Pochopení vědomí Kršny-I.část

11. květen 2012 | 22.55 |

krishna-pz17_l Po dlouhé době sem dávám další kapitolu z knížečky o které jsem se zmiňovala tady: marieke.pise.cz/67262-zajimava-knizecka.html Napsal ji Bhakti Vikása Svámí, překlad je můj.

Pochopení vědomí Kršny takového jaké ve skutečnosti je-I.část

Každý v Indii ví o Kršnovi alespoň něco. Bohužel, někteří bezcharakterní lidé rozšiřují o Kršnovi a procesu bhakti nepravdivé představy. Kvůli tomu je hodně Indů, navzdory jejich přirozené inklinaci k vědomí Kršny, zmateno, co se týče opravdové filozofie a praktikování kršna-bhakti. Aby porozuměli vědomí Kršny správně, musí pochopit, že většina toho, co o něm slyšeli, je zcela chybné a zavádějící.
Některé z hlavních mylných názorů jsou tyto:
1) "Kršna je mytologická postava. Neexistoval a neexistuje."
2)"Kršna byl velký člověk, ale ne Nejvyšší Osobnost Božství."
3) "Kršna byl nemorální."
4) "Existuje mnoho bohů. Jsou všichni stejní a uctívání jakéhokoli z nich je stejné jako uctívání Kršny."
5) "Prostřednictvím meditace a duchovního cvičení se každý může stát stejně dobrým jako Kršna."
6) "Nemá se uctívat osoba Kršny, ale nezrozená, věčná podstata uvnitř Kršny."
7) "Když ke mně bude Kršna milostivý, pak se mu oddám."
8) "Bhakti je jen odrazový můstek k dosažení džňány (vědomostí).

  Ačkoli žádné z těchto tvrzení nemá základ ve skutečnosti ani v Písmu a jsou zcela mylná, stala se v hinduistické společnosti populární.
  Existují tucty takových hezky znějících, ale chybných tvrzení, jako zmíněné výše. Tyto teorie šíří závistiví lidé, jejichž jediný zájem je předvádět, jak jsou nábožensky založení. Odvádějí své následovníky od skutečného cíle náboženství, kterým je zcela a výhradně se oddat Kršnovi. Jak Kršna sám říká v Bhagavad-Gítě 18.66: "Zřekni se všech druhů náboženství a prostě se Mi odevzdej. Já tě osvobodím od všech následků hříšného jednání. Neboj se."
  Mnoho lidí, kteří vypadají nábožensky založení však odmítnou oddat se Kršnovi a přijmout jej jako Nejvyšší Osobnost Božství. Ty také popisuje Kršna v BG (7.15): "Ničemové, kteří jsou naprosto hloupí, nejníže stojící z lidí, ti, jež o poznání připravila iluze, a ti, kteří přijímají ateistickou povahu démonů, se Mi neodevzdávají."
  Lidé, kteří se zajímají o to, jak se stát čistým oddaným se musí vždy chránit před znečištěním od takových neoddaných a falešných oddaných.
  Májávádíni jsou impersonalisté, kteří odmítají přijmout osobnost Kršny jako Absolutní pravdu. Jejich cílem je "splynout s Bohem."
  Pán Čaitanja Maháprabhu jasně řekl: "Májávádíni se vůči Kršnovi proviňují." (Šrí Čaitanja-čaritámrita, Madhja-líla, 7.129).
  Šríla Prabhupáda vysvětluje proč: "Tím, že skrývají slávu Nejvyššího Pána, dělají Májávádínsští filozofové celému lidstvu tu nejhorší službu." (Vysvětlení k Šrí Čaitanja-čaritámritě, Ádi-líle, 7.144).
  Nicméně, tato Májávádínská filozofie je téměř všudypřítomná v moderním indickém mínění. Šríla Prabhupáda řekl, že "impersonalismus zabil indickou védskou kulturu."
  Bhakti znamená odevzat se Kršnovi na základě přijetí Jeho nadvlády, transcendentální osobnosti a věčné duchovní podoby. Avšak Májávádíni se nesmyslně snaží dosáhnout rovnosti obyčejných živých bytostí s Bohem a tím podkopávají skutečný základ bhakti. Pán Čaitanja Maháprabhu proto varoval, že každý kdo naslouchá májávádínským vysvětlováním písem je předurčen k záhubě. Jeho duchovní život je zničen.
  Šríla Prabhupáda ve svých knihách pevně odmítal májávádínskou filozofii, hlavně v jeho komentářích k Bhagavad-Gítě takové jaká je. Následujíce učení Pána Čaitanji, odhaloval lži májávádínské argumentace do nejmenších detailů také ve svých komentářích k Šrí Čaitanja-čaritámritě, Ádi-líle (v 7. kapitole) a také ve své knize Meč vědomostí.

  Pokračování příště

  Zdroj obrázku: littledrifter.wordpress.com/2012/02/13/hare-krishna-land/

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře