Proč pratikovat Kršna vědomí?

13. únor 2010 | 21.13 |

Po dlouhé době sem dávám další kapitolu z knížečky o které jsem se zmiňovala tady: marieke.pise.cz/67262-zajimava-knizecka.html Napsal ji Bhakti Vikása Svámí, překlad je můj.
Nejsme těla, ale spirituální duše. Tělo je dočasné, ale duše (dživátmá), sídlící v každém těle, je věčná.
Každá duše, každý člověk, má věčný, silný, blažený vztah s Nejvyšší duší, Nejvyšší Osobností Božství, Pánem Kršnou. Náš skutečný život není v tomto materiálním světě, ale v duchovním světě s Kršnou.
Duchovní svět vede přímo Kršna. Tam je obklopen nepočítaně milujícími služebníky, kteří jsou všichni čistí oddaní. Jsou to všechny zcela dokonalé bytosti, které mají jedinou touhou-potěšit Kršnu. Jsou zcela osvobozeni od světských tužeb, chtíče, hněvu a závisti.
V duchovním světě je všechno-země, stromy, obydlí, voda-spirituální, vědomé a blažené. Neexistuje tu smutek, ale jen radost, není to vyschlá falešná radost materiálního světa, ale smysluplná duchovní extáze ve vztahu s Kršnou. Kršna stále poskytuje svým oddaným rozmanité činnosti. Je to věčný svátek zpěvu, tance, her a jídla s Nejvyšší Osobností Božství.
Duše, které mají nepřátelský vztah ke Kršnovi, sídlí v materiálním světě. Tento materiální svět je jako nápravné zařízení. Podmíněné duše zde trpí opakovaným zrozením a smrtí v 8 400 000 druhů života. Ovlivněná mayou (iluzí) a nesmyslným připoutáním k falešným významům se podmíněná duše domnívá, že je šťastná i když sídlí v chamtivém těle. Od nejvyššího po nejnižší bod planety je to všechno oceán utrpení.
Kršna si nepřeje, abychom hnili v tomto materiálním světě. Volá nás zpět k sobě, abychom s Ním navždy šťastně žili. Ti, kteří jsou uvědomělí naslouchají Kršnovi (třeba jak hovoří v Bhagavad-Gítě) a snaží se vyřešit problém opakovaného zrození a smrti. Věnují se oddané službě, aby probudili své spící Kršna vědomí a vrátili se k Bohu.
Kršna vědomí nás v této době Káli-jugy učí sám Kršna prostřednictvím své soucitné inkarnace Čaitanji Maháprabhua. Pán Čaitanja založil sankírtánové hnutí, které je nejjednodušším a nejradostnějším způsobem uvědomění si Boha. Je to kevala-ánanda-kanda-prostě radostné.
Kršna vědomí není nezáživné, suchopárné a na rituálech založené náboženství. Kršna vědomí znamená chantování (odříkávání) svatých jmen, tanec v extázi, přijímání Kršna-prasádam (Bohu obětované vegetariánské jídlo), sdružuje oddané sloužící Nejvyšší Osobnosti Božství a oceňující nedostižnou krásu Božstva, chápající hlubokou filozofii, naslouchající o moci a zábavách Kršny a hovořící o Jeho kráse. Kršna vědomí značí náladu duchovního světa. Je to život stále rostoucích potěšení a přináší nás k bodu, kde můžeme přímo spatřit Kršnu a hovořit s Ním tváří v tvář.
Kršna vědomí je vyzkoušená, osvědčená a prokázaná metoda k dosažení dokonalého života. Mnoho lidí se očistilo Kršna vědomím a tak dospěli k Jeho lotosovým nohám.
Ti, jejichž duchovní uvědomění se probudilo přijetím nedostižné milosti Pána Čaitanji nás zvou, abychom se přidali k Jeho sankírtánovému hnutí. Berou Kršna vědomí se vší jeho upřímností a vede je k jejich poslednímu zrození v materiálním světě.
Praktikováním oddané služby, oddaní rozvíjejí všechny své dobré vlastnosti. Stávají se laskavými, tolerantními, pokornými, sebe-ovládajícími se, mírumilovnými a příjemnými ke všem. Kršna vědomí dokonce nabízí řešení všech hospodářských, sociálních, politických a náboženských problémů. Jak, to je popsáno v knihách Šríly Prabhupády.
Proto by každý přemýšlivý člověk měl přijmout Kršna vědomí celým svým srdcem a duší. 

haribol
 

Zpět na hlavní stranu blogu

Komentáře

RE: Proč pratikovat Kršna vědomí? kolousek 14. 02. 2010 - 01:16
RE: Proč pratikovat Kršna vědomí? marieke 14. 02. 2010 - 14:56
RE: Proč pratikovat Kršna vědomí? marieke 14. 02. 2010 - 14:58
RE: Proč pratikovat Kršna vědomí? kolousek 14. 02. 2010 - 16:51
RE: Proč pratikovat Kršna vědomí? monica otmili 04. 02. 2012 - 10:29