a krásy a ztělesněním oddanosti Nejvyššímu Božství. Zobrazuje všechno, co je ženské, krásné a čisté. (Více o Šrímatí Rádharání v jednom ze souvisejících článků).

Védská tradice klade velký důraz na uctívání Božské ženské podstaty společně s tou mužskou – jeden bez druhého jsou neúplní. To je jeden z unikátních prvků, který odlišuje védskou kulturu od jiných.

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře