Základy: Guru, sádhu a šástra

3. září 2011 | 17.36 |

Po dlouhé době sem dávám další kapitolu z knížečky o které jsem se zmiňovala tady: marieke.pise.cz/67262-zajimava-knizecka.html Napsal ji Bhakti Vikása Svámí, překlad je můj.

"Šríla Narottama dása Thákura radí: sádhu-šástra-vákya, cittete kariya aikya. Význam této instrukce znamená, že člověk musí přijímat instrukce sádhua, předkládaná písma a duchovního mistra, aby pochopil opravdový cíl duchovního života. Ani sádhu (svatá osoba neboli vaišnava) ani seriózní duchovní mistr, neřeknou vše, co je skryto za rámcem odhlaených písem. Takže tvrzení odhalených písem odpovídají těm ze seriózních duchovních mistrů a svatých osob. Člověk musí tak řídit doporučeními těchto tří důležitých praměnů porozumění." (Šrí Čaitanja-čaritamrita, Ádi-líla 4.8).
Filozofii a praktikování uvědomování si Kršny vysvětlují guru, sádhu a šástra. Šástra (písmo) je Boží slovo nebo (stejně tak platné) to, co říká realizovaný oddaný Boha. Šástru striktně následují sádhuové, ale jen písma a komentáře, které jsou uznávány vaišnavy mohou být považovány za náležitě autorizované.
K tomu, co je seriózní nelze přistupovat vrtošivě. Absolutní Pravda není předmětem mínění, která si vysníváme našimi drobnými mozky. Absolutní Pravda uvědomování si Kršny je nesena věčným a neměnným systémem oddané služby. To uznávají velcí mahájana sádhuové (mahájána-učení velkého vozu, pozn.marieke) jako Pán Brahma, Nárada a Pán Šiva. Tento systém je přijímán i v dnešní době nezlomitelnou následovnickou posloupností (parampará).
Mnoho lidí je nadšeno, když se začnou zabývat uvědomováním si Kršny a zkoušejí následovat to, co vidí dělat oddané. Ale kvůli nedostatku řádného, odborného vedení a sdružování se, nejsou schopni řádně se rozvíjet dál než za status nováčka-začátečníka. Jejich chápání a praktikování uvědomování si Kršny je často mylné. To je kvůli nedostatku vyspělosti a tendenci míchat spekulativní ideje s těmi, které patří k čisté oddané službě.
Na jednu stranu, každý začátek v uvědomování si Kršny je dobrou věcí. Ale být opravdu úspěšný v oddané službě znamená přijímat autorizovaný postup. Člověk musí přijmout vedení seriózního duchovního mistra s plným odevzdáním se.
Tato knížka, velkou měrou, pomůže ochránit ty, kteří chtějí začít s oddanou službou, ale mají jen malé osobní vedení. Může pomoci novým oddaným od toho, aby byli zbytečně zmatení na stezce bhakti (oddanosti a uctívání Boha-pozn.marieke). To proto, že je založena na spolehlivém základu guruů, sádhuů a šástry. Čtenáři alespoň nebudou muset spekulovat o tom, jak si nanést tilak, provádět sankírtán atd. Ale znovu, musí klást důraz na přijetí ochrany od seriózního duchovního mistra, přijmout od něj iniciaci (zasvěcení), učit se od něj a odevzdaně mu sloužit.

lord_chaitanya

Na obrázku jsou lidé naslouchající svému guruovi Pánu Čaitnajovi (jedna z inkarnací Šrí Kršny). Zdroj obrázku: iskconklnews.wordpress.com/2011/04/01/gaura-purnima-sjmkl-2011/

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře